Президія Верховного Суду Російської Федерації

Президія Верховного суду Російської Федерації - вищий дорадчий орган Верховного суду РФ, керівний його роботою.

Складається з 13 суддів і затверджується Радою Федерації за поданням Президента Російської Федерації, заснованого на поданні Голови Верховного суду Російської Федерації. До складу суду входять:

 • голова Верховного суду,
 • заступники Голови, що входять до складу Президії за посадою,
 • інші судді Верховного суду Російської Федерації.

Затвердження Президії Верховного суду Російської Федерації проводиться за наявності позитивного висновку Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації.

Засідання Президії Верховного суду проводяться не рідше одного разу на місяць і правомочні при наявності більшості членів Президії. Постанова Президії Верховного суду Російської Федерації приймається більшістю голосів членів Президії, що у засіданні, і підписується Головою Верховного суду Російської Федерації.

Президія Верховного суду Російської Федерації має наступні повноваження:

 • в межах своїх повноважень розглядає судові справи в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами;
 • розглядає матеріали вивчення і узагальнення судової практики, аналізу судової статистики;
 • розглядає питання організації роботи судових колегій і апарату Верховного суду Російської Федерації;
 • надає допомогу нижчестоящим судам у правильному застосуванні законодавства, координуючи цю діяльність з судовим департаментом при Верховному суді Російської Федерації;
 • здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Члени Президії

 • Лебедєв, В'ячеслав Михайлович - голова Верховного Суду Російської Федерації
 • Сєрков, Петро Павлович - перший заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації
 • Соловйов, Володимир Миколайович - заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації
 • Нечаєв, Василь Іванович - заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації
 • Петроченков, Анатолій Якович - заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації
 • Хомчик, Володимир Володимирович - заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації, голова Військової колегії
 • Давидов, Володимир Олександрович - голова судового складу
 • Кузнєцов, Валентин Васильович - голова судового складу
 • Свиридов, Юрій Олексійович - голова судового складу
 • Магомедов, Магомед Магомедович - голова судового складу
 • Тимошин, Микола Вікторович - голова судового складу