Оптична вісь в геометричному сенсі - пряма, що проходить через центри сферичних поверхонь, що становлять центровану оптичну систему ( лінзу, фотографічний об'єктив). Часто є віссю симетрії в оптичній системі.

У ряді джерел (Яштолд-Говорков В. А. Фотозйомка і обробка. Зйомка, формули, терміни, рецепти. Изд. 4-е, скор. М., "Мистецтво", 1977) зустрічаються некоректні з точки зору ГОСТ 7427-76 терміни головна оптична вісь, побічна оптична вісь, оптичний центр і т. п.

Терміни та літерні позначення, встановлені стандартом, обов'язкові для застосування в документації всіх видів, підручниках, навчальних посібниках, технічній і довідковій літературі. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Застосування термінів-синонімів стандартизованого терміна не допускається.

ГОСТ 7427-76 введений з 01.07.1977, чинний.


Література

  • ГОСТ 7427-76. Геометрична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення. - М.: Видавництво стандартів, 1988.