Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Психологія управлінняПлан:


Введення

Психологія управління - розділ психології, що вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності. Основне завдання психології управління - аналіз психологічних умов і особливостей управлінської діяльності з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління. Процес управління реалізується в діяльності керівника, в якій психологія управління виділяє наступні моменти: діагностика і прогнозування стану і змін управлінської підсистеми; формування програми діяльності підлеглих, спрямованої на зміну станів керованого об'єкта в заданому напрямку; організація виконання рішення. В особистості керівника психологія управління розрізняє його управлінські потреби і здібності, а також його індивідуальну управлінську концепцію, що включає надзавдання, проблемний зміст, управлінські задуми та внутрішньо прийняті особистістю принципи і правила управління. Керуюча підсистема, що вивчається психологією управління, зазвичай представлена ​​спільною діяльністю великої групи ієрархічно взаємопов'язаних керівників.

Практична реалізація розробок в області П. в. здійснюється у формі створення діагностичного інструментарію, розробки активних методів підготовки керівників, управлінського консультування, зокрема, з питань професійного розвитку, створення резерву на висування на керівні посади і т.д.


1. Предмет вивчення психології управління

Предметом психології управління є наступні проблеми людських взаємин і взаємодій з точки зору ситуацій управління:

1. Особистість, її самовдосконалення та саморозвиток у процесі праці.

2. Управлінська діяльність та її організація з точки зору психологічної ефективності.

3. Групові процеси в трудовому колективі, і їх регуляція

2. Основні методи психології управління

Психологія управління як наука спирається на різні психологічні методи, основними з яких є спостереження і експеримент.

За своїм характером і сутністю спостереження - складний об'єктивний психологічний процес відображення дійсності. Його складність обумовлюється тим, що воно ведеться в природній обстановці функціонування організації, в якій місце і роль дослідника як спостерігача надає певний вплив і вплив на спостережуваних, з одного боку, і на підбір та узагальнення інформації, з іншого. Крім того, в більшості випадків роль дослідника пасивна, оскільки він лише фіксує проявилося думку або ставлення людей до процесів, фактів і явищ.

Експеримент відноситься до числа самих своєрідних і важко освоюваних методів збору інформації. Здійснення експерименту дозволяє отримати вельми унікальну інформацію, добути яку іншими методами просто не представляється можливим. Наприклад, з метою підвищення продуктивності праці на підприємстві вирішили використовувати ряд нових форм морального і матеріального стимулювання. Однак неясно, чи приведе це до бажаного результату або, навпаки, спричинить за собою негативні наслідки, знизить ефект застосування раніше введених і прижилися форм заохочення за сумлінну працю? Тут на допомогу керівнику приходить експеримент, здатний в силу своїх можливостей "програти" певну ситуацію і "видати" цінну інформацію. Основна мета його проведення - перевірка гіпотез, результати яких мають прямий вихід на практику, на різні управлінські рішення


3. Психологічні закони управління

Психологія управління як галузь практичної психології вивчає в тому числі й управлінську діяльність. Закони психології управління проявляються у взаємодії у міжособистісних стосунках та в груповому спілкуванні, і діють, як і будь-який закон, в незалежності від того, знаємо ми їх чи не знаємо. Основними законами психології управління та управлінської діяльності в цілому є:

1. Закон невизначеності відгуку.

2. Закон неадекватності взаємного сприйняття.

3. Закон неадекватності самооцінки.

4. Закон спотворення інформації.

5. Закон самозбереження.

6. Закон компенсації.


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Психологія
Психологія
Інженерна психологія
Організаційна психологія
Психологія реклами
Психологія спорту
Військова психологія
Експеримент (психологія)
Судова психологія
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru