Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Політична система Росії


Coat of Arms of the Russian Federation.svg

План:


Введення

Політична система Російської Федерації визначена Конституцією, прийнятою всенародним голосуванням 12 грудня 1993.


1. Основи конституційного ладу

Народовладдя

Стаття 3 Конституції Російської Федерації говорить, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Російській Федерації є її багатонаціональний народ. Народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ніхто не може привласнювати владу в Російській Федерації. Захоплення влади або присвоєння владних повноважень переслідуються по федеральному закону.

Федералізм

Проте ні демократія, ні федералізм в такому розумінні духу Конституції не присутні. Суверенітет, цілісність, єдина система державної влади і централізація управління, як відомо, характерні для унітарної держави. Федерацію ж відрізняють, як мінімум, можливість її суб'єктів самостійно, без будь-якого втручання центральної влади утворювати (формувати) власні органи державної влади та наявність взаємного розмежування предметів ведення і повноважень. Все це є в російської Конституції і навіть в аргументації Постанови Конституційного Суду, але рівно ніякого впливу не робить на його висновки, абсолютно їм суперечать. Та й важко уявити, щоб даний механізм призначення губернаторів хоч скільки-небудь відповідав принципам федералізму. Якщо ті ж самі норми Конституції, на які посилається Конституційний Суд, читати по-іншому, то ніякої єдиної, в сенсі унітарної, системи державної влади там не виявиться. Насправді мова йде про дві системи державної влади - системі федеральних органів і системі органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, кожна з яких має власні повноваження.

-Особлива думка судді Конституційного Суду Російської Федерації Анатолія Леонідовича Кононова, Постанова Конституційного Суду РФ від 21.12.2005 року N 13-П [1]

Соціальна держава

Згідно зі ст. 7 Конституції Російська Федерація - соціальна держава, політика якого спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини.

Світська держава

У ст. 14 Росія позначена як світська держава, тобто ніяка релігія не може встановлюватися в якості державної або обов'язкової, а релігійні об'єднання відділені від держави та є рівними перед законом.

Політичний плюралізм

Статтею 13 Конституції встановлено, що в Росії визнаються політичне різноманіття, багатопартійність. Ніяка ідеологія не може встановлюватися в якості державної або обов'язкової. Забороняється створення і діяльність громадських об'єднань, цілі або дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу і порушення цілісності Російської Федерації, підрив безпеки держави, створення збройних формувань, розпалювання соціальної, расової, національної та релігійної ворожнечі.


2. Форма правління

Згідно частини першої статті першої Конституції Російської Федерації 1993 :

За конституцією баланс виконавчої і законодавчої влади збудований так , Що Росія визначається як cмешанная республіка (також таку форму правління можна позначити як президентсько-парламентську, напівпарламентськи або напівпрезидентську республіку. На думку голови Конституційного суду РФ В. Д. Зорькін Росію більш точно називати змішаної президентсько-парламентською республікою [2].

На думку президента РФ Д. Медведєва,

У нас не парламентська республіка, а президентська. У нас уряд, який проводить президентський курс. Хто не згоден - в сторону. Тільки так і може бути. Це жорстка позиція, однозначна позиція, я і далі має намір її дотримуватися

- http://vz.ru/politics/2011/9/30/526598.html


3. Державна влада

Стаття 10 Конституції встановлює, що державна влада в Україні здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Тим самим конституційно закріплено визнання теорії поділу влади.

У статті 11 Конституції Росії як суб'єктів здійснення державної влади вказані:

Окремо підкреслюється, що державну владу в суб'єктах Російської Федерації здійснюють утворювані ними органи державної влади. Причому розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації здійснюється Конституцією України, Федеративним та іншими договорами про розмежування предметів ведення і повноважень.

Згідно зі ст. 12 органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. Однак вони в межах своїх повноважень самостійні, а в Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування.


4. Глава держави

Главою російської держави є Президент Російської Федерації (ст. 80 Конституції).

В 1991 - 1993 роках існував пост віце-президента, але указом Президента він був скасований; в Конституції 1993 року посаду віце-президента вже не згадується.

Президент Російської Федерації є гарантом Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина. У встановленому Конституцією Російської Федерації порядку він вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади. Відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральними законами він визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави. Як глава держави він представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних відносинах.

Президент обирається на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Одне і те ж особа не може обіймати посаду Президента більше двох термінів поспіль.

Спочатку (у 1991) Президент Росії обирався на 5 років. В Конституції РФ 1993 року термін повноважень Президента було скорочено до 4 років. Проте згідно п.3 Прикінцевих та перехідних положень Конституції Президент здійснював повноваження до закінчення строку, на який він був обраний. Після поправок до Конституції, що вступили в силу 31 грудня 2008 со следующих виборів він буде обиратися на шестирічний термін повноважень [3].


5. Законодавча влада

5.1. Федеральне Збори

Законодавчим та представницьким органом державної влади ( парламентом) Російської Федерації є Федеральне Збори Російської Федерації (ст. 94 Конституції РФ). Воно є постійно діючим органом (ст. 99 Конституції РФ).

