Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

НафтаПлан:


Введення

Нафтові вишки в Лос-Анджелесі (1896)
NYMEX ціни на нафту West Texas Intermediate 1996-2010

Нафта ( греч. ναφθα , Або через тур. neft , Від перську. нефт; сходить до Аккад. напатум - Спалахувати, запалати) - природна масляниста горюча рідина, що складається зі складної суміші вуглеводнів і деяких інших органічних сполук. За кольором нафту буває червоно-коричневого, іноді майже чорного кольору, хоча іноді зустрічається і слабо забарвлена ​​в жовто-зелений колір і навіть безбарвна нафту; має специфічний запах, поширена в осадових породах Землі. Сьогодні нафта є одним з найважливіших для людства корисних копалин.


1. Загальні відомості

Нафта

Нафта виявляється разом з газоподібними вуглеводнями на глибинах від десятків метрів до 5-6 км. Однак на глибинах понад 4,5-5 км переважають газові і газоконденсатні поклади з незначною кількістю легких фракцій. Максимальне число покладів нафти розташовується на глибині 1-3 км. На малих глибинах і при природних виходах на земну поверхню нафту перетвориться в густу Мальту, напівтвердий асфальт та ін освіти - наприклад, бітумінозні піски і бітуми.

За хімічним складом і походженням нафта близька до природних пальним газам, озокериту, а також асфальту. Ці копалини об'єднують під загальною назвою петролітов. Петроліти відносять до ще більш великої групи так званих каустобиолитов - горючих мінералів біогенного походження, які включають також копалини тверді палива [1].


2. Історичні відомості про нафту

Нафта відома людству з найдавніших часів, що ілюструється такими даними:

Перше встановлене використання нафти по регіонах світу
Дата Регіон світу Як використовувалася Доказ використання
6000-4000 років до н. е.. Береги Євфрату Природні бітуми для будівельного і дорожнього справи Підтверджено розкопками, що встановили існування нафтових промислів [джерело не вказано 301 день]
6 століття до н. е.. Вавилон Вавілонський цар Навуходоносор II топив нафтою гігантську піч, і в ній, згідно з легендою, спробував спалити трьох єврейських хлопців, що йому не вдалося. Свідоцтво з Біблії ( Дан. 3:46).
Стародавній Єгипет Використовувалася для бальзамування померлих [Джерело не вказано 301 день]
Стародавня Греція В якості палива [джерело не вказано 301 день] Згадки про використання нафти є в Плутарха і Діоскорид

У середні століття інтерес до нафти, в основному, грунтувався на її здатності горіти. Так збереглися відомості про "горючою воді - густо", привезеної з Ухти в Москву при Борисі Годунові.
До початку 18 століття нафту переважно використовувалася в натуральному, тобто непереробленому і неочищеному вигляді. Велика увага на нафту як корисної копалини було звернено тільки після того, як:

 • в Росії заводський практикою братів Дубинін (з 1823),
 • в Америці хіміком Б. силіманіт ( 1855),

було доведено, що з неї можна виділити гас - освітлювальне масло, подібне фотогеном, вже у той час виробляється з деяких видів кам'яного вугілля і сланців і отримав широке поширення. Переважне використання переробленої нафти почалося тільки в 2-ій половині 19 століття, чому сприяв виник в цей час новий спосіб видобутку нафти за допомогою бурових свердловин замість колодязів. Перша в світі видобуток нафти з бурової свердловини відбулася в 1848 на Бібі-Ейбатском родовищі поблизу Баку. [2]


3. Походження

Нафта - результат літогенезу. Вона являє собою рідку (у своїй основі) гідрофобну фазу продуктів фоссілізаціі (поховання) органічної речовини ( керогена) у водно-осадових відкладах.

Нафтоутворення - стадійний, вельми тривалий (зазвичай 50-350 млн років) [3] процес, що починається ще в живу речовину. Виділяється ряд стадій:

 • Опадонакопичення - під час якого залишки живих організмів випадають на дно водних басейнів;
 • біохімічна - процеси ущільнення, зневоднювання та біохімічні процеси в умовах обмеженого доступу кисню;
 • протокатагенез - опускання пласта органічних залишків на глибину до 1,5-2 км, при повільному підйомі температури і тиску;
 • мезокатагенез або головна фаза нафтоутворення (ГФН) - опускання пласта органічних залишків на глибину до 3-4 км, при підйомі температури до 150 C. При цьому органічні речовини піддаються термокаталітіческіх деструкції, в результаті чого утворюються бітумінозні речовини, що становлять основну масу микронефть. Далі відбувається отгонка нафти за рахунок перепаду тиску і еміграційний винос микронефть в піщані пласти-колектори, а за ними у пастки;
 • апокатагенез керогена або головна фаза газоутворення (ГФГ) - опускання пласта органічних залишків на глибину більше 4,5 км, при підйомі температури до 180-250 C. При цьому органічна речовина втрачає нефтегенерірующій потенціал і реалізовує метаногенерірующій потенціал.
 • І. М. Губкін виділяв також стадію руйнування нафтових местозарожденій.

Переконливі докази біогенної природи нафто-материнського речовини були отримані в результаті детального вивчення еволюції молекулярного складу вуглеводнів та їх біохімічних попередників (прогениторов) у вихідних організмах, в органічному речовині опадів і порід і в різних нафтах з покладів. Важливим стало виявлення в складі нафти хемофоссілій - дуже своєрідних, часто складно побудованих молекулярних структур явно біогенної природи, тобто успадкованих (цілком або у вигляді фрагментів) від органічної речовини. Вивчення розподілу стабільних ізотопів вуглецю (12 C, 13 C) в нафті, органічному речовині порід і в організмах (А. П. Виноградов, Е. М. Галімов) також підтвердило неправомочність неорганічних гіпотез.

Тим не менше, і в даний час деякі вчені (переважно в Росії) відстоюють неорганічні гіпотези походження нафти. Зокрема, стверджується, що до утворилася в давні епохи органічним шляхом нафти постійно додається нафту, що утворюється неорганічним шляхом. Якщо це правда, то це означає практичну невичерпність запасів нафти [4].


4. Властивості нафти

4.1. Фізичні властивості

Нафта - рідина від світло-коричневого (майже безбарвна) до темно-бурого (майже чорного) кольору (хоча бувають зразки навіть смарагдово-зеленої нафти). Середня молекулярна маса 220-300 г / моль (рідко 450-470). Щільність 0,65-1,05 (зазвичай 0,82-0,95) г / см ; нафту, щільність якої нижче 0,83, називається легкою, 0,831-0,860 - середньої, вище 0,860 - важкої Щільність нафти, як і інших вуглеводнів, сильно залежить від температури і тиску [5]. Вона містить велику кількість різних органічних речовин і тому характеризується не температурою кипіння, а температурою початку кипіння рідких вуглеводнів (звичайно> 28 C, рідше ≥ 100 C у разі важких нафт) і фракційним складом - виходом окремих фракцій, перегоняющиеся спочатку при атмосферному тиску , а потім під вакуумом у певних температурних межах, як правило до 450-500 C (википає ~ 80% об'єму проби), рідше 560-580 C (90-95%). Температура кристалізації від -60 до + 30 C; залежить переважно від вмісту в нафті парафіну (чим його більше, тим температура кристалізації вище) і легких фракцій (чим їх більше, тим ця температура нижче). В'язкість змінюється в широких межах (від 1,98 до 265,90 мм / с для різних нафт, що добуваються в Росії), визначається фракційним складом нафти та її температурою (чим вона вище і більше кількість легких фракцій, тим нижче в'язкість), а також вмістом смолисто- асфальтенових речовин (чим їх більше, тим в'язкість вище). Питома теплоємність 1,7-2,1 кДж / (кг ∙ К); питома теплота згоряння (нижча) 43,7-46,2 МДж / кг; діелектрична проникність 2,0-2,5; електрична провідність [питома] від 2 ∙ 10 -10 до 0,3 ∙ 10 -18 Ом -1 ∙ см -1.

Нафта - легкозаймиста рідина; температура спалаху від -35 [6] до +121 C (залежить від фракційного складу і вмісту в ній розчинених газів). Нафта розчинна в органічних розчинниках, у звичайних умовах не розчинна у воді, але може утворювати з нею стійкі емульсії. У технології для відділення від нафти води і розчиненої в ній солі проводять зневоднення і знесолення.


