Наша нива
белор. Наша Ніва
Nas niva 6111.JPG


Заснована

10 ( 23) листопада 1906

Припинення публікацій

7 серпня 1915

"Наша Нива", 1910 рік

"Наша нива" ( белор. Наша Ніва ) - Щотижнева дореволюційна білоруська газета.


Історія

Виходила в Вільно з 10 ( 23) листопада 1906 по 7 серпня 1915 на білоруською мовою кирилицею і з першого номера до № 42, 18 ( 31) жовтня 1912) також білоруської латиницею, з заголовками "Наша Ніва" і "Nasza Niwa".

Редактори-видавці З. Вольський, А. Власов, І. Луцкевич. Друкувалася в друкарні Мартіна Кухти.

Відігравала важливу роль у розвитку білоруського національного руху та білоруської літературної мови. Газета публікувала твори членів Білоруського видавничого товариства Янки Купали (поеми "Курган", "Бондаровна" та ін), Якуба Коласа (уривки поеми "Нова земля" та ін), Максима Богдановича, Алеся Гаруна, Змітрока Бядули, Ядвігіна Ш. і багатьох інших білоруських письменників. Значення видання у розвитку білоруської літератури дозволяє історикам літератури виділяти особливий "нашенівскій" період в історії білоруської літератури.

Вихід газети був припинений у зв'язку з наближенням російсько-німецького фронту до Вільно.

В 1920 вихід газети було відновлено, в період з 28 жовтня по 20 грудня 1920 вийшло 9 номерів, після чого газета була заборонена польською військовою цензурою.

В 1991 р. газета відроджується під редакцією журналіста Сергій Дубовець. Газета знову стає головним виданням національно-демократичної інтелігенції, публікуючи поряд з новинами літературні твори, есе. У 1996 р. редакція газети переїхала до Мінська, з літературно-інтелектуального видання "Наша Ніва" поступово трансформується в суспільно-політичне.


Література

  • М. В. Біч. "Наша ніва" / / Беларуская Савецкая Енциклапедия: У 12 т. Т. 7. - Мн. : БелЕн, 1973.
  • Арсеній Ліс. "Наша Ніва" / / Енциклапедия гісториі Беларусі: У 6 т. Т. 5. М - Пуд / Беларус. Енцикл. ; Редкал.: Г. П. Пашкоў (галоўни Ред.) I інш. ; Маст. Е. Е. Жакевіч. - Мн. : БелЕн, 1999. ISBN 985-11-0141-9.
  • Кветка Вітан. "Наша ніва" і Іван Луцкевіч / / На суд гісториі: Успаміни, диялогі / Уклад. Б. І. Сачанка. Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. С. 61-65.
  • Унучак А. "Нашаніўства" і "заходнерусізм": так питаньня ідейнай барацьби за білоруську інтелігенцию на пачатку 20 ст. / / Гістарични альманах. 2006. Т. 12. С. 108-122.
  • Унучак А. Сацияльна-еканамічная публіцистика "Наша ніви" / / Гістория: праблеми викладання. 2004. № 1. С. 49-53
  • Пілецкі В. А. Праблеми адукацийна-вихаваўчага працесу, школи и школьнай палітикі на старонках "Наша ніви" ў 1906-1908 гг. / / Гістория: праблеми викладання. - 2007. - № 2, 3.
Перегляд цього шаблону Білоруська література
Білоруська література Белорусоведеніе Культура Білорусії Список поетів і письменників Білорусі
Літературні премії та звання Літературна премія в області критики імені Володимира Андрійовича Колесника Літературна премія Спілки письменників Білоруської РСР імені А. Кулєшова Літературна премія Спілки письменників Білоруської РСР імені І. Мележа Народний письменник Білоруської РСР
Літературна періодика Вожик Ідіот Літаратура и мастацтва Мішпоха Наша Ніва Неман Парус Фантакрім-МЕГА Чирвони шлях
Літературні організації БелАПП Маладняк Узвишша Союз письменників Білорусі Союз білоруських письменників
Пам'ятки писемності Друцький Євангеліє Лавришевського Євангеліє Оршанське Євангеліє Слуцького Євангелія Шерешевського Євангеліє
Класичні твори Тарас на Парнасі Енеїда навиворіт
Жанри Білоруська казка