Федеральне Збори і двох палат: верхня палата - Рада Федерації (повне іменування - Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації) і нижня палата - Державна Дума (повне іменування - Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації). Рада Федерації і Державна Дума засідають окремо, але можуть збиратися разом для заслуховування послань Президента Російської Федерації, послань Конституційного Суду Російської Федерації, виступів керівників іноземних держав.

Повноваження палат російського парламенту описані у ст.ст. 94-109 Конституції Росії 1993.

Порядок формування Ради Федерації і порядок виборів депутатів Державної Думи встановлюються федеральними законами. З моменту прийняття конституції вони неодноразово змінювалися.


5.2. Порядок формування Ради Федерації

До Ради Федерації входять по два представники від кожного суб'єкта Російської Федерації : по одному від виконавчого і законодавчого органу влади суб'єкта. Оскільки склад Російської Федерації через об'єднання суб'єктів федерації змінювався, то відповідно змінювалося і кількість членів Ради Федерації.

В 1994 - 1995 роки діяв виборний Рада Федерації (відповідно до перехідних положень Конституції України), в 1996 - 2002 роках до Ради Федерації входили глави виконавчої влади і парламентів суб'єктів РФ, а після реформи 2000 года, предложенной президентом, их сменили представители этих органов, делегируемые на постоянной основе. Ротация в основном произведена в 2001 - 2002 годах. Срок полномочий членов Совета Федерации совпадает со сроком полномочий назначающих (избирающих) их органов.


5.3. Порядок избрания Государственной Думы

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах (причём, одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом Государственной Думы и членом Совета Федерации). Депутатом Государственной Думы первого созыва мог одновременно являться член Правительства Российской Федерации (согласно переходным положениям Конституции России).

З 2007 года депутаты Государственной Думы избираются по пропорциональной системе (по партийным спискам). Ранее в России была смешанная избирательная система, так как половина общего состава депутатов избиралась также по мажоритарной системе (по одномандатным округам). Срок полномочий Государственной Думы - 5 лет.


5.4. Вопросы законодательства

Федеральные законы принимаются Государственной Думой, одобряются Советом Федерации и подписываются Президентом. Государственная Дума может преодолеть вето Совета Федерации, повторно приняв закон двумя третями голосов. Вето президента может быть преодолено, только если закон повторно принят и Советом Федерации, и Думой, большинством в 2/3 голосов от общего числа членов обеих палат.

Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Прийнятий федеральний конституційний закон протягом чотирнадцяти днів підлягає підписання Президентом Російської Федерації та оприлюдненню.


6. Исполнительная власть

Исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации. Председатель Правительства назначается Президентом с согласия Государственной Думы. В случае трёхкратного отклонения Государственной Думой кандидатуры Председателя Правительства либо в случае вынесения Думой вотума недоверия Правительству Президент вправе распустить Государственную Думу. В состав Правительства входят, помимо Председателя, его заместители ("вице-премьеры") и федеральные министры. Правительство возглавляет систему федеральных органов исполнительной власти: министерств, федеральных служб и федеральных агентств.


7. Судова влада

Высшими судебными органами в России являются Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд. Судьи этих трех высших судов назначаются Советом Федерации по представлению Президента. Верховный Суд стоит во главе системы судов общей юрисдикции, Высший Арбитражный Суд - во главе системы арбитражных судов. Высшие и подведомственные им суды составляют систему федеральных судов. В субъектах Федерации имеются свои конституционные или уставные суды, не входящие в федеральную систему. Недавно введенные мировые судьи также не считаются федеральными судьями.

В главе Конституции о судебной власти упоминается также Прокуратура Российской Федерации. Однако Прокуратура не входит в судебную систему и является независимой от всех ветвей власти. Систему Прокуратуры возглавляет Генеральная прокуратура Российской Федерации во главе с Генеральным прокурором. Он назначается на должность Советом Федерации по представлению Президента.


8. Місцеве самоврядування

Глава 8 Конституции определяет, что местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Оно осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления (ст. 130).

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. Они могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. В таком случае, реализация переданных полномочий подконтрольна государству (ст. 132 Конституции России.


Примітки

  1. Постановление КС РФ от 21.12.2005. N 13-П -
  2. См., например: Доклад Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина на юбилейной Конференции в РАН - www.ksrf.ru/news/1.htm 10 грудня 2003 года "Конституция России"
  3. Федеральный закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 грудня 2008 года № 6-ФКЗ "Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы" - rg.ru/2008/12/31/konstitucia-popravki-dok.html // Российская газета от 31 декабря 2008 года.


