Політичне управління Червоної армії

Політичне управління Червоної армії - центральний військово-політичний орган, що здійснював партійно-політичну роботу у збройних силах РРФСР і СРСР, що існував у 1919-1991 роках.

Неодноразово змінювало назву:


1. Історія

Рішення про створення центрального військово-політичного органу, покликаного керувати всією партійно-політичною роботою в Збройних Силах було прийнято VIII з'їздом ВКП (б) у 1919. Остаточно було створено в 18 квітня 1919 для керівництва партійно-політичною роботою в Червоній Армії і Флотес'езда РП (б) наказом РВСР № 674.

Створене ще в квітні 1918 Всеросійське бюро військових комісарів 18 квітня 1919 було перетворено в Політичний відділ РВС Республіки, перейменований 15 травня 1919 в Політичне управління РВС Республіки - ПУР. Система керівництва партійними органами була закріплена у Статуті РКП (б) 1919 року. У роки Громадянської війни ПУР вів роботу по керівництву політорганами РСЧА.

У ведення Політуправління входила "вся політично-просвітницька та агітаційна робота у Червоній Армії і Флоті". Начальник Пура призначався Реввійськрадою і підкорявся йому в адміністративному відношенні. У своїх діях він керувався "як наказами РВСР, так і вказівками ЦК РКП". Положення затвердило сформовану до 1 вересня 1920 структуру. З переходом на мирне положення ПУР став називатися Політуправлінням Червоної Армії (ПУРСЧА).


2. Перейменування і керівники

2.1. Політуправління РВСР

01.1921 - 02.1922 Гусєв, Сергій Іванович (партійний діяч)

2.2. Політичне управління РВС СРСР

Начальники:

2.3. Політичне управління РСЧА

Начальники:

2.4. Політичне управління РСЧФ

Начальники:

2.5. Головне управління політичної пропаганди Червоної Армії

Начальники:

2.6. Головне управління політичної пропаганди ВМФ

Начальник:

2.7. Головне політичне управління РККА

Начальники:

2.8. Головне політичне управління ВМФ

Начальник:

2.9. Головне політичне управління Збройних Сил СРСР

У 1946 у зв'язку з об'єднанням Наркомату оборони і Наркомату ВМФ в один орган - Наркомат Збройних Сил СРСР - створюється єдине Головне політичне управління, яке з квітня 1958 відповідно до рішення ЦК КПРС іменується Головним політичним управлінням Радянської Армії і ВМФ.

Начальники:


2.10. Головне політичне управління Радянської Армії

Начальники:

2.11. Головне політичне управління ВМФ СРСР

Начальники:

2.12. Головне політичне управління МО СРСР

Начальники:

2.13. Головне політичне управління Радянської Армії і Військово-Морського Флоту

Начальники:

Заступники


2.14. Головне військово-політичне управління Збройних Сил СРСР

Начальник:

  • 11.01.1991 - 29.08.1991 - Шляга, Микола Іванович (1935-2004) генерал-поковнік