Релігія в Білорусії

Згідно зі статтею 16 Конституції Республіки Білорусь від 15 березня 1994 року зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 року та 17 жовтня 2004 року, "релігії та віросповідання є рівними перед законом" [1]. З поліконфесійного складу населення країни найбільш велика релігійна організація, представлена ​​на території країни - Російська православна церква, другий за величиною є Римсько-католицька церква. Менш численні конфесії: протестантські деномінації, іудаїзм, іслам, індуїзм, бахаізм і деякі інші [2]. У той же самий час значна частина населення країни є невіруючими [3].

Згідно Закону Республіки Білорусь від 31 жовтня 2002 р. № 137-З, "кожен має право на свободу вибору атеїстичних чи релігійних переконань, а саме: самостійно визначати своє ставлення до релігії, одноосібно або спільно з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої" [4].


1. Чисельність віруючих

1.1. Оцінки рівня релігійності населення

Згідно з дослідженням центру Gallup, 27% громадян Республіки Білорусь визнали, що релігія відіграє важливу роль в їх повсякденному житті. За цим показником Білорусь входить до числа 11 найменш релігійних країн світу [5].

Загальна кількість віруючих в пострадянський період виросло, так в 1987 році воно становило всього 15% населення [6], але вже 10 років потому за підсумками проведеного в 1997 опитування, 49,4% населення обрало варіант "Так, я вірю в Бога" [7]. За даними на липень 2010 року число віруючих становило 58,9% [8].

За окремими оцінками, число людей, які відвідують культові будівлі, становить 6% [9].


1.2. Офіційні дані

За даними Інформаційно-аналітичного центру при Адміністрації Президента Республіки Білорусь (ІАЦ) опитування населення країни показав, що 93,5% респондентів віднесли себе до тієї чи іншої релігії:

 • 81% - православні;
 • 10,5% - католики;
 • 2% - інші релігії [3].

При цьому вище за все частка православних була в Могилевської, Гомельської та Брестської областях (в середньому по 90%), а частка католиків, за даними того ж опитування, була вище всього в Гродненській області (36%).

Однак 21,5% респондентів, що заявили про приналежність до тієї чи іншої конфесії, не змогли однозначно відповісти, що є віруючими. Чи не про віру в Бога, а в деякі "надприродні сили" заявили 4,5% опитаних, а 9% взагалі заявили, що є невіруючими. Однозначну заяву про те, що вони вірують в Бога, зробило 65% опитаних [3].

На думку аналітиків ІАЦ для більшої частини учасників опитування характерна пасивна позиція в реалізації своїх релігійних переконань:

 • 57,5% за традицією відзначають окремі релігійні свята;
 • 13,5% поділяють переконання своєї конфесії, але самі особисто у відправленні релігійних обрядів і таїнств участі не беруть;
 • 10% беруть особисту участь у відправленні окремих релігійних обрядів і таїнств;
 • 6,5% постійно приймають участь у богослужіннях;
 • 4% беруть участь у відправленні всіх релігійних обрядів і таїнств;
 • 1% заявили, що самі є священиками або проповідниками.

Якщо в цілому по країні 11,5% респондентів поводяться активно в релігійному плані, то в Гродненській області таких 23,5% - це найвищий показник по країні [3].


1.3. Альтернативні оцінки

1.3.1. Православ'я

Є дані повідомляють про те, що в 2001 році частка віруючих, які належать до Російської православної церкви, становила 73% [6].

1.3.2. Католицизм

По данным самой католической церкви в Белоруссии к ней относятся около 1,4 млн верующих (около 15 % населения страны) [10]. Имеются оценки числа грекокатоликов (униатов) - до 10 тысяч человек [11].

1.3.3. Протестантизм

Есть источники, которые дают значительно более высокую оценку количества верующих всех протестантских деноминаций - 515 024 [9], адвентистов седьмого дня - 4 633 человека [12], по другим данным - 4 828 человека [9], а численность Свидетелей Иеговы - 5 014 человека [13].