Coat of Arms of the Russian Federation.svg Федеральные органы исполнительной власти России (c 24 мая 2011 г.)
Федеральные органы исполнительной власти в ведении Президента Российской Федерации
Міністерство внутрішніх справ Федеральная миграционная служба
МЧС России (нет)
Міністерство закордонних справ Россотрудничество
Министерство обороны Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | Рособоронзаказ | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | Рособоронпоставка | Спецстрой
Міністерство юстиції Федеральная служба исполнения наказаний | Федеральная служба судебных приставов
Президентские служби Государственная фельдъегерская служба | Служба внешней разведки | Федеральная служба безопасности | Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков | Федеральная служба охраны
Президентские агентства Главное управление специальных программ (федеральное агентство) | Управление делами Президента (федеральное агентство)
Федеральные органы исполнительной власти в ведении Правительства Российской Федерации
Минздравсоцразвития Роспотребнадзор | Росздравнадзор | Роструд | Федеральное медико-биологическое агентство
Министерство культуры Росохранкультура | Росархив
Министерство образования и науки Рособрнадзор | Роснаука | Рособразование
Министерство природных ресурсов и экологии Росгидромет | Росприроднадзор | Росводресурсы | Роснедра
Министерство промышленности и торговли Ростехрегулирование
Министерство регионального развития (нет)
Министерство связи и массовых коммуникаций Россвязькомнадзор | Росинформтехнологии | Роспечать | Россвязь
Министерство сельского хозяйства Россельхознадзор
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Росмолодёжь | Ростуризм | Росспорт
Министерство транспорта Росаэронавигация | Ространснадзор | Росавиация | Росавтодор | Росжелдор | Росморречфлот
Міністерство фінансів Федеральная налоговая служба | Росстрахнадзор | Росфиннадзор | Казначейство России (федеральная служба)
Минэкономразвития Росаккредитация | Росстат | Росреестр | Росрезерв | Росимущество | Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами
Министерство энергетики (нет)
Правительственные службы и агентства Федеральная антимонопольная служба | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | Росалкогольрегулирование | Федеральная таможенная служба | Федеральная служба по тарифам | Росфинмониторинг | Федеральная служба по финансовым рынкам | Ростехнадзор | Роскосмос | Рослесхоз | Росграница | Росрыболовство |
Росія Россия в темах
Державні символи Флаг Герб Гімн Flag-map of Russia-edit.svg
Государственный строй Гражданин Конституция Президент Правительство Федеральное собрание Общественная палата Судебная система Конституционный суд Политические партии Внутренняя политика Зовнішня політика
Географія Столица Геология Минеральные ресурсы Рельеф Климат Почвы Растительный мир Животный мир Экология
Історія Предыстория Киевская Русь Феодальная раздробленность Великое княжество Московское / Царство Русское Российская империя СССР / РСФСР Російська Федерація
Економіка Історія Валюта Промисловість Сільське господарство Транспорт Зв'язок Пошта ( історія і марки) Корисні копалини Туризм ( національні парки світової спадщини) Банківська справа Економічні райони
Збройні сили Сухопутні війська Військово-повітряні сили Військово-морський флот Космічні війська Ракетні війська стратегічного призначення Повітряно-десантні війська
Населення Міста Демографічна криза Міграції населення Розміщення населення Релігія Сільське розселення Етноси Мови
Культура Наука Освіта Література Архітектура Образотворче мистецтво Музика Балет Театр Цирк Кінематограф Рунет Свята ЗМІ ( телебачення радіо)
Спорт Автоспорт Баскетбол Волейбол Гімнастика Легка атлетика Самбо Теніс Футбол Хокей Шахи
Category Категорія П: Портал ВП: П: Проект
Країни Європи : Державний лад

Австрія Азербайджан Албанія Андорра Білорусія Бельгія Болгарія Боснія і Герцеговина Ватикан Британія Угорщина Німеччина Греція Грузія Данія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Казахстан Латвія Литва Ліхтенштейн Люксембург Республіка Македонія Мальта Молдавія Монако Нідерланди Норвегія Польща Португалія Росія Румунія Сан-Марино Сербія Словаччина Словенія Туреччина Україна Фінляндія Франція Хорватія Чорногорія Чехія Швейцарія Швеція Естонія

Залежні території

Азорські острови Аландські острови Гернсі Гібралтар Джерсі Острів Мен Фарерські острови Шпіцберген Ян-Майєн

Невизнані і частково визнані держави
Частково або повністю в Азії, в залежності від проведеної кордону (en)
В основному в Азії
Країни Азії : Державний лад

Азербайджан Вірменія Афганістан Бангладеш Бахрейн Бруней Бутан Східний Тимор В'єтнам Грузія Єгипет Ізраїль Індія Індонезія Йорданія Ірак Іран Ємен Казахстан Камбоджа Катар Кіпр Киргизія КНР КНДР Республіка Корея Кувейт Лаос Ліван Малайзія Мальдіви Монголія М'янма Непал ОАЕ Оман Пакистан Росія Саудівська Аравія Сінгапур Сирія Таджикистан Таїланд Туркменія Туреччина Узбекистан Філіппіни Шрі-Ланка Японія

Залежні території
Невизнані і частково визнані держави

Республіка Абхазія Китайська Республіка Нагірно-Карабахська Республіка Палестинська національна адміністрація / Держава Палестина Турецька Республіка Північного Кіпру Республіка Південна Осетія

В основному в Африці Частково в Європі

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Політична система
Політична система США
Політична система Бельгії
Політична система Австралії
Територіально-політична експансія Росії
Транспортна система Росії
Податкова система Росії
Судова система Росії
Єдина енергетична система Росії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru