Паралелограм сил

Сума двох векторів

Паралелограм сил - геометричне побудова, що виражає закон додавання сил. Правило паралелограма сил укладено в тому, що вектор рівнодіючої сили є діагональ паралелограма, побудованого на векторах двох доданків сил, як на сторонах. Це виконується через те, що вектор рівнодіючої сили є сума векторів складаються сил, а сума двох векторів є діагональ паралелограма, побудованого на цих векторах.

В динаміці правило паралелограма сил виконується тільки при русі зі швидкостями, малими в порівнянні зі швидкістю світла.

Точне визначення паралелограма сил було дано П'єром Варіньоном в 1687 [1].

Аналогічним паралелограма сил побудовою для більшого числа сил є багатокутник сил, сторони якого є векторами сил. Задачу знаходження рівнодійної декількох сил також можна вирішити застосуванням паралелограма сил кілька разів спочатку для двох сил, потім для їх рівнодіючої і третьої сили, потім для їх рівнодіючої і четвертої сили, і. т. д. [2]