1.3.4. Іудаїзм

По информации из еврейских общин, к евреям себя относят от 30 до 40 тысяч граждан Беларуси, однако подавляющее большинство евреев не являются активными верующими [8]. Число евреев по данным переписей быстро сокращается, так в 1979 году их было 135 тысяч, в 1989 году 112 тысяч; особенно быстро число евреев сокращалось в период независимости страны: к 1999 году их число сократилось в 4 раза (до 28 тысяч) [14], а в период до 2009 года ещё более чем вдвое - до 13 тысяч [15]. Тем не менее есть источники, которые называют значительно более высокие цифры числа лиц иудейского вероисповедания: 60 тысяч [9].


1.3.5. Іслам

Имеются относительно высокие оценки численности мусульман: от 50 [9] до 100 [16] тысяч; при этом численность этносов, традиционно относимым к мусульманам, по данным переписи 2009 года составляла около 22 тысяч человек [15].

2. Количество религиозных общин

Рост количества официально зарегистрированных религиозных общин в Белоруссии
(с 1 января 1988 года по 1 января 2012 года [17])
Наименование
конфессии
1988 1991 1996 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Православная церковь 399 603 938 1315 1349 1399 1431 1473 1509 1545 1567
Старообрядческая церковь 22 23 32 33 33 33 32 32 32 32 33
Римско-католическая церковь 121 222 372 433 438 440 457 467 470 475 479
Католики латинского обряда - - - 1 1 1 1 1 1 1 2
Греко-католическая церковь - - 11 13 13 13 14 14 14 15 14
Реформатская церковь - - 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Лютеранская церковь - - 5 22 25 27 27 27 27 27 27
Евангельские христиане баптисты 171 108 192 257 265 267 268 269 272 275 286
Иоганская церковь - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Новоапостольская церковь - - 17 20 20 21 21 21 21 21 21
Пресвитерианская церковь - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Христиане веры евангельской 39 119 311 482 488 493 494 500 501 505 512
Христиане полного Евангелия - - 21 55 54 54 54 54 55 55 55
Христиане веры апостольской - - 8 10 9 9 9 9 9 9 10
Церковь Христова - - 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Мессианские общины - - 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Адвентисты седьмого дня 11 12 34 69 72 74 73 72 72 72 73
Свидетели Иеговы - - 11 26 26 26 26 26 26 27 27
Мормоны - - 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Иудаизм 1 3 10 27 28 29 29 29 30 35 36
Прогрессивный иудаизм - - 5 17 17 17 17 17 16 17 17
Іслам 1 2 20 24 24 24 24 25 25 25 25
Бахаи - - 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Кришнаиты - - 6 5 5 6 6 6 6 6 6
Вірменська апостольська церква - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Всего по стране 765 1092 2009 2829 2886 2953 3003 3062 3106 3162 3210
Количество официально зарегистрированных религиозных общин в Белоруссии
(по состоянию на 1 января 2012 г. [2])
Наименование
конфессии
Брестская
область
Витебская
область
Гомельская
область
Гродненская
область
Могилёвская
область
Мінська
область
р. Минск Всього
по стране
Православная церковь 375 272 215 194 127 346 38 1567
Старообрядческая церковь - 18 2 1 7 3 2 33
Римско-католическая церковь 56 93 17 174 23 96 20 479
Католики латинского обряда - - - - - - 1 1
Греко-католическая церковь 3 3 1 2 1 1 4 15
Реформатская церковь - - - - - - 1 1
Лютеранская церковь - 13 4 3 4 1 2 27
Евангельские христиане баптисты 94 38 26 20 40 50 18 286
Иоганская церковь - - - 1 - - - 1
Новоапостольская церковь 3 3 5 6 2 1 1 21
Пресвитерианская церковь - - - - 1 - - 1
Христиане веры евангельской 160 51 70 32 41 135 23 512
Христиане полного Евангелия 7 7 12 6 3 11 9 55
Христиане веры апостольской 7 - - 3 - - - 10
Церковь Христова 1 - - 1 1 - 2 5
Мессианские общины 1 - 1 - - - - 2
Адвентисты седьмого дня 18 14 12 7 6 10 6 73
Свидетели Иеговы 3 5 7 5 3 3 1 27
Мормоны - 1 - - 1 - 2 4
Іудаїзм 5 5 5 2 13 3 3 36
Прогрессивный иудаизм 2 4 3 2 2 1 3 17
Іслам 2 4 1 8 1 6 3 25
Бахаи 1 1 1 - 1 - 1 5
Кришнаиты 1 1 1 1 1 - 1 6
Вірменська апостольська церква - - - - - - 1 1
Всього 739 533 383 468 278 667 142 3210

