Прикладне програмне забезпечення

Прикладна програма або додаток - програма, призначена для виконання певних користувальницьких задач і розрахована на безпосередню взаємодію з користувачем. У більшості операційних систем прикладні програми не можуть звертатися до ресурсів комп'ютера безпосередньо, а взаємодіють із устаткуванням і інш. за допомогою операційної системи. Також на простій мові - допоміжні програми.


1. Визначення

До прикладного програмного забезпечення (application software) відносяться комп'ютерні програми, написані для користувачів або самими користувачами, для завдання комп'ютеру конкретної роботи. Програми обробки замовлень або створення списків розсилки - приклад прикладного програмного забезпечення. Програмістів, які пишуть прикладне програмне забезпечення, називають прикладними програмістами.

2. Класифікація

2.1. За типом


2.2. За сферою застосування

  • Прикладне програмне забезпечення підприємств і організацій. Наприклад, фінансове управління, система відносин зі споживачами, мережа поставок. До цього типу належить також відомче ПО підприємств малого бізнесу, а також ПО окремих підрозділів усередині великого підприємства. (Приклади: Керування транспортними витратами, Служба IT підтримки)
  • Програмне забезпечення забезпечує доступ користувача до пристроїв комп'ютера.
  • Програмне забезпечення інфраструктури підприємства. Забезпечує загальні можливості для підтримки ПЗ підприємств. Це системи управління базами даних, сервери електронної пошти, управління мережею і безпекою.
  • Програмне забезпечення інформаційного працівника. Обслуговує потреби індивідуальних користувачів у створенні та управлінні інформацією. Це, як правило, управління часом, ресурсами, документацією, наприклад, текстові редактори, електронні таблиці, програми-клієнти для електронної пошти та блогів, персональні інформаційні системи і медіа редактори.
  • Програмне забезпечення для доступу до контенту. Використовується для доступу до тих чи інших програм або ресурсів без їх редагування (однак може і включати функцію редагування). Призначено для груп або індивідуальних користувачів цифрового контента. Це, наприклад, медіа-плеєри, веб-браузери, допоміжні браузери та ін
  • Освітнє програмне забезпечення за змістом близько до ПЗ для медіа та розваг, однак на відміну від нього має чіткі вимоги по тестуванню знань користувача і відстеження прогресу у вивченні того чи іншого матеріалу. Багато освітні програми включають функції спільного користування та багатостороннього співробітництва.
  • Імітаційне програмне забезпечення. Використовується для симуляції фізичних або абстрактних систем з метою наукових досліджень, навчання або розваги.
  • Інструментальні програмні засоби у галузі медіа. Забезпечують потреби користувачів, які виробляють друковані або електронні медіа ресурси для інших споживачів, на комерційній чи освітньої основі. Це програми поліграфічної обробки, верстки, обробки мультимедіа, редактори HTML, редактори цифрової анімації, цифрового звуку і т. п.
  • Прикладні програми для проектування і конструювання. Використовуються при розробці апаратного та програмного забезпечення. Охоплюють автоматизоване проектування (computer aided design - CAD), автоматизований інжиніринг (computer aided engineering - CAE), редагування та компілювання мов програмування, програми інтегрованого середовища розробки (Integrated Development Environments).