4.2. Хімічний склад

4.2.1. Загальний склад

Нафта являє собою суміш близько 1000 індивідуальних речовин, з яких більша частина - рідкі вуглеводні (> 500 речовин або звичайно 80-90% по масі) і гетероатомних органічні сполуки (4-5%), переважно сірчисті (близько 250 речовин), азотисті ( > 30 речовин) і кисневі (близько 85 речовин), а також металоорганічні з'єднання (в основному ванадієві і нікелеві); інші компоненти - розчинені вуглеводневі гази (C 1-C 4, від десятих часток до 4%), вода (від слідів до 10%), мінеральні солі (головним чином хлориди, 0,1-4000 мг / л і більше), розчини солей органічних кислот та ін, механічні домішки.


4.2.2. Вуглеводневий склад

В основному в нафті представлені парафінові (зазвичай 30-35, рідше 40-50% за об'ємом) і нафтенові (25-75%). У меншій мірі - сполуки ароматичного ряду (10-20, рідше 35%) і змішаного, або гібридного, будівлі (наприклад, парафіно-нафтенові, нафтено-ароматичні).

4.2.3. Елементний склад нафти і гетероатомних компоненти

Поряд з вуглеводнями до складу нафти входять речовини, що містять домішкові атоми. Сірковмісні - H 2 S, меркаптани, моно-і дисульфіду, тіофену і тіофани, а також поліциклічні і т. п. (70-90% концентрується в залишкових продуктах - мазуті і гудроні); азотвмісні - переважно гомологи піридину, хіноліну, індолу, карбазола, піролу, а також порфірини (здебільшого концентрується у важких фракціях та залишках); кисневмісні - нафтенові кислоти, феноли, смолисто-асфальтенових та інші речовини (зосереджені звичайно в висококиплячих фракціях). Елементний склад (%): 82-87 C; 11-14,5 Н; 0,01-6 S (рідко до 8); 0,001-1,8 N; 0,005-0,35 O (рідко до 1,2) та ін Всього в нафті виявлено більше 50 елементів. Так, поряд зі згаданими, у нафті присутні V (10 -5 - 10 -2%), Ni (10 -4 -10 -3%), Cl (від слідів до 2 10 -2%) і т. д. Зміст зазначених сполук і домішок у сировині різних родовищ коливається в широких межах, тому говорити про середню хімічному складі нафти можна лише умовно.

Таблиця 1. Елементний склад нафти різних родовищ (у%)
Родовище Щільність, г / см З Н S N O Зола
Ухтинскому (РФ) 0,897 85,30 12,46 0,88 0,14 - 0,01
Грозненське (РФ) 0,850 85,95 13,00 0,14 0,07 0,74 0,10
Сураханское ( Азербайджан) 0,793 85,34 14,14 0,03 - 0,49 -
Каліфорнійське ( США) 0,912 84,00 12,70 0,40 1,70 1,20 -

4.2.4. Класифікація нафти по вуглеводневому складу

Клас вуглеводнів, за яким нафти дається найменування, повинні бути присутніми в кількості більше 50%. Якщо присутні вуглеводні також і інших класів і один з класів становить не менше 25%, виділяють змішані типи нафти: метано-нафтенові, нафтено-метанові, ароматичною-нафтенові, нафтено-ароматичні, ароматичною-метанові і метано-ароматичні; в них першого компонента міститься більше 25%, другого - більше 50%.

Таблиця 2. Зміст основних класів вуглеводнів в різній нафти (у фракціях, що википають до 300 С в% на всю нафту)
Родовище Щільність, г / см Парафіни Нафтени Ароматичні
Пермське (РФ) 0,941 8,1 6,7 15,3
Грозненське (РФ) 0,844 22,2 10,5 5,5
Сураханское (Азербайджан) 0,848 13,2 21,3 5,2
Каліфорнійське (США) 0,897 9,8 14,9 5,1
Техаське (США) 0,845 26,4 9,7 6,4

4.2.5. Розчинники нафти

За здатністю розчинятися в органічних рідинах, у тому числі в:

нафту, а також:

 • інші петроліти,
 • речовини, які добуваються цими розчинниками з торфу,
 • речовини, які добуваються цими розчинниками з викопного вугілля

прийнято відносити до групи бітумів.


4.3. Геологія нафти

Укладають нафту породи мають порівняно високою пористістю і достатньою для її вилучення проникністю. Породи, що допускають вільне переміщення і накопичення в них рідин і газів, називаються колекторами. Пористість колекторів залежить від ступеня отсортірованності зерен, їх форми і укладання, а також і від наявності цементу. Проникність визначається розміром пір і їх сообщаемости. Найголовнішими колекторами нафти є піски, пісковики, конгломерати, доломіт, вапняки й інші добре проникні гірські породи, укладені серед таких слабопроникних порід, як глини або гіпси. При сприятливих умовах колектори можуть бути тріщинуваті метаморфічні і вивержені породи, що знаходяться у сусідстві з осадовими породами нафтоносними.

Різного типу поклади нафти в гідравлічно незамкнутих (1-3) і замкнутих (4-6) пастках: 1 - пластові склепінні нафтові і газонафтових поклади, 2 - масивна сводовая газонафтова поклад, 3 - нафтова поклад в виступі палеорельефа, первинного (напр., рифа) або вторинного (ерозійного), 4 - нафтова поклад, екранована стратиграфическим незгодою, 5 - нафтова поклад в пастці первинного (фаціального, літологічного) виклинювання колектора; 6 - тектонічно екранована поклад нафти; а - нафта; б - газ; в - вода .

Часто нафтова поклад займає лише частину колектора і тому в залежності від характеру пористості і ступеня цементації породи (гетерогенності поклади) виявляється різний ступінь насиченості нафтою окремих її ділянок в межах самої поклади. Іноді цією причиною обумовлюється наявність непродуктивних ділянок поклади. Зазвичай нафту в поклади супроводжується водою, яка обмежує поклад вниз по падінню шарів або по всій її підошві. Крім того, в кожній поклади нафти разом з нею знаходиться т. зв. плівкова, або залишкова вода, що обволікає частинки порід (пісків) і стінки пор. У разі виклинювання порід колектора або обрізання його скидами, надвігамі і т п. диз'юнктивними порушеннями поклад може або цілком, або частково обмежуватися слабопроникних породами. У верхніх частинах нафтової поклади іноді зосереджується газ (т. зв. "Газова шапка"). Дебіт свердловин, крім фізичних властивостей колектора, його потужності і насичення, визначається тиском розчиненого в нафті газу і крайових вод. При видобутку нафти свердловинами не вдається повністю витягти всю нафту з покладу, значна кількість її залишається в надрах земної кори (див. Нефтеотдача і Нафтовидобуток). Для більш повного вилучення нафти застосовуються спеціальні прийоми, з яких велике значення має метод заводнення (законтурного, внутріконтурного, вогнищевого). Нафта в поклади перебуває під тиском (пружного розширення та / або крайової води та / або газу, як розчиненого так і газової шапки) внаслідок чого розтин поклади, особливо першими свердловинами, супроводжується ризиком газонефтепроявленій (дуже рідко фонтанним викидами нафти). Дуже тривалий час (з 2-ої половини XIX ст.) Геологи вважали, що нафтові поклади приурочуються майже виключно до антиклінальними складкам, і тільки в 1911 І. М. Губкіна був відкритий в Майкопском районі новий тип покладу, приуроченої до алювіальних пісків і отримала назву "рукавообразних". Через понад 10 років подібні поклади були виявлені в США. Подальший розвиток розвідувальних робіт в СРСР і в США завершилося відкриттям покладів, пов'язаних з соляними куполами, піднімають, а іноді і протикали осадові товщі. Вивчення нафтових родовищ показало, що освіта нафтових покладів зумовлене різними структурними формами вигинів пластів, стратиграфічні співвідношеннями світ і літологічних особливостями порід. Запропоновано декілька класифікацій родовищ і покладів нафти як в Росії, так і за кордоном. Нафтові родовища відрізняються один від одного за типом структурних форм та умов їх утворення. Поклади нафти і газу відрізняються один від одного за формами пасток-колекторів і за умовами утворення в них скупчень нафти.


