Оптична когерентна томографія

Оптична когерентна томографія (ОКТ) - метод неінвазивного дослідження тонких шарів шкіри і слизових оболонок, очних та зубних тканин людини.

Фізичний принцип дії ОКТ аналогічний ультразвукового дослідження з тією лише різницею, що в ОКТ для зондування биоткани використовується оптичне випромінювання ближнього інфрачервоного діапазону (~ 1 мкм), а не акустичні хвилі. Тому термінологічно даний метод слід віднести не до томографії, а до ехозондірованію, так як при побудові ОКТ-зображення не вирішується томографічна зворотна задача.

Застосування ОКТ в офтальмології дозволило ряду дослідників отримати важливу інформацію щодо будови сітківки ока та її патологічних змінах. Роздільна здатність томографів, застосовуваних в офтальмології, дозволяє диференціювати патологічні зміни сітківки, не доступні офтальмоскопії, яка традиційно використовується для огляду очного дна.

Розвиток методу ОКТ з використанням ефекту Доплера отримало назву оптична доплеровская томографія (ОДТ).