Новиков, Дмитро Олександрович

Дмитро Олександрович Новіков (нар. 23 вересня 1970, Москва) - російський вчений, фахівець в області теорії управління системами міждисциплінарної природи, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент РАН, заступник директора Інституту проблем управління РАН з наукової роботи. Автор понад 400 наукових праць з теорії управління системами міждисциплінарної природи, в тому числі - з системного аналізу, теорії ігор, прийняття рішень, управління проектами і математичним моделям механізмів управління соціально-економічними системами.


1. Біографія

1.1. Освіта

 • З 1987 по 1993 рік - студент факультету радіотехніки та кібернетики МФТІ;
 • У 1993-1994 роках навчався в аспірантурі ІПУ РАН;
 • У 1994 році - захистив кандидатську дисертацію в ІПУ РАН по темі "Розробка та дослідження механізмів стимулювання в активних системах з вероятностной невизначеністю"
 • У 1996-1998 роках навчався в докторантурі ІПУ РАН;
 • У 1998 році - захистив докторську дисертацію в ІПУ РАН по темі "Механізми стимулювання в активних системах з невизначеністю";
 • У 2003 році отримав вчене звання професора за фахом 05.13.10 "Управління в соціальних і економічних системах".
 • У 2008 році обраний членом-кореспондентом РАН за спеціальністю "Процеси управління".

1.2. Займані посади

 • 1992-1993 - інженер ІПУ РАН;
 • 1993-1994 - молодший науковий співробітник ІПУ РАН;
 • 1994-1995 - науковий співробітник ІПУ РАН;
 • 1995-1996 - старший науковий співробітник ІПУ РАН;
 • 1996-1998 - докторант ІПУ РАН;
 • 1998-2005 - провідний науковий співробітник ІПУ РАН (лабораторія № 57 "Активних систем");
 • 2005 - наст. час - заступник директора з наукової роботи ІПУ РАН.

Завідувач кафедри "Проблеми управління" МФТІ.