4.4. Сорти нафти

Введення сортності необхідно у зв'язку з різницею складу нафти (вмісту сірки, різного змісту груп алканов, наявності домішок) залежно від родовища. Стандартом для цін служить нафту сортів WTI і Light Sweet (для західної півкулі і взагалі орієнтиром для інших сортів нафти), а також Brent (для ринків Європи і країн ОПЕК).

Щоб спростити експорт були придумані якісь стандартні сорти нафти, пов'язані або з основним родовищем, або з групою родовищ. Для Росії це важка Urals і легка нафта Siberian Light. У Великобританії - Brent, в Норвегії - Statfjord, в Іраку - Kirkuk, в США - Light Sweet і WTI. Часто буває, що країна виробляє два сорти нафти - легку і важку. Наприклад в Ірані це Iran Light і Iran Heavy. [7]


5. Розробка та застосування нафти

5.1. Видобуток нафти

Креслення, який ілюструє обв'язку устя свердловини нафтовидобувної

За способами сучасні методи видобутку флюїдів або свердловини рідини [джерело не вказано 620 днів] (у тому числі нафти) поділяються на:

- Фонтан (вихід флюїду здійснюється за рахунок різниці тисків)

- Газліфт

- установка електроцентробежного насоса (УЕЦН)

- ЕВН установка електро-гвинтового насоса (УЕВН)

- ШГН (штангові насоси)

- Інші

Перший відцентровий насос для видобутку нафти був розроблений в 1916 Російським винахідником Армаісом Арутюновим. У 1923 році Арутюнов емігрував до США, і в 1928 році заснував фірму Bart Manufacturing Company, яка в 1930 була перейменована в "REDA Pump" (абревіатура від Russian Electrical Dynamo of Arutunoff), яка багато років була лідером ринку погружних насосів для нафтовидобутку. У СРСР великий внесок у розвиток електричних погружних насосів для видобутку нафти внесло Особливе конструкторське бюро по конструюванню, дослідженню та впровадженню глибинних бесштангових насосів (ОКБ БН) створеному в 1950 р. Засновником ОКБ БН був Богданов Олександр Антонович.


5.2. Очищення нафти

Перший завод з очищення нафти був побудований в Росії в 1745, в період правління Єлизавети Петрівни, на Ухтинскому нафтовому промислі. В Санкт-Петербурзі і в Москві тоді користувалися свічками, а в малих містах - скіпами. Але вже тоді в багатьох церквах горіли незгасна лампада. У них наливалося чадна масло, яке було нічим іншим, як сумішшю очищеної нафти з рослинною олією. Купець Набатов був єдиним постачальником очищеної нафти для соборів і монастирів. Наприкінці XVIII сторіччя була винайдена лампа. З появою ламп зріс попит на гас. Очищення нафти - видалення з нафтопродуктів небажаних компонентів, що негативно впливають на експлуатаційні властивості палив і олив. Хімічне очищення проводиться шляхом впливу різних реагентів на видаляються компоненти очищаються продуктів. Найбільш простим способом є очищення 92-96% сірчаної кислотою або олеумом, вживана для видалення неграничних і ароматичних вуглеводнів. Фізико-хімічна очистка проводиться за допомогою розчинників, вибірково видаляють небажані компоненти з очищуваного продукту. Неполярні розчинники (пропан і бутан) використовуються для видалення з залишків переробки нафти (гудронів) ароматичних вуглеводнів (процес деасфальтаціі). Полярні розчинники (фенол та ін) застосовуються для видалення поліциклічних ароматичних вуглеців з короткими бічними ланцюгами, сірчистих і азотистих сполук з масляних дистилятів. При адсорбційної очистки з нафтопродуктів видаляються неграничні вуглеводні, смоли, кислоти та ін адсорбційну очищення здійснюють при контактуванні нагрітого повітря з адсорбентами або фільтрацією продукту через зерна адсорбенту. Каталітична очистка - гідрогенізація у м'яких умовах, що застосовується для видалення сірчистих і азотистих сполук.


5.3. Застосування

Автозаправна станція

Безпосередньо сира нафта практично не застосовується (сира нафта поряд з Нерозіна застосовується для пескозащіти - закріплення барханних пісків від видування вітром при будівництві ЛЕП і трубопроводів). Для отримання з неї технічно цінних продуктів, головним чином моторних палив, розчинників, сировини для хімічної промисловості, її піддають переробці. Нафта займає провідне місце у світовому паливно-енергетичному балансі: частка її в загальному споживанні енергоресурсів становить 48%. В перспективі ця частка буде зменшуватися внаслідок зростання застосування атомної і інших видів енергії, а також збільшення вартості і зменшення видобутку.

Завантаження нафти в танкер
Нафтопровід в Португалії

У зв'язку з швидким розвитком в світі хімічної та нафтохімічної промисловості, потреба в нафті збільшується не тільки з метою підвищення вироблення палив і олив, але і як джерела цінної сировини для виробництва синтетичних каучуків і волокон, пластмас, ПАР, миючих засобів, пластифікаторів, присадок, барвників та ін (більше 8% від обсягу світового видобутку). Серед одержуваних з нафти вихідних речовин для цих виробництв найбільше застосування знайшли: парафінові вуглеводні - метан, етан, пропан, бутани, пентан, гексан, а також високомолекулярні (10-20 атомів вуглецю в молекулі); нафтенові; ароматичні вуглеводні - бензол, толуол, ксилоли, етилбензол; олефінових і діолефіновие - етилен, пропилен, бутадієн; ацетилен. Нафта унікальна саме комбінацією якостей: висока щільність енергії (на тридцять відсотків вище, ніж у самих якісного вугілля), нафта легко транспортувати (у порівнянні з газом або вугіллям, наприклад), нарешті, з нафти легко отримати масу вищезазначених продуктів. Виснаження ресурсів нафти, зростання цін на неї та ін причини викликали інтенсивний пошук замінників рідких палив.


5.4. Розвиток вчення про нафту і нафтопереробці в Росії

Д. І. Менделєєв вперше звернув увагу на те, що нафта є найважливішим джерелом хімічної сировини, а не тільки паливом; він присвятив ряд робіт походженням і раціональної переробки нафти. Йому належить відомий вислів про спроби топити парові котли нафтою замість вугілля: "Можна топити і асигнаціями" (1885) [8].

Велике значення мали роботи В. В. Марковникова (80-і рр.. 19 в.), присвячені вивченню складу нафти; ним був відкритий в нафті новий клас вуглеводнів, названий їм нафтенами, і вивчено будову багатьох вуглеводнів. Л. Г. Гурвич на підставі своїх досліджень розробив фізико-хімічну основу очищення нафти і нафтопродуктів і значно удосконалив методи її переробки. Продовжуючи роботи Марковникова, Н. Д. Зелінський розробив в 1918 каталітичний спосіб отримання бензину з важких залишків нафти. Багато років в області хімії нафти працював С. С. Намьоткіна; ним розроблені методи визначення вмісту в нафті вуглеводнів різних класів (визначення групового складу) і зазначені способи підвищення виходу нафтопродуктів. В. Г. Шухов винайшов першу у світі промислову установку термічного крекінгу нафти ( 1891), був автором проекту і головним інженером будівництва першого російського нафтопроводу ( 1878), заклав основи конструювання нафтопроводів, нафтосховищ і устаткування нафтопереробки.


6. Економіка і промисловість

6.1. Запаси нафти

Видобуток енергоносіїв в Росії
Нафтова платформа в Північному морі

Нафта належить до поновлюваних ресурсів. Розвідані запаси нафти складають (на +2004) 210 млрд т (1200 млрд барелів), нерозвідані - оцінюються в 52-260 млрд т (300-1500 млрд барелів). Світові розвідані запаси нафти оцінювалися до початку 1973 в 100 млрд т (570 млрд барелів) (дані по запасах нафти, що публікуються за кордоном, можливо занижені). Таким чином, в минулому розвідані запаси зростали. В даний час, однак, вони скорочуються.

До середини 1970-х світовий видобуток нафти подвоювалася приблизно кожне десятиріччя, потім темпи її зростання сповільнилися. В 1938 вона складала близько 280 млн т, в 1950 близько 550 млн т, в 1960 понад 1 млрд т, а в 1970 понад 2 млрд т. У 1973 році світовий видобуток нафти перевищила 2800000000 т. Світовий видобуток нафти в 2005 році склала близько 3,6 млрд т.

