Октет (інформатика)

Октет в інформатики - 8 двійкових розрядів ( 8 бітів). У російській мові октет зазвичай називають байтом. [1] [2] Октет має 256 можливих станів (кодів, значень).


1. Кількість станів в октеті

Кількість можливих станів (кодів, значень), яке може приймати 1 октет визначається в комбінаториці і дорівнює кількості розміщень з повтореннями :

\ Bar {A} (n, k) = \ bar {A} _n ^ k = n ^ k = 2 ^ 8 = 256 можливих станів (кодів, значень), де

n - Кількість можливих станів (кодів, значень) одного розряду (елемента) (один двійковий розряд ( біт) має два можливих стани (n = 2)),
k - Кількість двійкових розрядів (бітів) (в одному октеті 8 двійкових розрядів (k = 8) і в одному октеті може бути від 0 до 8-ми двійкових розрядів з однаковим значенням).


2. "Октет" або "байт"?

Слово "октет" часто вживається при описі мережевих протоколів, оскільки вони призначені для взаємодії комп'ютерів, що мають не обов'язково однакову платформу. На відміну від байта, який (у широкому сенсі) може бути рівний 10, 12 і т. п. бітам, октет завжди дорівнює 8 бітам.

Щоб виключити двозначність, а також з міркувань милозвучності [3], під французькою мовою слово "октет" (octet) використовується майже скрізь, де в російській або англійською мовами вживається слово "байт".

128
(Або біт знака)
64 32 16 8 4 2 1

Джерела

Примітки

  1. ГОСТ 8.417-2002 "Одиниці величин", Таблиця А.1 - pribor.info / docs /? start = 0 & action = obj & objid = 82476 & relid = 3
  2. Урок інформатики у 8 класі - www.ict.edu.ru/eor2008/files/1266.doc
  3. Французьке bite - вульгарне позначення статевого члена
Перегляд цього шаблону Одиниці виміру інформації
Базові одиниці Біт Байт
Пов'язані одиниці Ніббл Слово Октет
Традиційні бітові одиниці Кілобіт Мегабіт Гігабіт Терабіт Петабіт Ексабіт Зеттабіт Йоттабіт
Традиційні байтові одиниці Кілобайт Мегабайт Гігабайт Терабайт Петабайт Ексабайт Зеттабайт Йоттабайт
Бітові одиниці МЕК (IEC) Кібібіт Мебібіт Гібібіт Тебібіт Пебібіт Ексбібіт Зебібіт Йобібіт
Байтові одиниці МЕК (IEC) Кібібайт Мебібайт Гібібайт Тебібайт Пебібайт Ексбібайт Зебібайт Йобібайт