Причинний система

Причинний система ( англ. causal system ) - В теорії систем динамічна система, для якої виконується принцип причинності, тобто вихід такої системи y (t) в якийсь певний момент часу t0 залежить тільки від значень вхідного сигналу x (t) у моменти часу t менше або рівним моменту t0. Таким чином, в таких системах вектор фазових координат і вихідне значення залежить тільки від минулого і поточного значень вхідного сигналу.

Принцип, за яким вихідне значення деякої системи залежить тільки від минулих і поточного значень входу, називається принципом причинності. Система, в якій вихідне значення яким-небудь чином пов'язане з майбутнім значенням вхідного сигналу (на додачу до залежності від минулих і поточного його значень), є Непричинні системою ( англ. acausal system ), А система, яка залежить тільки від майбутніх значень вхідного сигналу називається антіпрічінной системою ( англ. anticausal system ). Однак, іноді антіпрічінная система визначається як система, вихідний сигнал якої залежить не тільки від майбутніх, але і від поточного значень вхідного сигналу або, коротше, як система, не залежна від минулих вхідних значень.

Будь динамічна система, існуюча в реальному світі, є причинного, так як неможливо отримати відгук системи на ще непріложенное вплив.