Повна група подій

Повної групою подій в теорії ймовірностей називається система випадкових подій така, що в результаті проведеного випадкового експерименту неодмінно станеться одне з них. Сума ймовірностей всіх подій у групі завжди дорівнює 1.

Визначення

Нехай (\ Omega, \ mathcal {F}, \ mathbb {P}) є ймовірнісна пространство. Будь розбиття множини \ Omega елементами сигма-алгебри \ Mathcal {F} називається повною групою подій.

Приклад

Припустимо, проводиться підкидання монети. В результаті цього експерименту обов'язково відбудеться одне з наступних подій:

  • A : Монета впаде орлом;
  • B : Монета впаде решкою;
  • C : Монета впаде на ребро;

Таким чином, система \ {A, B, C \} є повною групою подій.