Приріст функції f (x) в точці x_0 - Функція зазвичай позначається \ Delta_ {x_0} f від нової змінної \ Delta_ {x_0} x = x-x_0 обумовлена ​​як

\ Delta_ {x_0} f (\ Delta_ {x_0} x) = f (x)-f (x_0).

Змінна \ Delta_ {x_0} x = x-x_0 називається приростом аргументу.

У разі коли ясно про якому значенні x_0 йдеться, застосовується більш короткий запис.

\ Delta f (\ Delta x) = \ Delta_ {x_0} f (\ Delta_ {x_0} x).

Приклади використання

  • Кажуть, що початкове значення аргументу x_0 отримало прирощення \ Delta x . Внаслідок цього значення функції f отримало прирощення
\ Delta f (\ Delta x) = f (x_0 + \ Delta x)-f (x_0).

Література

  • Архипов Г. І., Садовничий В. А., Чубарики В. Н. Лекції з математичного аналізу.: Підручник для університетів і пред. вузів / За ред. В. А. Садовничого - М.: Вища. шк. 1999. - 695с.