Оргбюро ЦК ВКП (б)

РСДРП - РСДРП (б) - РКП (б) -
ВКП (б) - КПРС

Історія партії
Жовтнева революція
Військовий комунізм
Нова економічна політика
Ленінський заклик
Сталінізм
Хрущовська відлига
Період застою
Перебудова

Партійна організація
Політбюро
Секретаріат
Оргбюро
Центральний Комітет
Обком
Окружком
Міськком
Райком
Партком

Керівники партії
Володимир Ленін
Йосип Сталін
Микита Хрущов
Леонід Брежнєв
Юрій Андропов
Костянтин Черненко
Михайло Горбачов

Статут
З'їзди партії
Конференції партії
ВЛКСМ
Правда
Ленінська гвардія
Опозиції у ВКП (б)
Великий терор
Антипартійну групу
Генеральна лінія партії

Російська партія
Євсекцій

Оргбюро (організаційне бюро) ЦК - орган ЦК ВКП (б). Існував у 1919 - 1952 р. Був призначений для вирішення кадрових та організаційних питань, однак практично відразу втратив своє значення у зв'язку з появою Секретаріату ЦК, оскільки секретарі ЦК займалися тими ж питаннями, але на постійній основі, тоді як члени Оргбюро поєднували подібні обов'язки з іншими. При Сталіні діяльність Оргбюро фактично злилася з діяльністю Секретаріату ЦК, однак формально орган було скасовано лише на XIX з'їзді ( 1952). На рівні обласних, районних і т. д. органів партії аналогів Оргбюро не існувало.