Публіцистичний стиль

Публіцистичний стиль - функціональний стиль мовлення, який використовується в жанрах : стаття, нарис, репортаж, фейлетон, інтерв'ю, памфлет, ораторська мова.

Публіцистичний стиль служить для впливу на людей через ЗМІ (газети, журнали, телебачення, афіші, буклети). Він характеризується наявністю суспільно-політичної лексики, логічністю, емоційністю, оценочностью, заклично. У ньому широко використовується, крім нейтральною, висока, урочиста лексика і фразеологія, емоційно забарвлені слова, вживання коротких речень, рубана проза, безглагольних фрази, риторичні запитання, вигуки, повтори та ін На мовних особливостях даного стилю позначається широта тематики: виникає необхідність включення спеціальної лексики, яка потребує пояснень. З іншого боку, ряд тем знаходиться в центрі громадської уваги, і лексика, що відноситься до цих тем, набуває публіцистичну забарвлення. Серед таких тем слід виділити політику, економіку, освіту, охорону здоров'я, криміналістику, військові теми.

Для публіцистичного стилю характерне використання оцінної лексики, володіє сильним емоційним забарвленням (енергійний старт, тверда позиція, важка криза).

Цей стиль вживається в сфері політико-ідеологічних, громадських і культурних відносин. Інформація призначена не для вузького кола фахівців, а для широких верств суспільства, причому вплив спрямований не тільки на розум, але й на почуття адресата.

Функції публіцистичного стилю:

  • Інформаційна - прагнення в найкоротший термін повідомити людям про свіжі новини
  • Впливаюча - прагнення вплинути на думку людей

Завдання мовлення:

  • впливати на масову свідомість
  • закликати до дії
  • повідомляти інформацію

Лексика має яскраво виражену емоційно-експресивне забарвлення, включає розмовні, просторічні і жаргонні елементи. Лексика, характерна для публіцистичного стилю, може вживатися і в інших стилях: в офіційно-діловому, науковому. Але в публіцистичному стилі вона набуває особливої ​​функцію - створити картину подій і передати адресату враження журналіста від цих подій.


Це дуже важливий стиль, за допомогою нього можна передати те, що не можна передати іншими стилями мови.

Перегляд цього шаблону Функціональні стилі мови