Обласний комітет ВКП (б) АРСР німців Поволжя

Обласний комітет ВКП (б) АРСР німців Поволжя - орган управління партійною організацією АРСР Німців Поволжя в 1925-1941 роках. Безпосереднім попередником був Обласний комітет РКП (б) АТ (потім - АССР) німців Поволжя, що діяв у 1919-1925 роках.


1. Історія

1.1. Створення

Ще в травні 1917 року був створений Союз німців-соціалістів (СНР) Поволожья. Її головні організації знаходилися в двох містах - Саратові, де і проходив тоді її установчий з'їзд, і баронський. Партія об'єднувала представників найрізноманітніших політичних течій, що існували в той час в Росії. Домінуюче становище в ній вже тоді займали більшовики, составляшіе основу саратовській організації. На установчому з'їзді в якості гостя був присутній один з керівників саратовській організації РСДРП більшовик Сергій Іванович Міцкевич. На з'їзді було обрано Центральний комітет Союзу у складі Адама Германовича Еміхо, А. Калініченко, Ф. Ледерер та ін Друкованим органом СНС стала газета "Der Kolonist" ("Колоніст"), що почала виходити в березні 1917 року.

Союз розгорнув активну роботу серед німецьких робітників Саратова, проте його вплив у німецьких колоніях залишалося слабким. На скликаному у вересні 1917 року Другому з'їзді "Німців Поволожья" (загальнонаціональної організації, що об'єднувала у своїх лавах всіх німців-колоністів) з 250 делегатів представники СНС становили 10% (25 осіб) [1]. На цьому з'їзді Союз зайняв радикальну позицію з аграрного питання. На противагу рішенням зборів уповноважених волостей з німецьким населенням Самарської і Саратовської губерній (25-27 квітня 1917 року) про "відчуження великих приватних земельних володінь шляхом справедливого викупу на основі об'єктивної оцінки" Союз виступив з вимогою повної ліквідації великих приватних землеволодінь [2].

Всупереч рішенню з'їзду "Німців Поволожья", Союз виставив власний список від Саратовської губернії на виборах до Установчі збори. 12 листопада на виборах до Установчих зборів за список ЦК "Німців Поволжя" в Саратовській губернії проголосувало 50025 (4,8%), у Самарській губернії - 42705 (3,5%) чоловік. Список Союзу німців-соціалістів зібрав 42148 голосів (3,5%).


1.2. Після Жовтня

Після Жовтневої революції роль СНС серед німецьких колоністів поступово зростає. Починається видання газети "Vorwrts" ("Вперед"). Союз відіграє ключову роль у створенні автономії німців Поволжя. У цей час в організації йдуть дискусії про необходімсті створення автономії. Багато хто вважав, що її освіта буде "заважати німецьким трудящим зміцнювати інтернаціональні зв'язки з російським пролетаріатом і допоможе національній буржуазії зберегти вплив на трудящих". 30 квітня 1918 при активній участі активістів Союзу був заснований Поволзький комісаріат з німецьким справах. Його головою став діяч соціал-демократичного руху Німеччини Ернст Рейтер. З числа членів Союзу до складу комісаріату увійшли: Густав Клінгер, Адам Еміхо та Олександр Моор.

У червні 1918 року відбувся Другий з'їзд Союзу німців-соціалістів. На ньому було прийнято рішення про неприпустимість знаходження в одній організації представників різних соціалістичних течій. Було обрано ініціативну групу для підготовки створення Партії німців-комуністів і розпуску СНС. Групу очолив Ернест Рейтер. Партія німців-комуністів (ПНК) була організована у вересні 1918 року. Вона проголосила себе складовою частиною РКП (б). З 15 вересня почав виходити її друкований орган - газета "Комуніст". На основі ПНК в лютому 1919 року було створено Обласна організація РКП (б) АТ німців Поволжя. У вересні 1919 року була створена обласна організація РКСМ [1].

У повсякденній роботі комуністам довелося зіткнутися з безліччю проблем. Зокрема, ще влітку 1918 року Поволзький комісаріат після вивчення обстановки в німецьких колоніях направив до Москви таке повідомлення:

"Населення російської мови не знає. По-русски тут говорять тільки буржуї, вчителі і вчительки, для селян ця мова аристократичний. Російська література, наші газети, брошури і листки для них абсолютно недоступні. Їм не тільки при старому режимі, але і після революції приділялося дуже мало уваги; наші саратовские і самарські товариші не в змозі були вести серед них пропаганду і агітацію ... радянські установи існували тільки в деяких місцях ... " [3].

2. Керівники парторганізації

Секретарі обкому РКП (б)

Відповідальні секретарі обкому РКП (б) - ВКП (б)

Перші секретарі обкому РКП (б) - ВКП (б)


Примітки

  1. 1 2 Герман А. А., Плеве І. Р. Німці Поволжя в 1914-1922 роках - www.sgu.ru/files/nodes/9858/5.pdf
  2. В. Хердта. Земельне питання в німецьких колоніях Поволжя в 1917-1918 роках - old.sgu.ru/sguprojects/cultural/science/konf2006/docs/21.pdf
  3. Герман А. А. Трудова комуна - wolgadeutsche.net/artikel/wolga10_herman_trud.htm
  4. Автономні республіки у складі РРФСР - www.worldstatesmen.org / Russian_SFSR_rep.html (Англ.)
  5. АРСР німців Повололжья - whp057.narod.ru/nem-pov.htm
Перегляд цього шаблону Російські німці
Субетнос і соціальні групи Російські німці ( Поволжі, Петербург, Піхтінскіе голендри) Німці Казахстану Прибалтійські німці Кримські німці Терські менонітські колонії Азербайджанські німці Німці на Україні
Історія Німецька слобода Остзейського дворянство АРСР німців Поволжя ОК ВКПб АРСР німців Поволжя Азовський німецький національний район Алтайський німецький національний район Депортація німців в СРСР Німецька автономія в Казахстані) Пам'ятник "Німцям Росії"
Ставлення до релігії Меноніти Штунда Католицтво в Росії Лютерани Вюстізм Темплери
Культура, наука і мистецтво Німецько-Платської діалект Петрішуле Plautdietsch-Freunde
Різне Список російських німців Переселенці з країн колишнього СРСР у Німеччині Енциклопедія Приймальний табір Мариенфельде Табір Фридланд Московські німці Фольксдойче Сарпінкі
Портал: Російські німці