Олександр Афродісійскій

Олександр Афродісійскій (Олександр Афродизийский, Олександр з Карії; кінець II -початок III століття н. е..) - філософ - перипатетиків, коментатор Аристотеля.

Учень Аристотеля з Мітілени і Созигена, Олександр жив у Афінах при римських імператорах Септимія Півночі і Каракалла між 198 - 211 рр..

З його коментарів до творів Арістотеля особливо чудові коментарі до " Метафізиці ", довгий час відомі тільки в латинською перекладі Сепульведа (Рим, 1527; Відень, 1554, 1561) і тільки в 1847 р. що з'явилися в оригіналі у виданні Боніца ( Берлін). Багато з його творів існують тільки в арабському перекладі.

Від інших коментаторів Арістотеля Олександр відрізняється більш самостійним мисленням; йому належить дотепне обговорення питань метафізики, спрямоване проти стоїків.

У полеміці проти стоїків Олександр почав розглядати логіку як знання про міркуванні (на противагу її розгляду як нормативної дисципліни, "каноніки") [1], чим поклав початок багатовікової дискусії про предмет логіки.

Олександр виявив себе таким глибокодумним і тонким коментатором Аристотеля, що став відомий переважно під ім'ям " екзегета "і заснував школу, учні якої називалися олександрійцями, пізніше александрістамі.

В епоху Відродження александрістамі називали тих з послідовників Арістотеля, які в протилежність аверроістамі брали приналежне Олександру природно-наукове тлумачення вчення Арістотеля, саме в питанні про безсмертя душі; їх главою був Помпонацій ( 1462 - 1524).


1. Твори

 • Ueber Schicksal und Seibstbestimmung.
 • Quaestiones naturales.
 • De anima.
 • Commentaria in Aristotelem Graeca / Diels, H. (Ed.). - Berlin: Reimer, 1882-1909.
  • Vol. 1: On the Metaphysics / Hayduck, M. (Ed.), 1891.
  • Vol. 2.1: On Prior Analytics 1 / Wallies, M. (Ed.), 1883.
  • Vol. 2.2: On the Topics / Wallies, M. (Ed.), 1891.
  • Vol. 2.3: On Sophistical Refutations / Wallies, M. (Ed.), 1898.
  • Vol. 3.1: On De sensu / Wendland, P. (Ed.), 1901.
  • Vol. 3.2: On Meteorology / Hayduck, M. (Ed.), 1899.

Олександру приписують, абсолютно безпідставно, два твори медичного змісту: "De febribus" і "Problemata". Олександр також дав зведення знань про зоровому сприйнятті.

2. Примітки

 1. Щедровицький Г. П. Проблеми логіки наукового дослідження і аналіз структури науки. / З архіву Г. П. Щедровицького. Т. 7. - М., 2004. - 400 с (ISBN 5-87590-087-3), Сс. 42 і далі.

3. Література

3.1. Тексти та переклади

3.1.1. Коментарі до Аристотеля

Видання публікувалися в серії " Commentaria in Aristotelem Graeca ", англійські переклади публікуються в серії" Ancient commentators project ".

 • Коментар до "Метафізика" Арістотеля:
  • текст: CAG. Vol. 1 (1891). 950 p. - www.archive.org/details/commentariaina01akaduoft Олександр Афродісійскій і Михайло Ефеський, "Метафізика".
  • англ. пер.:
   • WE Dooley, 1989, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Metaphysics 1
   • WE Dooley, A. Madigan, 1992, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Metaphysics 2-3 242 p. ISBN 978-0-8014-2740-4
   • A. Madigan, 1993, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Metaphysics 4 ISBN 978-0-8014-2977-4
   • W. Dooley, 1993, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Metaphysics 5 ISBN 978-0-8014-2969-9
 • Коментар до "Першої аналітиці" Аристотеля:
  • текст: [CAG. Vol. 2 pt. 1 (1883)] Олександр Афродісійскій, "Перша аналітика", кн. 1.
  • англ. пер.:
   • J. Barnes, S. Bobzien, K. Flannery, K. Ierodiakonou, 1991, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics 1.1-7
   • I. Mueller, J. Gould, 1999, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics 1.8-13
   • I. Mueller, J. Gould, 1999, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics 1.14-22
   • I. Mueller, 2006, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics 1.23-31
   • I. Mueller, 2006, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics 1.32-46
 • Коментар до "Топіці" Аристотеля.
  • текст: CAG. Vol. 2 pt. 2 (1891). 787 p. - www.archive.org/details/commentariainar01michgoog
  • англ. пер. (Розпочато): JM Van Ophuijsen, 2000, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Topics 1
 • CAG. Vol. 2 pt. 3 (1898) - www.archive.org/details/commentariainar03sophgoog Псевдо-Олександр Афродісійскій (Михайло Ефеський). "Про софістичні спростування".
 • Коментар до "Про чуттєвому сприйнятті" Аристотеля:
  • текст: CAG. Vol. 3 pt. 1 (1901). 515 p. - www.archive.org/details/commentariainar01alexgoog
  • англ. пер.: A. Towey, 2000, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle On Sense Perception
 • Коментар до "Метеорологика" Аристотеля:
  • текст: CAG. Vol. 3 pt. 2 (1899) - www.archive.org/details/commentariaina03pt2akaduoft
  • англ. пер. E. Lewis, 1996, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Meteorology 4