Всього з початку промислового видобутку (з кінця 1850-х рр..) До кінця 1973 року в світі було вилучено з надр 41 млрд т, з яких половина припадає на 1965-1973 рік.

Нафта займає провідне місце у світовому паливно-енергетичному господарстві. Її частка в загальному споживанні енергоресурсів безперервно зростає: 3% в 1900, 5% перед 1-ою світовою війною 1 914 -1 918, 17,5% напередодні 2-ої світової війни 1939-45, 24% в 1950, 41,5% у 1972, 48% в 2004.

Світовий видобуток нафти в цей час (2006) становить близько 3,8 млрд т на рік [9], або 30 млрд барелів на рік. Таким чином, при нинішніх темпах споживання, розвіданої нафти вистачить приблизно на 40 років, нерозвіданої - ще на 10-50 років. Також зростає і споживання нафти - за останні 35 років воно зросло з 20 до 30 млрд барелів на рік.

Є також великі запаси нафти (3400 млрд барелів) в нафтових пісках Канади і Венесуели. Цієї нафти при нинішніх темпах споживання вистачить на 110 років. В даний час компанії ще не можуть виробляти багато нафти з нафтових пісків, але ними ведуться розробки в цьому напрямку.

Країни з найбільшими запасами нафти (млрд. барелів) (За даними BP Statistical review of world energy 2011 [10])
Країна Запаси 1 % Від світових запасів Видобуток На скільки років вистачить
Саудівська Аравія 264,5 19,1 10007 72
Венесуела 211,2 15,3 2471 234
Іран 137,0 9,9 4245 88
Ірак 115,0 8,3 2460 128
Кувейт 101,5 7,3 2508 111
ОАЕ 97,8 7,1 2849 94
Росія 77,4 5,6 10270 21
Лівія 46,4 3,4 1659 77
Казахстан 39,8 2,9 1757 62
Нігерія 37,2 2,7 2402 42
Канада 32,1 2,3 3336 26
США 30,9 2,2 7513 11
Катар 25,9 1,9 1569 45
Китай 14,8 1,1 4071 10
Бразилія 14,2 1,0 2137 18
Члени ОПЕК 1068,4 77,2 34324 85
Весь світ 1383,2 100,0 82095 46

Примітки:

1. Оціночні запаси в мільярдах (10 9) барелів
2. Видобуток в тисячах (10 ) барелів на день
3. На скільки років вистачить нафти, розраховується як запаси / видобуток

Незважаючи на існування таких прогнозів, уряд Росії планує збільшення видобутку нафти до 2030 року до 530 млн т на рік [11].


6.2. Ціни на нафту і їх економічне значення

Ціни на нафту, як і на будь-який інший товар, визначаються співвідношенням попиту і пропозиції. Якщо пропозиція падає, ціни ростуть до тих пір, поки попит не зрівняється з пропозицією. Особливість нафти, проте, в тому, що в короткостроковій перспективі попит малоеластічен : зростання цін мало впливає на попит. Рідкісний власник автомобіля почне їздити в автобусі через зростання цін на бензин. Тому навіть невелике падіння пропозиції нафти призводить до різкого зростання цін.

У середньостроковій перспективі (5-10 років), однак, ситуація інша. Зростання цін на нафту змушує споживачів купувати більш економічні автомобілі, а компанії - вкладати гроші у створення більш економічних двигунів. Нові будинки будуються з поліпшеною теплоізоляцією, так що на їх обігрів витрачається менше палива. Завдяки цьому скорочення видобутку нафти призводить до зростання цін лише в перші роки, а потім ціни на нафту знову падають.

У довгостроковій перспективі (десятиліття) попит безперервно збільшується за рахунок збільшення кількості автомобілів і їм подібної техніки. Відносно недавно в число найбільших світових споживачів нафти увійшли Китай і Індія. В XX столітті зростання попиту на нафту врівноважувався розвідкою нових родовищ, що дозволяв збільшити і видобуток нафти. Однак багато хто вважає, що в XXI столітті нафтові родовища вичерпають себе, і диспропорція між попитом на нафту та її пропозицією призведе до різкого зростання цін - настане нафтова криза. Деякі вважають, що нафтова криза вже почався, і зростання цін в 2003 - 2008 роках був його ознакою.

Ціни на нафту з 1861 по 2007 роки, в доларах 2007

Так, зазнавши поразки в Війні Судного дня 1973 року, арабські країни вирішили в 1973 - 1974 роках скоротити видобуток нафти на 5 млн барелів на день, щоб "покарати" Захід. Хоча інші країни і зуміли збільшити видобуток на 1 млн барелів на день, загальний видобуток скоротився на 7%, а ціни виросли в 4 рази (див. Нафтовий криза 1973 року). Ціни на нафту зберігалися на високому рівні і в середині 70-х років (хоча й не такому високому, як під час бойкоту), подальший поштовх їм дала іранська революція і ірано-іракська війна.

Imported Crude Oil as a Percent of US Consumption 1950-2003.jpg

Свого піку ціни досягли на початку 1980-х років. Після цього з причин, описаних вище, ціни почали падати. За кілька років вони впали більш, ніж утричі. Після вторгнення Іраку в Кувейт в 1990 ціни виросли, але швидко впали знову, після того як стало ясно, що інші країни легко можуть збільшити видобуток нафти. Після розгрому Іраку в 1991 ціни продовжували падати й досягли свого мінімуму 11 доларів за барель в 1998, що з урахуванням інфляції відповідає рівню початку 1970-х. Пов'язано це було з Азіатським економічним кризою 1997 року. У Росії це привело, зокрема, до занепаду нафтової промисловості і стало однією з причин дефолту 1998 року.

Країни ОПЕК зуміли домовитися про скорочення видобутку нафти [12], і до середини 2000 ціни досягли 30 доларів за барель. З кінця 2003 до 2005 включно стався новий різкий стрибок цін. Ціна нафти в лютому 2008 уже перевищувала "психологічну" позначку в 100 доларів за барель [13], у березні високі темпи зростання цін продовжилися (110 дол) [14]. У травні 2008 року була досягнута ціна 135 доларів і далі утримувалася на рівні вище 100 доларів. Максимальна ціна нафти сорту WTI (Light Sweet) була досягнута 11 липня 2008 року, перевищивши 147 доларів [15] за барель.
Деякі вважають причиною цього стрибка цін передбачуване вторгнення США в Іран, на думку інших, він знаменує початок давно очікуваного нафтової кризи, коли виснажується родовищ все важче задовольнити зростаючий попит на нафту. Більшість аналітиків вважають, що ця ціна буде знижена (одні називають цифру 40, інші 75 доларів за барель). У жовтні 2008 ціна на нафту опустилася нижче 67 доларів за барель у результаті глобального економічного кризи і досягла свого 12-місячного мінімуму.

Слід зазначити, що зростання світових цін на нафту завжди розганяє доларову інфляцію, так як США найбільший споживач нафти.