2. Основні публікації

2.1. Книги та брошури

 1. Організаційні механізми управління розвитком пріоритетних напрямків науки і техніки. М.: ІПУ РАН, 1993. - 68 с. (Співавтор - Кузьмицький А. А.).
 2. Як управляти проектами. М.: Сінтег, 1997. - 188 с. (Співавтор - Бурков В. Н.).
 3. Організаційні механізми управління розвитком пріоритетних напрямків науки і техніки (методичні рекомендації). М.: ІПУ РАН, 1996. - 36 с. (Співавтор - Бурков В. Н., Кузьмицький А. А., Умріхіна Є. В.).
 4. Моделі і механізми розподілу витрат і доходів у ринковій економіці. М.: ІПУ РАН, 1997. - 59 с. (Співавтори - Бурков В. Н., Горгідзе І. І., Юсупов Б. С.).
 5. Механізми стимулювання в моделях активних систем з нечіткою невизначеністю. М.: ІПУ РАН, 1997. - 101 с.
 6. Стимулювання в соціально-економічних системах (базові математичні моделі). М.: ІПУ РАН, 1998. - 216 с.
 7. Узагальнені рішення задач стимулювання в активних системах. М.: ІПУ РАН, 1998. - 68 с.
 8. Закономірності ітеративного навчання. М.: ІПУ РАН, 1998. - 96 с.
 9. Механізми функціонування багаторівневих організаційних систем. М.: Фонд "Проблеми управління", 1999. - 150 с.
 10. Теорія активних систем: стан і перспективи. М.: Сінтег, 1999. - 128 с. (Співавтор - Бурков В. Н.).
 11. Двоканальна модель активної експертизи. М.: ІПУ РАН, 1999. - 58 с. (Співавтори - Баркалов С. А., Песковатсков В. Ю.).
 12. Механізми стимулювання в багатоелементних організаційних системах. М.: Апостроф, 2000. - 184 с. (Співавтор - А. В. Цвєтков).
 13. Базові системи стимулювання. М.: Апостроф, 2000. - 108 с. (Співавтор - Т. Б. Кочієва).
 14. Методика освоєного обсягу в оперативному управлінні проектами. М.: Апостроф, 2000. - 156 с. (Співавтори - Є. В. Колосова, А. В. Цвєтков).
 15. Моделі та методи управління розвитком регіональних освітніх систем. М.: ІУО РАО, 2001. - 83 с.
 16. Механізми страхування в соціально-економічних системах. М.: ІПУ РАН, 2001. - 109 с. (Співавтори - Бурков В. Н., заложні А. Ю., Кулик О. С.).
 17. Механізми функціонування організаційних систем з розподіленим контролем. М.: ІПУ РАН, 2001. - 118 с. (Співавтор - Цвєтков А. В.).
 18. Індивідуальні стратегії пропозиції праці: теорія і практика. М.: ІПУ РАН, 2002. - 109 с. (Баркалов С. А., Попов С. С.).
 19. Механізми фінансування програм регіонального розвитку. М.: ІПУ РАН, 2002. - 52 с. (Співавтори - Бурков В. Н., заложні А. Ю., Леонтьєв С. В., Чернишов Р. А.).
 20. Розподілені системи прийняття рішень в управлінні регіональним розвитком. М.: ІПУ РАН, 2002. - 54 с. (Співавтори - Гильов С. Є., Лєонтєв С. В.).
 21. Механізми управління динамічними активними системами. М.: ІПУ РАН, 2002. - 124 с. (Співавтори-Смирнов І. М., Шохіна Т. Є.).
 22. Активний прогноз. М.: ІПУ РАН, 2002. - 101 с. (Співавтор - Чхартішвілі А. Г.).
 23. Типові рішення в управлінні проектами. М.: ІПУ РАН, 2003. - 74 с. (Співавтори - Васильєв Д. К., заложні А. Ю., Цвєтков А. В.).
 24. Механізми управління організаційними проектами. М.: ІПУ РАН, 2003. - 84 с. (Співавтори - Балашов В. Г., заложні А. Ю., Іващенко О. А.).
 25. Мережеві структури і організаційні системи. М.: ІПУ РАН, 2003. - 108 с.
 26. Рефлексивні ігри. М.: Сінтег, 2003. - 160 с. (Співавтор - А. Г. Чхартішвілі).
 27. Моделі і механізми в управлінні організаційними системами. Том 1. Основи управління організаційними системами. М.: Видавництво "Тульський поліграфіст", 2003. - 560 с. (Співавтори - Баркалов С. А., Бурков В. Н., Шульженко Н. А.).
 28. Моделі і механізми в управлінні організаційними системами. Том 2. Моделі і методи управління підприємствами і регіонами. М.: Видавництво "Тульський поліграфіст", 2003. - 380 с. (Співавтори - Баркалов С. А., Бурков В. Н., Шульженко Н. А., Шішікін Б. Т.).
 29. Моделі і механізми в управлінні організаційними системами. Том 3. Стратегічне управління регіональним будівництвом М.: Видавництво "Тульський поліграфіст", 2003. - 205 с. (Співавтори - Баркалов С. А., Бурков В. Н., Лігай С. Є., Соколовський В. В., Шульженко Н. А.).
 30. Стимулювання в організаційних системах. М.: Сінтег, 2003. - 306 с.
 31. Освітній проект (методологія освітньої діяльності). М.: Егвес, 2004. - 120 с. (Співавтор - А. М. Новиков).
 32. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях (типові випадки). М.: Егвес, 2004. - 67 с.
 33. Інституційне управління організаційними системами. М.: ІПУ РАН, 2004. - 68 с.
 34. Договірні відносини в управлінні проектами. М.: ІПУ РАН, 2004. - 100 с. (Співавтор - А. В. Лисаков)