Коментарі, відсутні в CAG:

 • Коментар до "Про виникнення і знищення" Аристотеля:
  • англ. пер.: E. Gannag, 2005, Alexander of Aphrodisias: On Aristotle On Coming-to-Be and Perishing 2.2-5
 • Коментар до "Другій аналітиці":
  • фр. пер.: Commentaire sur les 'Second Analytiques' d'Aristote, trad. Paul Moraux, Berlin, d. de Gruyter, 1979.
 • Коментар до "Про небо" (фрагменти):
  • Alessandro di Afrodisia. Commento al De caelo di Aristotele. Frammenti del primo libro, A. Rescigno (ed.), Amsterdam: Hakkert, 2004.
  • Alessandro di Afrodisia. Commento al De caelo di Aristotele. Frammenti del secondo, terzo, e quarto libro, A. Rescigno (ed.), Amsterdam: Hakkert, 2008.

3.1.2. Оригінальні твори

 • Видання: Supplementum до CAG (Scripta Minora / Bruns, Ivo (ed.). - Vol. 1, 2. - Berlin: Reimer, 1887, 1892):
  • Vol. I. Олександр Афродісійскій. "Питання", "Про долю", "Про змішанні".
  • Supplementum. Vol. 2 pt. 1 (1887). De anima liber cum Mantissa - www.archive.org/details/commentariainar00berlgoog Олександр Афродісійскій, "Про душу", з додатком малих творів самого Олександра.
  • [1] - www.archive.org/details/supplementumari00wissgoog Малі твори Олександра.

Англійські переклади в серії ACP:

 • RW Sharples, 1990, Alexander of Aphrodisias: Ethical Problems
 • RW Sharples, 1992, Alexander of Aphrodisias: Quaestiones 1.1-2.15
 • RW Sharples, 1994, Alexander of Aphrodisias: Quaestiones 2.16-3.15
 • RW Sharples, 2004, Alexander of Aphrodisias: Supplement to On the Soul

Англійські переклади поза серії:

 • On Fate. Text, trans., And comm. by RW Sharples. L., 1983.
 • Fotinis AP The De Anima of Alexander of Aphrodisias. Wash., 1979.
 • переклад з арабської: Genequand C. Alexander of Aphrodisias: On the Cosmos. Leiden, 2001.

Французькі переклади:

 • Trait de la providence, trad. Pierre Thillet, Verdier, 2003.
 • Переклад в серії "Collection Bud": Alexandre d'Aphrodise. Trait du destin. Texte tabli et traduit par P. Thillet. P., 1984. 2e tirage 2002. CLVIII - 186 p. Index. Bibliographie. ISBN 978-2-251-00365-8

Італійський переклад:

 • Alessandro di Afrodisia. L'anima. Trad. P. Accattino, PL Donini. R.; Bari, 1996.

Російський переклад:

 • Солопова М. А. Олександр Афродісійскій і його трактат "Про змішанні і зростанні" в контексті історії античного арістотелізма: Дослідження, грецький текст, переклад. М.: Наука. 2002. 224 стр. ISBN 5-02-013198-9

3.2. Дослідження

 • Солопова М. А. Олександр Афродісійскій. / / Антична філософія. Енциклопедичний словник. М., 2008. С. 83-89. (З бібліографією)
 • Riin Sirkel. Alexander of Aphrodisias's Account of Universals and Its Problems / / Journal of the History of Philosophy Volume 49, Number 3, July 2011, pp. 271-295.
 • Gili Luca, 2011, La sillogistica di Alessandro di Afrodisia. Sillogistica categorica e sillogistica modale nel commento agli "Analitici Primi" di Aristotele. Hildesheim: Georg Olms. ISBN 9783487146140