6.3. Світова нафтовидобуток

Найбільші світові нафтодобувачі (За даними Міжнародного енергетичного агентства)
Країна 2008 2006 [16] 2003
Видобуток, млн т. Частка світового ринку (%) Видобуток, млн т. Частка світового ринку (%) Видобуток, млн т. Частка світового ринку (%)
Росія 505 [17] 9,2 507 12,9 470 12,7
Саудівська Аравія 480 [18] 9,1 477 12,1 419 11,3
Сполучені Штати Америки 294 [19] 5,6 310 7,9 348 9,4
Іран 252 [20] 4,8 216 5,5 194 5,2
Китай 189 [21] 3,5 184 4,7 165 4,4
Мексика 167,94 [22] 3,2 183 4,6 189 5,1
Канада 173,4 [23] 3,3 151 3,8 138 3,7
Венесуела 180 [24] 3,4 151 3,8 149 4
Казахстан 70 [25] 1,3 64,9 1,7 51,3 1,2
Решта країн 2985,56 [джерело не вказано 539 днів] 56 1692,1 43 1589,7 43
Світовий видобуток нафти 100 3936 100 3710 100
Видобуток нафти на найбільших родовищах світу (ТОР-20)
номер держави родовище видобуток в 2006 р.
(Млн т)
видобуток в 2008 р.
(Млн т)
нафтогазоносний басейн
1 Прапор Саудівської Аравії Аль-Гавар 250 Перська затока
2 Прапор Венесуели Шельф Болівар 100 120 Маракайбо
3 Прапор Мексики Кантарель 86,7 Мексиканська затока
4 Прапор Кувейту Великий Бурган 80 Перська затока
5 Прапор Саудівської Аравії Що стояв-Хафджі 75 70 Перська затока
6 Прапор Іраку Румайла 65 Перська затока
7 Прапор Китайської Народної Республіки Дацин 43,41 Сунляо
8 Прапор Анголи Комплекс Кізомба 38,5 Атлантична узбережжі
9 Прапор Ірану Ахваз 35 Перська затока
10 Прапор Азербайджану Азері-Чираг-Гюнешлі 23,6 34 Південний Каспій
11 Прапор України Самотлор 30,75 Західна Сибір
12 Прапор України Приобского 27,6 Західна Сибір
13 Прапор ОАЕ Аль-Закумі 27,5 Перська затока
14 Прапор Саудівської Аравії Шайба 27,5 Перська затока
15 Прапор Китайської Народної Республіки Шенглі 27,49 Бохайвань
16 Прапор Ірану Марун 26 Перська затока
17 Прапор Казахстану Тенгіз 13,32 25 Прикаспійська НГП
18 Прапор Саудівської Аравії Зулуф 25 Перська затока
19 Прапор Ірану Гечсаран 24 Перська затока
20 Прапор Алжиру Хассі-Мессауд 22 Алжирська Сахара

6.4. Нафтова промисловість в Росії

XIX століття

6.4.1. Історія галузі

Одна з перших згадок про нафту в Росії відноситься до XV століття, коли нафта була знайдена в Ухті. В 1684 іркутський письмовий голова Леонтій Кіслянскій виявив нафту в районі Іркутського острогу. Про іншу знахідку нафти в Росії було повідомлено 2 січня 1703 в російській газеті "Ведомости". В 1745 архангелогородец Федір Савелійович Прядун почав видобуток нафти з дна Ухти і побудував один з перших в світі нафтоперегінних заводів. [26] Однак протягом XVIII століття розробка нафтових родовищ була збитковою через вкрай вузького практичного застосування продукту.

Після територіальних придбань в районі Баку на початку XIX століття основним нафтовим районом Росії став Кавказ. Після винаходу гасової лампи в 1853 попит на нафту зріс багаторазово.

Перша свердловина на нафту (розвідувальна) промисловим способом була пробурена на Апшеронському півострові в 1847 році, перша експлуатаційна свердловина пробурена на р. Кудаков на Кубані в 1864 році.

Засноване в 1879 році " Товариство нафтового виробництва братів Нобель "вело нафтовидобуток і нафтопереробку в Баку, створило власну транспортну і збутову мережу, що включала нафтопроводи, танкери, вагони-цистерни та нафтобази з причалами та залізничними вітками.

В кінці XIX століття в нафтовидобувну галузь були допущені іноземці та, зокрема, Ротшильд і Рокфеллер. [джерело не вказано 301 день]

У 1913 році в Росії було видобуто 9093000 тонн нафти, що дорівнює 555 100 000 пудів [27]

Війни і революційні події в Росії посадили нафтовидобуток в кризу. Тільки в 1920-і роки стало можливим говорити про відновлення галузі. З освоєнням з 1932-ого нафтових родовищ між Волгою і Уралом створювалася другий (після Баку) велика база нафтової промисловості СРСР.

З 1960 року в СРСР були освоєні величезні родовища Поволжя, Тимано-Печори і Західного Сибіру.

Після розпаду Радянського Союзу державні підприємства були акціоновані, і значна їх частина перейшла в приватні руки.


6.4.2. Сучасна ситуація

Згідно з даними Держкомстату РФ [28] в 2007 році видобуто 491 млн тонн нафти, що на 2,1% більше, ніж у 2006 році (480 млн тонн [29]), в результаті темпи зростання видобутку нафти в Росії перевищили темпи зростання світового попиту на нафту більш ніж у півтора рази [30].

За даними статистичного агентства США в 2007 році споживання переробленої нафти в Росії склало 28,9% від видобутку нафти - 2,8 млн барелів на день. Чистий експорт нафти і нафтопродуктів склав 71,1% від видобутку нафти - 6,9 млн барелів на день [31].

Нафта є головною статтею російського експорту, складаючи, за даними за 2009 рік, 33% експорту в грошовому виразі (разом з нафтопродуктами - 49%). Крім того, від рівня цін на нафту і нафтопродукти істотно залежать ціни на третій основний компонент експорту - природний газ :

Ціни на поставку природного газу в Європу та інші країни прив'язані, в основному, до світових цін на нафтопродукти і за рахунок наявності опорного розрахункового періоду 6-9 місяців схильні менш різким змінам в порівнянні з коливаннями світових цін на нафту.

Середні ціни на газ, експортований у країни БСС, нижче рівня цін для країн далекого зарубіжжя. Газпром продовжує послідовну коригування діючих угод з країнами БСС з метою переходу на контрактні умови і цінові механізми, аналогічні вживаним в європейських країнах.

- Звіт керівництва ВАТ "Газпром" за 2008 рік [32]

<...> Відомі два підходи, що застосовуються в Європі при визначенні цін на газ.

Один з них полягає в ув'язці газових цін з ціною кошика альтернативних енергоносіїв у кожній конкретній країні - вугілля, мазуту, нафти. <...>

Інша формула визначення ціни на газ, який використовується в довгострокових контрактах на поставки газу, полягає у прив'язці її до ціни "кошика нафтопродуктів" на біржі в Роттердамі з тимчасовим лагом у дев'ять місяців. <...>

- Борис Кушнірук, "Від чого залежить ціна російського газу?" [33]

Журнал "Фінансовий експерт" з посиланням на Oil & Gas Journal [34] вказував, що подання про необхідність поставки нафти на експорт для забезпечення імпорту продукції масового споживання є помилкою. З цієї оцінкою, навіть якщо б Росія взагалі не поставляла нафту на експорт в 2005 році, торговий баланс Росії був би в профіциті на $ 46 млрд [34].

Показники експорту нафти і нафтопродуктів та їх місце в платіжному балансі Росії за даними Банку Росії :

Рік Експорт сирої нафти Експорт нафтопродуктів Експорт всього Сальдо торгового балансу Сальдо рахунку поточних операцій
млрд. дол США % млрд. дол США % млрд. дол США млрд. дол США млрд. дол США
1992 [35] 10,2 19,8 5,0 9,7 51,7 3,7 -0,1
1993 [35] 10,3 17,5 4,1 7,0 58,6 12,6 9,0
1994 [36] 10,5 15,5 4,1 6,1 67,4 16,9 7,8
1995 [37] 13,3 16,2 5,0 6,1 82,4 19,8 7,0
1996 [38] 15,9 17,7 7,5 8,4 89,7 21,6 10,8
1997 [39] 14,8 17,0 7,3 8,3 86,9 14,9 -0,1
1998 [40] 10,3 13,8 4,3 5,7 74,4 16,4 0,2
1999 [41] 14,2 18,7 5,4 7,2 75,6 36,0 24,6
2000 [42] 25,3 24,1 10,9 10,4 105,0 60,2 46,8
2001 [43] 25,0 24,5 9,4 9,2 101,9 48,1 33,9
2002 [44] 29,1 27,1 11,3 10,5 107,3 46,3 29,1
2003 [45] 39,7 29,2 14,1 10,3 135,9 59,9 35,4
2004 [46] 59,0 32,2 19,3 10,5 183,2 85,8 59,5
2005 [47] 83,4 34,2 33,8 13,9 243,8 118,4 84,6
2006 [48] 102,3 33,7 44,7 14,7 303,6 139,3 94,7
2007 [49] 121,5 34,3 52,2 14,7 354,4 130,9 77,8
2008 [50] 161,1 34,2 79,9 16,9 471,6 179,7 103,7
2009 [51] 100,6 33,2 48,1 15,9 303,4 111,6 49,0
2010 [52] 135,799 33,9 70,471 17,6 400,131 151,393 -
Динаміка первинної переробки нафти в Росії в 1992-2008 роках, в млн тонн

Показники експорту нафти і нафтопродуктів та їх місце в торговому балансі Росії за даними Федеральної митної служби :

Рік Експорт сирої нафти Експорт нафтопродуктів Експорт всього Сальдо торгового балансу
млрд. дол США % млрд. дол США % млрд. дол США млрд. дол США
2005 [53] [54] [55] 79,2 34,3 33,7 14,6 231,3 138,5
2006 [56] [57] [58] 96,7 33,5 44,2 15,3 288,9 158,2
2007 [59] [60] [61] 114,1 34,0 51,5 15,4 335,3 144,5
2008 [62] [63] [64] 151,7 34,1 78,3 17,6 444,5 188,1
2009 [65] [66] [67] 93,5 32,8 46,8 16,4 284,9 124,3

Видобутком нафти займаються кілька нафтових компаній, найбільшими з яких за результатами 2007 року є ВАТ "Роснефть", ВАТ "Лукойл" і ВАТ "ТНК-BP" [68].

