Поле напрямків (штрихи) і изоклин

Поле напрямків - геометрична інтерпретація безлічі лінійних елементів, відповідних системі звичайних диференціальних рівнянь

\ Dot x_i = f_i (t, x_1, ..., x_n), i = 1, ..., n ~ .

Для системи в симетричній формі

\ Frac {dt} {f_0 (t, x_1, ..., x_n)} = \ frac {dx_1} {f_1 (t, x_1, ..., x_n)} = ... = \ frac {dx_n} { f_n (t, x_1, ..., x_n)} ~

серед напрямків поля можливі ортогональні осі t ~ .

Будь інтегральна крива системи звичайних диференціальних рівнянь в кожній своїй точці стосується відповідає цій точці напрямки поля, і будь-яка крива, що має цією властивістю, є інтегральною кривою системи.