 35. Механізми управління корпоративними програмами: інформаційні системи і математичні моделі. М.: Супутник +. - 159 с. (Співавтори - Гламаздін Є. С., Цвєтков А. В.).
 36. Як керувати організаціями. М.: Сінтег, 2004. - 400 с. (Співавтор - В. Н. Бурков).
 37. Моделі і методи оперативного управління проектами. М.: ІПУ РАН, 2004. - 63 с. (Співавтор - Є. В. Коновальчук)
 38. Прикладні моделі інформаційного управління. М.: ІПУ РАН, 2004. - 129 с. (Співавтор - А. Г. Чхартішвілі)
 39. Моделі і механізми управління освітніми мережами та комплексами. М.: Інститут управління освітою РАО, 2004. - 142 с. (Співавтор - Н. П. Глотова).
 40. Теорія управління організаційними системами. М.: МПСІ, 2005. - 584 с.
 41. Статистичні методи в медико-біологічному експерименті (типові випадки). Волгоград: ВолГМУ, 2005. - 84 с. (Співавтор - В. В. Новочадов).
 42. Моделі і механізми управління науковими проектами у ВУЗах. М.: ІУО РАО, 2005. - 80 с. (Співавтор - А. Л. Суханов).
 43. Механізми фінансування інноваційного розвитку фірми. М.: ІПУ РАН, 2005. - 66 с. (Співавтори - О. А. Іващенко, Д. В. Колобов).
 44. Моделі репутації і норм діяльності. М.: ІПУ РАН, 2005. - 67 с. (Співавтори - М. С. Єрмаков, О. А. Іващенко).
 45. Моделі і методи управління портфелями проектів М.: ПМСОФТ, 2005. - 206 с. (Співавтори - А. А. Матвєєв, А. В. Цвєтков).
 46. Моделі і механізми управління розвитком персоналу. М.: ІПУ РАН, 2005. - 68 с. (Співавтори - Є. В. Галінська, О. О. Іващенко).
 47. Регіоналізація професійної освіти: управління системою професійної освіти. М.: Університетська книга, 2006. - 176 с. (Співавтори - Новиков А. М., Ломакіна Т. Ю., Нікітін М. В., Щоголєв В. А.).
 48. Моделі і методи організаційного управління інноваційним розвитком фірми. М.: КомКніга, 2006. - 336 с. (Співавтор - А. А. Іващенко).
 49. Моделі тарифно-преміальних систем оплати праці. М.: ІПУ РАН, 2006. - 75 с. (Співавтор - Д. А. заложні).
 50. Моделі і механізми багатокритеріального стимулювання в організаційних системах. М.: ІПУ РАН, 2006. - 60 с. (Співавтори - Іващенко А. А., Щепкіна М. А.).
 51. Регіоналізація професійної освіти: управління установами професійної освіти. М.: Університетська книга, 2006. - 168 с. (Співавтори - Новиков А. М., Ломакіна Т. Ю., Нікітін М. В., Щоголєв В. А.).
 52. Теорія управління організаційними системами. М.: Физматлит. 2-е видання, 2007. - 584 с.
 53. Моделі і методи матеріального стимулювання: теорія і практика. М.: Ленанд, 2007. - 288 с. (Співавтори - Васильєва О. Н., Засканов В. В., Іванов Д. Ю.).
 54. Методологія. М.: Сінтег, 2007. - 664 с. (Співавтор - Новиков А. М.).
 55. Управління проектами: організаційні механізми. М.: ПМСОФТ, 2007-140 с.
 56. Математичні моделі формування та функціонування команд. М.: Физматлит, 2008. - 188 с.
 57. Механізми управління еколого-економічними системами. М.: Физматлит, 2008. - 244 с. (Співавтори - В. Н. Бурков, А. В. Щепкін).
 58. Моделі управління конфліктами та ризиками. Воронеж: Наукова книга, 2008. (Співавтори - Баркалов С. А., Бурков В. Н., Новосельцев В. І., Щепкін А. В.).
 59. Цілісна система державно-приватного управління інноваційним розвитком як засіб подвоєння темпів виходу Росії з кризи і посткризового зростання. М.: МІЕЕ, 2009. - 220 с. (Співавтори - В. А. Іріком, В. Н. Треньов).
 60. Управління проектами. М.: Ліброком, 2009. - 384 с. (Співавтори - Р. М. Нижегородцев, І. В. Гонтарєва).
 61. Моделі систем оплати праці. М.: ПМСОФТ, 2009. - 184 c. (Співавтор - Д. А. заложні).
 62. Введення в теорію управління освітніми системами. М.: Егвес, 2009. - 156 с.
 63. Методологія наукового дослідження. М.: Ліброком, 2010. - 280 с. (Співавтор - Новиков А. М.).
 64. Експериментальне дослідження стратегій пропозиції праці. - М.: Егвес, 2010. - 104 с.
 65. Соціальні мережі: моделі інформаційного впливу, управління і протиборства. - М.: Видавництво фізико-математичної літератури, 2010. - 228 с. (Співавтори - Д. А. Губанов, О. Г. Чхартішвілі).
 66. Цілісна система державно-приватного управління інноваційним розвитком як засіб подвоєння темпів виходу Росії з кризи і посткризового зростання. - М.: МІЕЕ, 2009. - 220 с. (Співавтори - В. А. Іріком, В. Н. Треньов).
 67. Макроекономічний аналіз і економічна політика на базі параметричного регулювання. - М.: Видавництво фізико-математичної літератури, 2010. - 284 с. (Співавтори - Ашіму А. А., Султанов Б. Т., Аділь Ж. М., Боровський Ю. В., Нижегородцев Р. М., Ашіму Ас. А.).
 68. Мережева експертиза. - М.: Егвес, 2010. - 168 с. (Співавтори - Д. А. Губанов, Н. А. Коргін, А. Н. Райков).

