Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Провідний інженерПровідний інженер - посадова особа на виробничому підприємстві, що здійснює керівництво науковою стороною виробничого процесу.

Посадові обов'язки

Під керівництвом відповідального виконавця або керівника теми (завдання) бере участь у проведенні наукових досліджень або виконанні науково-технічних розробок. Організовує збір, обробку, аналіз та систематизацію науково-технічної інформації, забезпечує високу якість і своєчасність виконання робіт, відповідність розроблюваних проектів діючим стандартам, а також сучасним досягненням науки і техніки. Керує проектуванням схем різного призначення, засобів випробування, контролю, оснащення, лабораторних макетів, складанням описів пристрої та принципів дії проектованих виробів, об'єктів, а також здійсненням необхідних розрахунків та обгрунтувань прийнятих при розробці технічних рішень. Організовує проведення різних випробувань і аналізує їх результати. Керує установкою і наладкою обладнання при проведенні випробувань, досліджень дослідних зразків (партій) проектованих виробів або експериментів, забезпечуючи дотримання вимог безпечного ведення робіт, бере участь у впровадженні розроблених нових технічних рішень і проектів, надає технічну допомогу і здійснює авторський нагляд при виготовленні, монтажі, налагодженні, іспитах і здачі в експлуатацію об'єктів, що проектуються. Організовує впровадження розроблених технічних рішень і виконаних розробок. Вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, а також досвід експлуатації проектованих об'єктів з метою його використання в проведених дослідженнях і розробках. Готує огляди на основі узагальнення результатів закінчених досліджень і розробок, а також вітчизняного та зарубіжного досвіду, відгуки і висновки на технічну документацію, що надходить від сторонніх організацій. Бере участь в експертизі наукових робіт, у пропаганді науково-технічних досягнень, у підготовці публікацій, заявок на винаходи і відкриття, а також у роботі семінарів, конференцій, науково-технічних товариств. Становить розділи звітів про виконану роботу. Керує інженерами і техніками, які беруть участь у спільному проведенні досліджень або розробок.

Повинен знати: керівні матеріали, що визначають напрямки розвитку відповідної галузі економіки, науки і техніки; перспективи її розвитку; методи досліджень, проектування і проведення експериментальних робіт; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і техніки у відповідній галузі знань; спеціальну літературу в області розробляються й суміжних з ними проблем; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; основи патентознавства; вимоги до організації праці при проектуванні; економіку, організацію праці та виробництва, основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації. Вища професійна освіта та стаж роботи за фахом не менше 5 років. [1]


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Інженер
Інженер-енергетик
Інженер-еколог
Інженер-технолог
Інженер-прочніст
Інженер-механік
Інженер-генерал
Урбан (інженер)
Інженер-конструктор
© Усі права захищені
написати до нас