Подалгебра

Подалгебра - підмножина алгебри над кільцем (алгебраїчної системи), замкнуте щодо всіх операцій цієї алгебри, і само є алгеброю. Іншими словами, якщо результат бінарної операції над безліччю А, не виходить за межі цієї множини.