2.2. Навчальні посібники

 1. Введення в теорію активних систем. М.: ІПУ РАН, 1996. - 125 с. (Співавтор - В. Н. Бурков).
 2. Моделі і механізми теорії активних систем в управлінні якістю підготовки фахівців. М.: ВЦ, 1998. - 158 с. (Співавтор - В. Н. Бурков).
 3. Курс теорії активних систем. М.: Сінтег, 1999. - 108 с. (Співавтор - С. Н. Петраков).
 4. Теорія графів в управлінні організаційними системами. М.: Сінтег, 2001. - 124 с. (Співавтори - В. Н. Бурков, А. Ю. заложні).
 5. Теорія ігор у керуванні організаційними системами. М.: Сінтег, 2002. - 148 с. (Співавтор - М. В. Губко).
 6. Теорія управління організаційними системами: вступний курс. М.: ІПУ РАН, 2004. - 81 с.
 7. Математичні моделі організацій. М.: Ленанд, 2008. - 360 с. (Співавтори - Воронін А. А., Губко М. В., Мішин С. П.).
 8. Введення в теорію управління організаційними системами. М.: Ленанд, 2009. - 264 с. (Співавтори - Бурков В. Н., Коргін Н. А.).
 9. Теорія управління освітніми системами. М.: Народна освіта, 2009. - 452 с.
 10. Механізми управління / Под ред. Д. А. Новикова. М.: Ленанд, 2011. - 192 с.

2.3. Редакторська робота

Редколегії журналів: "Проблеми управління" (головний редактор), "Управління великими системами" (головний редактор), "Автоматика і телемеханіка" (відповідальний секретар), "Математична теорія ігор та її застосування", "Заводська лабораторія", "Системи управління і інформаційні технології ".

Збірники "Мережеві моделі в управлінні", "Людський фактор в управлінні". Праці міжнародних науково-практичних конференцій: "Управління великими системами" (Москва, 1997, 2007, 2009), "Сучасні складні системи управління" (2001-2012), "Теорія активних систем" (Москва, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011) та ін