Нафтова компанія Чистий прибуток, млрд. дол
2006 2007 4 кв. 2007 -
3 кв. 2008
2009 2010
Роснефть [69] 3,5 12,9 13,3 6,5 10,4
Лукойл [70] 7,5 9,5 13,0 7,0 9,0
ТНК-BP [71] 6,4 5,7 8,3 5,2 5,8
Сургутнефтегаз [72] 2,8 3,5 6,3 3,7 -
Газпром нафта [73] 3,7 4,1 5,9 3,0 3,1
Татнефть [74] 1,1 1,7 1,9 1,7 1,5
Славнефть [75] 1,2 0,7 0,5 0,1
Башнефть [76] 0,3 0,4 0,5 0,5
Разом для TOP-8 26,5 38,5 49,7

7. Економія і альтернативи конвенціональної нафти

Різке зростання цін у 2003-2008 роках, а також обмеженість запасів конвенціональної нафти роблять актуальними розвиток технологій із зменшеним споживанням нафтопродуктів, а також розвиток альтернативних генеруючих потужностей не використовують продукти нафтопереробки.

7.1. Бітумінозні (нафтові) піски

Запаси нафти в бітумінозних пісках Альберти, Канада і в Оріноко, Венесуела становлять відповідно 1,7 і 2,0 трлн барелів [77], у той час як світові запаси традиційної нафти на початок 2006 року оцінювалися в 1.1 трлн барелів [78]. Видобуток нафти з бітумінозних пісків Альберти склала 1,126 Мб / д (млн. барелів на день) в 2006. Планується збільшити її до 3 Мб / д в 2020 та 5 Мб / д в 2030. Видобуток нафти з бітумінозних пісків Оріноко складає 0,5 Мб / д, а в 2010 році планується наростити її до 1 Мб / д [79]. Вся світова видобуток нафти становить близько 84 Мб / д. Таким чином, хоча запаси бітумінозних пісків величезні, видобуток нафти з них в найближчому майбутньому (згідно з нинішніми прогнозами) буде задовольняти лише кілька відсотків від світових потреб нафти. Проблема в тому, що відомі нині технології видобутку нафти з бітумінозних пісків вимагають великої кількості прісної води і сумарних енерговитрат, складових (за деякими оцінками) близько 2 / 3 енергетичного потенціалу видобутої таким чином нафти [80] [81] (див. EROEI - Energy Return on Energy Investment - "енергетична віддача від витраченої енергії"). Інші дослідники оцінюють енерговитрати як усього 1 / 5 енергетичного потенціалу видобутої нафти [82].


7.2. Нафта з горючих сланців

Горючі сланці містять 2,8-3,3 трлн барелів витягуваної нафти [83] [84] [85]. Згідно з дослідженням компанії RAND, виробництво нафти з сланців в США стане прибутковим при ціні 70-95 доларів за барель [86]. Цей поріг пройдено в 2007 році. Серйозною проблемою є неекологічність виробництва нафти з сланців. Так, австралійський проект з виробництва нафти з сланців був закритий в 2004 році завдяки зусиллям Грінпісу. [87]


7.3. Паливо з вугілля

Синтетичний бензин і дизельне паливо з вугілля (див. Синтез Фішера - Тропша) виробляла нацистська Німеччина під час другої світової війни. В ПАР компанія Sasol Limited виробляє синтетичне паливо з вугілля з 1955. На початку 2006 року в США розглядалися проекти будівництва 9 заводів по непрямому зрідження вугілля сумарною потужністю 90-250 тис. барелів на день. Китай планує інвестувати 15 млрд доларів до 2010-2015 рр.. в будівництво заводів з виробництва синтетичного палива з вугілля. Національна Комісія Розвитку і Реформ (NDRC) заявила, що сумарна потужність заводів зі зрідження вугілля досягне 16 млн тонн синтетичного палива на рік, що складає близько 0,4 млн барелів на день. Як і у випадку нафти з сланців, серйозною проблемою отримання палива з вугілля є забруднення навколишнього середовища, хоча і в менших масштабах.


7.4. Газові автомобілі

Газові автомобілі працюють на метані, пропані або бутані. За даними компанії Дельта Авто, що займається переобладнанням автомобілів на газове паливо, в Росії продаж газу автотранспорту ростуть на 20% в рік, а в Євросоюзі планується до 2020 перевести на газове паливо 10% автомобілів. Лідером у цій галузі є Аргентина, яка перевела 1,4 млн автомобілів на газове паливо. Газове паливо дешевше бензину, екологічно чистіше і збільшує термін служби автомобіля. Однак запаси природного газу теж обмежені, і, за прогнозами, з 2020 року видобуток природного газу почне падати. [88]


7.5. Біопаливо

Лідером у використанні біопалива є Бразилія, що забезпечує 40% своїх потреб в паливі за рахунок спирту [89], завдяки високим врожаям цукрового очерету і низької вартості робочої сили. Біопаливо формально не призводить до викидів парникового газу: в атмосферу повертається вуглекислий газ (CO2), вилучений з неї в ході фотосинтезу.

Проте різке зростання виробництва біопалива вимагає великих територій для посіву рослин. Ці території або розчищаються шляхом спалювання лісів (що призводить до величезних викидів вуглекислого газу в атмосферу), або з'являються за рахунок фуражних і харчових культур (що призводить до зростання цін на продовольство) [90].

Крім того, вирощування сільськогосподарських культур потребує великих витрат енергії. Для багатьох культур EROEI (відношення отриманої до витраченої енергії) лише трохи перевищує одиницю або навіть нижче її. Так, у кукурудзи EROEI складає всього 1,5. Всупереч поширеній думці, це вірно не для всіх культур: так, у цукрового очерету коефіцієнт EROEI складає 8, у пальмового масла 9 [91].

Загальне виробництво біопалива (біоетанолу і біодизеля) в 2005 році склало близько 40 млрд л.

У березні 2007 року японські вчені запропонували виробляти біопаливо з морських водоростей [92].

На думку деяких учених, масове використання двигунів на етанолі (не плутати з біодизелем) збільшить концентрацію озону в атмосфері, що може привести до зростання числа респіраторних захворювань і астми [93].


7.6. Гібридні автомобілі

7.7. Електромобілі

Ізраїль, Данія і Португалія вже підписали з компаніями Renault і Nissan угоди про створення мережі заправок для електромобілів. [94] Продаж електромобілів почнеться в 2011. Недоліками електромобілів є: висока ціна, необхідність часто заряджати акумулятори та проблема утилізації акумуляторів, а гідністю - те, що вони не забруднюють повітря в містах (хоча для вироблення електроенергії, можливо, доводиться забруднювати атмосферу).

Близькі до електромобілів і автомобілі з водневим двигуном. Водень отримують з води електролізом, таким чином, водневі балони - фактично спосіб зберігати електроенергію. Крім того, водневі двигуни, як і електромобілі, не забруднюють атмосферу, виділяючи туди лише воду. Недоліком водневих двигунів є необхідність величезного паливного бака, тому що водень - дуже легкий газ.

Як електромобілі, так і автомобілі з водневими двигунами вимагають великої кількості електроенергії.


