Омметр ( Ом + др.-греч. μετρεω "Вимірюю") - вимірювальний прилад безпосереднього відліку для визначення електричних активних (омічних) опорів. Зазвичай вимірювання проводиться по постійному струму, проте, в деяких електронних омметра можливе використання змінного струму. Різновиди омметром: мегаомметри, гігаомметри, тераомметри, мілліомметри, Мікроомметри, що розрізняються діапазонами вимірюваних опорів.


1. Класифікація та принцип дії

1.1. Класифікація

Mark Super VII Quantum E-meter
 • По виконанню омметри підрозділяються на щитові, лабораторні та переносні
 • За принципом дії омметри бувають магнітоелектричні - з магнітоелектричним вимірником чи магнітоелектричним логометра (мегаомметри) і електронні - аналогові або цифрові

1.2. Магнітоелектричні омметри

Дія магнітоелектричного омметра засноване на вимірюванні сили струму, що протікає через вимірюваний опір при постійній напрузі джерела живлення. Для вимірювання опорів від сотень ом до декількох мегаом вимірювач і вимірюваний опір r x включають послідовно. У цьому випадку сила струму I в вимірнику і відхилення рухомої частини приладу a пропорційні: I = U / (r 0 + r x), де U - напруга джерела живлення; r 0 - опір вимірника. При малих значеннях r x (до декількох ом) вимірювач і r x включають паралельно.

 • ПРИКЛАДИ: М419, М372, М41070 / 11.3. Логометріческіе мегаомметри

Мегаомметр М1101М
Файл: Je6-13A.jpg
Тераомметр Е6-13А

Основою логометріческіх мегаометров є логометр, до плечей якого підключаються в різних комбінаціях (залежно від межі вимірювання) зразкові внутрішні резистори і вимірюваний опір, показання логометра залежить від співвідношення цих опорів. В якості джерела високої напруги, необхідного для проведення вимірювань, в таких приладах зазвичай використовується механічний індуктор - електрогенератор з ручним приводом, в деяких мегаомметром замість індуктора застосовується напівпровідниковий перетворювач напруги.

 • ПРИКЛАДИ: ЕС0202, М4100

1.4. Аналогові електронні омметри

Принцип дії електронних омметром заснований на перетворенні вимірюваного опору в пропорційне йому напруга за допомогою операційного підсилювача. Вимірюваний об'єкт включається в ланцюг зворотного зв'язку (лінійна шкала) або на вхід підсилювача.

 • ПРИКЛАДИ: Е6-13А, Ф4104-М1


1.5. Цифрові електронні омметри

Цифровий омметр Щ34
Мікроомметр MOM600A

Цифровий омметр представляє собою вимірювальний міст з автоматичним уравновешиванием. Урівноваження проводиться цифровим керуючим пристроєм методом підбору прецизійних резисторів в плечах моста, після чого вимірювальна інформація з керуючого пристрою подається на блок індикації.

 • ПРИКЛАДИ: ОА3201-1, Е6-23, Щ34

1.6. Вимірювання малих опорів. Чьотирьох підключення

При вимірі малих опорів може виникати додаткова похибка через вплив перехідного опору в точках підключення. Щоб уникнути цього застосовують т. зв. метод чьотирьох підключення. Суть методу полягає в тому, що використовуються дві пари проводів: по одній парі на вимірюваний об'єкт подається заданий струм, за допомогою іншої пари виконується вимірювання напруги на об'єкті, пропорційного силі струму і обернено пропорційного опору об'єкта. Провід під'єднуються до виводів вимірюваного двополюсника таким чином, щоб кожен з струмових дротів не торкався безпосередньо відповідного йому дроти напруги, при цьому виходить, що перехідні опори в місцях контактів не включаються до вимірювальну ланцюг.


2. Найменування і позначення

2.1. Видові найменування

 • Мікроомметр - омметр з можливістю вимірювання дуже малих опорів (менш 1мОм)
 • Мілліомметр - омметр для вимірювання малих опорів (одиниці - сотні міліом)
 • Мегаомметр (устар. мегомметр) - омметр для вимірювання великих опорів (одиниці - сотні мегаом)
 • Гігаомметр - омметр, що дозволяє вимірювати опору більше 1 ГОм
 • Тераомметр - омметр для вимірювання дуже великих опорів (одиниці - сотні Тера)
 • Вимірювач опору заземлення - спеціальний омметр для вимірювання перехідних опорів в пристроях заземлення

2.2. Позначення

Омметри позначаються або в залежності від системи (основного принципу дії), або по ГОСТ 15094

 • М хх - прилади магнітоелектричної системи
 • Ф хх, Щ хх - прилади електронної системи
 • Е6-хх - вимірювачі опорів, маркування за ГОСТ 15094

3. Основні нормовані характеристики

4. Інші засоби вимірювання опорів

4.1. Вимірювання опору по постійному струму

 • Вимірювальний міст - забезпечує дуже високу точність, але незручний через необхідність ручного урівноваження
 • Магазин опорів, котушки електричного опору - вимір проводиться методом порівняння, за допомогою заміщення вимірюваного об'єкта
 • Мультиметр (тестер) - комбінований прилад для вимірювання напруги, сили струму та опору

4.2. Вимірювання опору по змінному струму

 • Вимірювач імітансу - вимірювання опору на частотах від десятків герц до декількох мегагерц
 • Високочастотний (векторний) вимірювач імпедансу - вимірювання опору на частотах сотні кілогерц - сотні мегагерц
 • Вимірювач добротності - вимірювання опору непрямим методом на частотах від 1 кГц до декількох сотень мегагерц
 • Вимірювач повних опорів - вимірювання опору навантаження лінії на частотах у десятки - сотні мегагерц
 • Вимірювальна лінія - вимірювання опору навантаження лінії на частотах у сотні - тисячі мегагерц

5. Література і документація

Література

 • Довідник по електровимірювальні прилади; Под ред. К. К. Ілюніна - Л.: Вища школа, 1983
 • Довідник по радіовимірювальних приладів: У 3-х т.; Под ред. В. С. Насонова - М.: Сов. радіо, 1979
 • Довідник по електровимірювальні прилади; Под ред. К. К. Ілюніна - Л., 1973

5.2. Нормативно-технічна документація

 • ГОСТ 22261-94 "Засоби вимірювання електричних і магнітних величин. Загальні технічні умови"
 • ГОСТ 23706-93 (МЕК 51-6-84) "Прилади аналогові показуючі електровимірювальні прямої дії і допоміжні частини до них. Частина 6. Особливі вимоги до омметра (приладів для виміру повного опору) і приладів для виміру активної провідності"
 • ГОСТ 8.366-79 "Державна система забезпечення єдності вимірювань. Омметри цифрові. Методи і засоби перевірки"
 • ГОСТ 8.409-81 "Державна система забезпечення єдності вимірювань. Омметри. Методи і засоби перевірки"