3. Християнство

3.1. Православ'я

Загублена християнська реліквія - хрест Єфросинії Полоцької

Найбільшою християнської конфесією в Білорусії є православ'я, представлене Белорусским экзархатом Московского патриархата, основанным в 1989. Экзархат включает в себя более 8 миллионов верующих и состоит из 11 епархий:

Действующий экзарх - митрополит Филарет.


3.1.1. Історія

Белорусские земли были крещены в основном одновременно с другими землями Киевской Руси.

В 1596 была провозглашена Брестская уния, положившая начало существованию грекокатолической церкви в Белоруссии, сохранившей богослужебный обряд, но принявшей католическую догматику. В 1791 году православные составляли примерно 6,5 % населения (до 250 тысяч человек) Великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой [18]. В 1839 униатские приходы были переданы в ведение православной церкви.3.2. Старообрядчество

После церковного раскола в середине XVII века часть староверов переселилась в Великое княжество Литовское в ту его часть, что в настоящее время образует Республику Беларусь. Одним из центров старообрядчества была Ветка. В 1791 году старообрядцы составляли 4 % населенияв сего Великого княжества Литовского [18] (то есть с включением также и тех территорий, что ныне входят в состав современной Литвы, Латвии и России).


3.3. Католицизм

Собор Пресвятой Девы Марии в Минске - кафедральный собор Минско-Могилёвской архиепархии

Католическая церковь - вторая по величине религиозная община в Белоруссии. Католиками (по данным самой католической церкви) являются около 1,4 млн чел. [10], католицизм более распространён на западе страны (прежде всего, в Гродненской области). В настоящее время Белоруссия разделена на 4 епархии:

Архиепископ-митрополит Минско-Могилёвского архидиоцеза - Тадеуш Кондрусевич.


3.3.1. Історія

Хотя существуют некоторые аргументы в пользу возможного распространения христианства по латинскому обряду ещё в X веке [19], начало активного распространения католицизма в Белоруссии связывается с концом XIV века. В это время великий князь литовский Ягайло в обмен на получение польской короны начал перевод в католицизм прежде языческой знати Жмуди и Аукштайтии (современная Литва) при одновременном создании привилегий для католиков. Со временем большая часть знати (шляхты) приняла католицизм, в то время как большинство простого населения на территории современной Белоруссии осталось православным.

После заключения Брестской унии в 1596 году, расширения привилегий для католиков и появления в Речи Посполитой иезуитов численность перешедших в католицизм увеличилась. Значительную роль в переводе высших сословий (некоторые из них к этому времени стали исповедовать кальвинизм и антитринитаризм) в католицизм сыграли организованные иезуитами школы, дававшие качественное образование. В переводе крестьянства в католицизм (преимущественно в Западной Белоруссии) большую роль сыграло закрытие православных и открытие католических храмов. В 1791 году католики составляли 38 % населения Великого княжества Литовского (однако сюда же включены этнически литовские территории, где доминировал именно католицизм) [18].

