Незалежна і залежна змінні

Незалежна змінна - в експерименті змінна, яка навмисно маніпулює або вибирається експериментатором з метою з'ясувати її вплив на залежну змінну.

Залежна змінна - в науковому експерименті вимірювана змінна, зміни якої пов'язують із змінами незалежної змінної.

Незалежної змінної, наприклад, в психологічному експерименті може вважатися інтенсивність стимулу, а залежною - здатність випробуваного відчувати цей стимул.


Види зв'язку між змінними

  1. Залежна змінна не чутлива до змін незалежної.
  2. Монотонно зростаюча залежність: збільшення значень незалежної змінної відповідає зміна залежної змінної.
  3. Монотонно спадна залежність: збільшення значень незалежної змінної відповідає зменшення рівня залежної змінної.
  4. Нелінійна залежність U-подібного типу - виявляється в більшості експериментів, в яких виділяються особливості психічної регуляції поведінки
  5. Інвертована U-образна залежність - виходить в численних експериментах і кореляційних дослідженнях.
  6. Складна квазіперіодичних залежність рівня залежної змінної від рівня незалежною.