Примітки

 1. торф, бурі і кам'яне вугілля, антрацит, сланці
 2. The History of the Oil Industry. San Joaquin Geological Society - www.sjgs.com / history.html
 3. Походження нафти - oils.himdetail.ru/oil5.php. oils.himdetail.ru. архіві - www.webcitation.org/617XFEqaF з першоджерела 22 серпня 2011.
 4. Петро Образцов. Геологічний оптимізм - www.izvestia.ru/obshestvo/article3154437/
 5. [1] - www.rkresurs.ru/index.php/gost/39-oil/76-8610-2004 ГОСТ Р 8.610-2004 Щільність нафти. Таблиці перерахунку
 6. [2] - slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00052/54300.htm Нафта. Стаття в БСЕ
 7. Сорти нафти. Біржова торгівля нафтою. - www.ngfr.ru/discussion.html?006
 8. Менделєєв Д. І. Твори: У 25 т. - Т. 10: Нафта. Л.-М., 1949. С. 463.
 9. It's The Consumption, Stupid - www.forbes.com/2006/10/06/energy-oil-ethanol-biz-energy_cx_pm_1009overview_energy06.html. forbes.com (10.09.06). Фотогалерея - www.webcitation.org/617XGWuX6 з першоджерела 22 серпня 2011.
 10. Statistical Review of World Energy 2011 -
 11. Росія збільшить видобуток газу і нафти до 2030 року - новина дня в рубриці Економіка і бізнес - Newsland.ru - www.newsland.ru/News/Detail/id/403417/cat/86/. newsland.ru (26 серпня 2009). Фотогалерея - www.webcitation.org/617XH6H0h з першоджерела 22 серпня 2011.
 12. Світові ціни на нафту: перспективи зростання. - www.oilru.com/nr/57/210/. ЖУРНАЛ "НАФТА РОСІЇ" (вересень 1999). Фотогалерея - www.webcitation.org/617XJ0Mmo з першоджерела 22 серпня 2011.
 13. Ціни на нафту перевищили позначку в 102 долари за барель - lenta.ru/news/2008/02/27/oilprice /. Lenta.ru (27 лютого 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617XKpUTh з першоджерела 22 серпня 2011.
 14. Огляд ринків: нафта подорожчала на п'ять доларів - lenta.ru/news/2008/03/06/marketreview /. Lenta.ru (6 березня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617XLn8o6 з першоджерела 22 серпня 2011.
 15. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за сім з половиною тижнів - www.rbc.ru/rbcfreenews/20080728102604.shtml
 16. Key World Energy Statistics 2007 (by International Energy Agency) - www.iea.org/textbase/nppdf/free/2007/key_stats_2007.pdf (перевірено 07.03.2008)
 17. Олександр Гудков. Саудівська Аравія перевершила ОПЕК - www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?docsid=1102353. Коммерсант № 4 (4059) (20 квітня 2011). Фотогалерея - www.webcitation.org/617XMridi з першоджерела 22 серпня 2011.
 18. Видобуток нафти в Росії до 2013 року знизиться до 450 млн тонн - Міненерго - www.rian.ru/economy/20090212/161915719.html. РИА Новости (12 лютого 2009). Фотогалерея - www.webcitation.org/617XPCbTK з першоджерела 22 серпня 2011.
 19. НЕФТЕГАЗЕКСПЕРТ - Новини нафтогазової галузі / Видобуток нафти в США в 2008р. знизиться на 130 тис. бар. / день, проте в 2009р. збільшиться на 320 тис. бар. / день - www.neftegazexpert.ru/neftegazline/neftegaztext52709.html
 20. Видобуток нафти в Ірані досягла рекордного рівня за останні 30 років - www.rian.ru/economy/20080206/98513022.html. РИА Новости (6 лютого 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617am7rMM з першоджерела 22 серпня 2011.
 21. Видобуток нафти в Китаї за рік складе близько 189 млн тонн - Портал бізнес - новин BFM.ru - www.bfm.ru/news/2008/12/28/dobycha-nefti-v-kitae-za-god-sostavit-okolo- 189-mln-tonn.html
 22. Видобуток нафти в Мексиці в 2008 році скоротилася більш ніж на 9% - www.rian.ru/economy/20090122/159823538.html. РИА Новости (22 січня 2009). Фотогалерея - www.webcitation.org/617as2kDS з першоджерела 22 серпня 2011.
 23. У 2007 році Канада має намір збільшити видобуток нафти на 9% "Бізнес Новини RosInvest.Com - www.rosinvest.com/news/265534/
 24. Видобуток нафти у Венесуелі скоротиться через борги держхолдингу PDVSA - www.rian.ru/crisis_news/20090131/160610154.html. РИА Новости (31 січня 2009). Фотогалерея - www.webcitation.org/617awkh5d з першоджерела 22 серпня 2011.
 25. PortNews - Новини - Казахстан в 2008 році планує збільшити видобуток нафти до 70 мільйонів тонн - portnews.ru/news/38746 /
 26. Народження нафтової галузі в Росії - ria-stk.ru/mi/adetail.php? ID = 45523
 27. http://library.fentu.ru/book/inig/Istoria_neft_gas/23_____.html - library.fentu.ru/book/inig/Istoria_neft_gas/23_____.html Нафта в Росії
 28. Про промисловому виробництві в 2007 році - www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d040/i040220r.htm. Держкомстат РФ.
 29. Про стан ринку нафти в 2006 році - www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d020/i020450r.htm. Держкомстат РФ.
 30. Звіт по світовому ринку нафти - omrpublic.iea.org/omrarchive/13may08full.pdf. Міжнародне енергетичне агентство (13 травня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617b1jJg3 з першоджерела 22 серпня 2011.
 31. Russia Energy Profile - tonto.eia.doe.gov / country / country_energy_data.cfm? fips = RS (18 листопада 2008). (Недоступна посилання)
 32. Звіт керівництва ВАТ "Газпром" за 2008 рік - gazprom.ru/f/posts/59/948424/management_report_2008_rus.pdf. ВАТ "Газпром". Фотогалерея - www.webcitation.org/617b2Niv8 з першоджерела 22 серпня 2011.
 33. Борис Кушнірук Від чого залежить ціна російського газу? - www.unian.net/rus/news/news-234772.html (6 лютого 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617b406Fd з першоджерела 22 серпня 2011.
 34. 1 2 Ганна Бодрова Закони ринку проти політики - www.rich4you.ru/finexp7_zak.php. Журнал "Фінансовий експерт" № 7, 2007. Фотогалерея - www.webcitation.org/617b6sl21 з першоджерела 22 серпня 2011.
 35. 1 2 Платіжний баланс Російської Федерації за 1992-1993 роки (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_92-93.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617b7OG3w з першоджерела 22 серпня 2011.
 36. Платіжний баланс Російської Федерації за 1994 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_94.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617b83pa2 з першоджерела 22 серпня 2011.
 37. Платіжний баланс Російської Федерації за 1995 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_95.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617b8h7fN з першоджерела 22 серпня 2011.
 38. Платіжний баланс Російської Федерації за 1996 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_96.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617b9KKoN з першоджерела 22 серпня 2011.
 39. Платіжний баланс Російської Федерації за 1997 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_97.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617b9y98e з першоджерела 22 серпня 2011.
 40. Платіжний баланс Російської Федерації за 1998 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_98.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bAblVF з першоджерела 22 серпня 2011.
 41. Платіжний баланс Російської Федерації за 1999 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_99.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bBFJBj з першоджерела 22 серпня 2011.
 42. Платіжний баланс Російської Федерації за 2000 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_00.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bBsWb1 з першоджерела 22 серпня 2011.
 43. Платіжний баланс Російської Федерації за 2001 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_01.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bCVwkC з першоджерела 22 серпня 2011.
 44. Платіжний баланс Російської Федерації за 2002 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_02.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bD9Yr6 з першоджерела 22 серпня 2011.
 45. Платіжний баланс Російської Федерації за 2003 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_03.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bDnpFY з першоджерела 22 серпня 2011.
 46. Платіжний баланс Російської Федерації за 2004 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_04.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (9 липня 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bER74o з першоджерела 22 серпня 2011.
 47. Платіжний баланс Російської Федерації за 2005 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_05.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (3 квітня 2009). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bF9Alw з першоджерела 22 серпня 2011.
 48. Платіжний баланс Російської Федерації за 2006 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_06.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (3 квітня 2009). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bFnJ71 з першоджерела 22 серпня 2011.
 49. Платіжний баланс Російської Федерації за 2007 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_07.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (1 квітня 2010). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bGQagA з першоджерела 22 серпня 2011.