Долгое время белорусов-католиков причисляли к полякам из-за недостаточно развитого чувства национальной идентичности.


3.4. Грекокатолики

В 1791 году грекокатолики составляли 39 % населения Великого княжества Литовского [18]. По другим данным, грекокатолики в XVIII веке составляли абсолютное большинство (до 70 %) населения на территории современной Белоруссии [20].

В середине XIX века грекокатолики были насильственно присоединены к православию (см. Полоцкий собор 1839 года). Православное население вновь стало доминировать.


3.5. Армянская апостольская церковь

По данным на 1 января 2012 года в Беларуси официально зарегистрирована одна община Армянской апостольской церкви. [2]

3.6. Протестантизм

Официально зарегистрированные протестантские организации [2] :


3.6.1. Історія

Протестанты (прежде всего кальвинисты) появились в Белоруссии в середине XVI века и на некоторое время получили значительстное распространение среди представителей богатейшей знати - магнатов (например, Николай Радзивилл Рыжий, Николай Радзивилл Чёрный приняли кальвинизм, некоторое время кальвинистом был Лев Сапега). Спад протестантского движения в Белоруссии связывают прежде всего с активной деятельностью иезуитов.


4. Іудаїзм

Синагога в Слониме. Современный вид

На сегодняшний день в стране действует 6 синагог в городах: Минск (2 объекта), Бобруйск, Гродно, Пинск, Гомель. По численности насчитывается, по разным данным, от 13 000 до 28 000 евреев и 19 священнослужителей.


4.1. Історія

Иудаизм появился на белорусских землях вместе с первыми евреями (конец XIV - начало XV века). Долгое время белорусские земли были крупным центром концентрации еврейского населения. По переписи 1897, на территории Белоруссии проживало более 700 000 евреев.

5. Іслам

По данным на 1 января 2012 года в стране зарегистрировано 25 мусульманских общин [2] и действует 8 мечетей в регионе традиционного расселения белорусских татар : Слоним, Новогрудок, Клецк, Видзы, Ивье, Смолевичи, Молодечно, Ловчицы, Минск (строится) [21] [22].


5.1. Історія

Ислам получил определённое распространение в Белоруссии с мирным переселением татар из Крыма начиная с XIV в. В XX - начале XXI века на территорию Белоруссии мигрировали представители ряда традиционно исламских этносов Поволжья, Кавказа, Средней Азии и некоторых стран дальнего зарубежья. Сегодня мусульманами проводится активная миссионерская деятельность по привлечению новых приверженцев исламской религии .


6. Індуїзм

Имеет место небольшое число последователей индуизма. Из ветвей индуизма наиболее распространён вайшнавизм, в частности одно из направлений кришнаитского бхакти - гаудия-вайшнавизм [2]. Громади Международного общества сознания Кришны существуют в городах: Минск, Гродно, Гомель, Могилев, Брест, Витебск [2]. В Минске действует один кришнаитский ашрам [23].


6.1. Історія

В Беларуси кришнаиты были зарегистрированы в 1992 году [24]. На 1 января 2012 года общины Сознания Кришны существуют во всех областных центрах [2].

7. Бахаизм

Вера Бахаи является одной из молодых религий, которая официально зарегистрирована в Беларуси. Она имеет свои общины в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилёве и Минске [2]. На сегодняшний день Минская община насчитывает около 120 человек, включая детей [25].

7.1. Історія

Первая община Бахаи была зарегистрирована в Беларуси в 1992 году [26].

8. Незарегистрированные религиозные конфессии

8.1. Буддизм

В Беларуси действует несколько незарегистрированных буддистских общин различных направлений: Тхеравада [27], Карма-кагью (Лама Оле Нидал) [28] и др.

8.2. Родноверие

После принятия христианства на территории Беларуси язычество оказало определённое влияние на христианскую обрядность, что проявилось, в частности, в сохранении некоторых языческих праздников (Дзяды, