Недовизначених система - система рівнянь (зазвичай диференціальних), число рівнянь в якій менше числа невідомих.

У лінійній алгебрі

Невизначеною системі лінійних рівнянь відповідає прямокутна матриця коефіцієнтів M x N (M> N). Така система або має нескінченне число рішень, або не має рішень зовсім [1].

Примітки

  1. Д.В. Кирьянов, Е.Н. Кир'янова Обчислювальна фізика - www.polybook.ru/comma/2.5.pdf - М.: Полібук Мультимедіа, 2006. - 352 с.: Іл. ISBN 5-902932-02-5