 50. Платіжний баланс Російської Федерації за 2008 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_08.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (1 квітня 2010). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bH4vFA з першоджерела 22 серпня 2011.
 51. Платіжний баланс Російської Федерації за 2009 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_09.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (1 квітня 2010). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bHijJC з першоджерела 22 серпня 2011.
 52. Платіжний баланс Російської Федерації за 2010 рік (аналітичне подання) - cbr.ru / statistics / print.aspx? file = credit_statistics/bal_of_paym_an_10.htm & pid = svs & sid = pbDK_an. Центральний банк РФ (1 квітня 2010). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bIMzi3 з першоджерела 22 серпня 2011.
 53. Експорт Росії найважливіших товарів за січень-грудень 2005 року - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=120. Федеральна митна служба РФ (14 лютого 2006). (Недоступна посилання)
 54. Товарна структура експорту Російської Федерації з усіма країнами за січень-грудень 2005 року - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=122. Федеральна митна служба РФ (14 лютого 2006). (Недоступна посилання)
 55. Товарна структура імпорту Російської Федерації з усіма країнами за січень-грудень 2005 - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=123. Федеральна митна служба РФ (14 лютого 2006). (Недоступна посилання)
 56. Експорт Росії найважливіших товарів за 2006 р. - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=253. Федеральна митна служба РФ (13 лютого 2007). (Недоступна посилання)
 57. Товарна структура експорту Російської Федерації з усіма країнами за 2006 р. - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=256. Федеральна митна служба РФ (13 лютого 2007). (Недоступна посилання)
 58. Товарна структура імпорту Російської Федерації з усіма країнами за 2006 р. - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=257. Федеральна митна служба РФ (13 лютого 2007). (Недоступна посилання)
 59. Експорт Росії найважливіших товарів за січень-грудень 2007 р. - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=376. Федеральна митна служба РФ (8 лютого 2008). (Недоступна посилання)
 60. Товарна структура експорту Російської Федерації з усіма країнами за січень-грудень 2007 р. - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=379. Федеральна митна служба РФ (8 лютого 2008). (Недоступна посилання)
 61. Товарна структура імпорту Російської Федерації з усіма країнами за січень-грудень 2007 р. - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=380. Федеральна митна служба РФ (8 лютого 2008). (Недоступна посилання)
 62. Експорт Росії найважливіших товарів у 2008 році - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=508. Федеральна митна служба РФ (4 лютого 2009). (Недоступна посилання)
 63. Товарна структура експорту Російської Федерації з усіма країнами за 2008 рік - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=511. Федеральна митна служба РФ (4 лютого 2009). (Недоступна посилання)
 64. Товарна структура імпорту Російської Федерації з усіма країнами за 2008 рік - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=512. Федеральна митна служба РФ (4 лютого 2009). (Недоступна посилання)
 65. Експорт Росії найважливіших товарів у 2009 році - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=627. Федеральна митна служба РФ (8 лютого 2010). (Недоступна посилання)
 66. Товарна структура експорту Російської Федерації з усіма країнами за 2009 рік - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=630. Федеральна митна служба РФ (8 лютого 2010). (Недоступна посилання)
 67. Товарна структура імпорту Російської Федерації з усіма країнами за 2009 рік - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=631. Федеральна митна служба РФ (8 лютого 2010). (Недоступна посилання)
 68. Своєрідна стабільність (Сергій Жаворонков, старший науковий співробітник Інституту економіки перехідного періоду) - www.chaskor.ru/p.php?id=1132. Приватний Корреспондент. chaskor.ru (24 листопада 2008). Фотогалерея - www.webcitation.org/617bJ3ID0 з першоджерела 22 серпня 2011.
 69. Картка емітента "Роснефть" - www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?24/1124. РБК. архіві - www.webcitation.org/617bLjuZT з першоджерела 22 серпня 2011.
 70. Картка емітента "Лукойл" - www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?56/56. РБК. архіві - www.webcitation.org/617bNBafS з першоджерела 22 серпня 2011.
 71. Картка емітента "ТНК-BP" - www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?16/36216. РБК. архіві - www.webcitation.org/617bOQWRH з першоджерела 22 серпня 2011.
 72. Картка емітента "Сургутнафтогаз" - www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?52/1052. РБК. архіві - www.webcitation.org/617bPf3xm з першоджерела 22 серпня 2011.
 73. Картка емітента "Газпромнафта" - www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?94/394. РБК. архіві - www.webcitation.org/617bR70hj з першоджерела 22 серпня 2011.
 74. Картка емітента "Татнефть" - www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?89/389. РБК. архіві - www.webcitation.org/617bSPEn4 з першоджерела 22 серпня 2011.
 75. Картка емітента "Славнефть" - www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?48/248. РБК. архіві - www.webcitation.org/617bTeNW1 з першоджерела 22 серпня 2011.
 76. Картка емітента "Башнефть" - www.quote.ru/fterm/emitent.shtml?64/264. РБК. архіві - www.webcitation.org/617bV51gE з першоджерела 22 серпня 2011.
 77. 2004. SURVEY OF ENERGY RESOURCES - www.worldenergy.org/documents/ser2004.pdf. World Energy Council. архіві - www.webcitation.org/617bWYiZG з першоджерела 22 серпня 2011.
 78. World Crude Oil and Natural Gas Reserves, January 1, 2006 - www.eia.doe.gov/pub/international/iea2005/table81.xls. Energy Information Administration. архіві - www.webcitation.org/617bXek5o з першоджерела 22 серпня 2011.
 79. Turning tar sands into oil - www.energybulletin.net/node/7331. Post Carbon Institute. архіві - www.webcitation.org/617bY5Sjl з першоджерела 22 серпня 2011.
 80. [ http://www.abelard.org/briefings/energy-economics.asp - www.abelard.org / briefings / energy-economics.asp Energy economics and fossil fuels-how long do we have? A briefing document]. abelard.org.
 81. Thermodynamics and Money - resourceinsights.blogspot.com/2004/10/tar-baby-oil-sands-and-peak-oil.html. Пітер Х'юбер, Forbes.com, 31 жовтня 2005. Фотогалерея - www.webcitation.org/617bZ3VVG з першоджерела 22 серпня 2011.
 82. http://www.theoildrum.com/node/3839 - www.theoildrum.com/node/3839
 83. (February 2006) " Annual Energy Outlook 2006 - www.eia.doe.gov/oiaf/archive/aeo06/pdf/0383 (2006). pdf "(PDF). Перевірено 2008-04-18.
 84. Andrews, Anthony (2006-04-13). " Oil Shale: History, Incentives, and Policy - www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33359.pdf "(PDF). Перевірено 2007-06-25.
 85. (April 2006) " NPR's National Strategic Unconventional Resource Model - www.fossil.energy.gov / programs / reserves / npr / NSURM_Documentation.pdf "(PDF). Перевірено 2007-07-09.
 86. www.netl.doe.gov / energy-analyses / pubs / Oil Shale Development in the United States - RAND August 200.pdf
 87. Climate-changing shale oil industry stopped | Greenpeace Australia Pacific -
 88. The Search Engine that Does at InfoWeb.net - www.oilcrisis.com / bentley / depletionOverview.pdf
 89. Комерційна біотехнологія | Спирт замість бензину: бразильський експеримент - www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=2689
 90. Від біопалива поки більше шкоди, ніж користі / / Олексій Гіляров - scepsis.ru/library/id_2103.html
 91. http://www.worldwatch.org/system/files/EBF008_1.pdf - www.worldwatch.org/system/files/EBF008_1.pdf
 92. Морські водорості як біологічне паливо - www.hizone.info/?di=200703251
 93. Авто@Mail.Ru - auto.mail.ru / text.html? id = 22167 & rubric = 33
 94. MIGnews Реактивні Новини | Наука і Технології | Португалія будує мережу підзарядок для електромобілів - www.mignews.com/news/technology/world/110708_42931_19353.html

Література

 • Донна Ліб, Стівен Ліб Фактор нафти: як захистити себе і отримати прибуток у період прийдешнього енергетичної кризи = The Oil Factor: How Oil Controls the Economy and Your Financial Future - М .: "Вільямс", 2006. - С. 320. - ISBN 0-446-53317-3.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Газпром нафта
Мальта (нафта)
Нафта в обмін на продовольство
© Усі права захищені
написати до нас