Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

РаднаргоспиПлан:


Введення

Раднаргоспи, ради народного господарства (СНХ) - органи державного управління у всіх сферах народного господарства СРСР.

У радянській історії раднаргоспи існували протягом двох періодів, розділених за часом.


1. Раднаргоспи в 1917-1932 роках

Утворений 2 (15) грудня 1917 Вища рада народного господарства (ВРНГ) при Раді Народних Комісарів [1] затвердив 23 грудня 1917 положення, згідно з яким стали створюватися підлеглі йому місцеві ради народного господарства, покликані одноманітно проводити політику ВРНГ на різних регіональних рівнях - у губерніях, областях, районах, повітах. Це були "місцеві установи по організації і реалізованість виробництва, керовані Вищою радою народного господарства і діють під загальним контролем соответсвующего Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів" [2]. У совнархоз входили обрані на відповідних з'їздах і конференціях представники профспілок, фабзавкомів, земельних комітетів, кооперативів, управління підприємств; їх чисельність встановлювалася місцевими радами.

Головним завданням ВРНГ і раднаргоспів було відродження розореного розрухою народного господарства, зокрема:

  • рішення загальних принципових питань всього економічного району
  • керівництво нижчими органами робочого контролю
  • виявлення потреб району в паливі, сировині, робочій силі і т.п.
  • вироблення планів розподілу замовлень і ін

Положення передбачало створення у кожному місцевих раднаргоспів 14 секцій: державного господарства і банків; палива; по обробці металів; по обробці волокнистих речовин; паперових виробів; дерева; мінеральних речовин; хімічного виробництва; будівельних робіт; транспорту; сільського господарства; продовольства і споживання. При необхідності могли бути утворені й інші секції.

Кожна секція мала 4 головних відділу: організаційний (його функції - управління, фінансування, технічна організація підприємств); постачання і розподілу; праці; статистики. Раднаргосп обирав виконавчий комітет та його президія як керівний орган. Постанови Раднаркому були обов'язкові для виконання всіма установами та підприємствами; скасувати їх міг тільки ВРНГ.

Для вироблення принципових рішень і координації робіт проводилися з'їзди раднаргоспів. На перших трьох таких з'їздах (з травня 1918 по січень 1920 року) виступив голова Раднаркому В.І.Ленін. По мірі проведення в країні націоналізації розширювався коло підприємств, які потрапляли в державний сектор економіки і тим самим входили в сферу впливу раднаргоспів.

Аналогічні системи раднаргоспів існували у всіх радянських республіках. У відповідності з Договором про утворення СРСР був створений Вища рада народного господарства СРСР як союзно-республіканський наркомат, який керував діяльністю ВРНГ союзних республік. Таким чином управління державною промисловістю всієї країни була зосереджена в єдиному центрі, що давало можливість проводити єдину економічну політику на всій території СРСР.

На рубежі 1920-30-х років унаслідок курсу на посилення управління за галузевим принципом, місцеві раднаргоспи поступово втратили свою значимість і були перетворені у відділи виконкомів відповідного рівня [3].


2. Раднаргоспи в 1957-1965 роки

Додаткові відомості: Економічна реформа 1957

Повторна поява раднаргоспів як інструменту територіального управління народним господарством СРСР відбулося в 1957, коли було прийнято рішення розпочати реформу системи управління. У ході реформи територія СРСР була розділена на економічні адміністративні райони, в яких створювалися ради народного господарства. Райони утворювалися верховними радами союзних республік; ними ж затверджувалися голови, їх заступники та члени раднаргоспів. Раднаргоспи підпорядковувалися радам міністрів республік, при цьому їх голови могли входити до складу ради міністрів [4]. Положення про совнархозах було розроблено урядом СРСР [5]


2.1. Децентралізація управління

У зв'язку з цією перебудовою були скасовані багато загальносоюзні і союзно-республіканські міністерства, які займалися питаннями промисловості і будівництва; їх підприємства та організації передані у безпосереднє підпорядкування місцевим радам народного господарства. Нечисленні залишилися міністерства, за якими залишилися функції планування та забезпечення високого рівня технічного виробництва, керували підприємствами відповідних галузей через раднаргоспи [4].

Словник Смирницкого, видрукуваний в Мосгорсовнархозе. 1958

На думку ініціаторів реформи, головною перевагою територіальної системи управління було наближення керівництва промисловістю і будівництвом до низовим ланкам економічної системи - підприємствам і об'єднанням. Також передбачалося, що раднаргоспи, будучи не пов'язані відомчими бар'єрами, забезпечать комплексний підхід до розвитку територій, що мало неабияке значення, особливо для віддалених від центру, економічно нерозвинених регіонів.

Раднаргоспи за своєю природою були колегіальними органами. Спочатку їх апарат був невеликий і складався з голови, його заступників і порівняно невеликого числа керівних і технічних працівників, що в перші роки проведення реформи дозволило частково скоротити управлінський апарат союзних і республіканських органів управління. Однак у міру розгортання реформи, структури і штати раднаргоспів почали роздуватися, в структурі раднаргоспів з'явилися галузеві та функціональні управління і відділи. До прикладу, в системі Свердловського раднаргоспу налічувалося більше 400 промислових підприємств, в той час як сам обласної совнархоз включав ряд підрозділів функціонального призначення - наприклад, управління планування, устаткування, матеріально-технічного постачання і збуту; відділи виробництва і кооперування, головного механіка, головного енергетика, капітального будівництва, фінансів, транспорту, внеших зносин, кадрів, навчальних закладів та ін. - А також управління по галузях промисловості, включаючи чорну та кольорову металургію, машинобудування, виробництво електроустаткування, лісове господарство, енергетику, деревообробне та паперове виробництво, виробництво будівельних матеріалів, легку промисловість, будівництво [6].


2.2. Укрупнення

Починаючи з 1960 в системі раднаргоспів почався процес централізації:

У союзних республіках, в яких є декілька економічних адміністративних районів, для координації господарської діяльності рад народного господарства можуть бути утворені республіканські ради народного господарства [7].

У листопаді 1962 був створений СНХ СРСР [8]; в грудні стали утворювати більші економічні районів, що включають по кілька скасовуємо економічних адміністративних районів; в кожному з них створювався совнархоз. Число районів (і відповідно раднаргоспів) скоротилося з 105 до 43. Так, в РРФСР замість 67 районів стало 24, а в УРСР - 7 замість 14 [9]. У лютому 1963 указом Верховної Ради СРСР був утворений Середньоазіатський економічний район на базі економічних адміністративних районів Узбецької, Киргизької, Таджицькій та Туркменської РСР [10].

Нарешті, в березні 1963 був створений Вища рада народного господарства Ради Міністрів СРСР (ВРНГ СРСР) [11].

Відставка М.С. Хрущова у жовтні 1964 стала каталізатором згортання реформи. Через рік, у жовтні 1965, партійним керівництвом країни було прийнято рішення про відмову від територіальної системи управління промисловістю і про повернення до галузевої системі управління. Створені в ході реформи економічні райони були скасовані; разом з ними були ліквідовані ради народного господарства усіх рівнів та відновлені промислові міністерства [12].


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru