Процес (інформатика)

Статуси процесів в сучасних ОС.

Процес - виконання пасивних інструкцій комп'ютерної програми на процесорі ЕОМ. Стандарт ISO 9000:2000 Definitions визначає процес як сукупність взаємозв'язаних і взаємодіючих дій, що перетворюють вхідні дані у вихідні.

Комп'ютерна програма сама по собі це тільки пасивна сукупність інструкцій, в той час як процес - це безпосереднє виконання цих інструкцій.

Часто процесом називають виконувану програму і всі її елементи: адресний простір, глобальні змінні, регістри, стек, відкриті файли і т. д.


Створення процесу

Найпростішою операційній системі (наприклад, усередині холодильника або магазину для продажу газованої води) не потрібно створення нових процесів, оскільки всередині них працює одна-єдина програма, яка запускається під час включення пристрою. У більш складних системах треба створювати нові процеси. Зазвичай вони створюються:

 1. При запуску ОС,
 2. При появі запиту на створення процесу - відбувається у випадку, якщо працюючий процес створює новий процес.

Завершення процесу

Мінімум 2 етапи завершення:

 1. Процес видаляється з усіх черг планування, тобто ОС більше не планує виділення будь-яких ресурсів процесу
 2. Збір статистики про спожитих процесом ресурсах з подальшим видаленням його з пам'яті

Причини завершення процесу:

 1. Звичайний вихід
 2. Вихід по виключенню або помилку
 3. Недостатній обсяг пам'яті
 4. Перевищення ліміту відведеного програмі часу
 5. Вихід за межі відведеної області пам'яті
 6. Невірна команда (дані інтерпретуються як команди)
 7. Помилка захисту
 8. Завершення батьківського процесу
 9. Помилка вводу / виводу
 10. Втручання оператора

Література


Перегляд цього шаблону Аспекти операційних систем ( історія список)
Ядро
Управління
процесами
Управління
пам'яттю
Інше