Перевизначення система - система, число рівнянь якої більше числа невідомих.

Для однозначного рішення лінійної системи рівнянь потрібно мати n рівнянь при n змінних величинах. Якщо рівнянь менше, ніж число змінних величин, то така система не визначена. Також система n (або більше) рівнянь може бути недоопределена, якщо деякі рівняння не постачають ніяку додаткову незалежну від інших рівнянь інформацію.

В силу відсутності точного рішення перевизначених систем, на практиці прийнято замість нього відшукувати вектор, найкращим чином задовольняє всім рівнянням, тобто мінімізує норму нев'язки системи в який-небудь ступеня. Цій проблемі присвячено окремий розділ математичної статистики - регресійний аналіз. Найбільш часто мінімізують квадрат відхилень від оцінюваного рішення. Для цього застосовують так званий метод найменших квадратів.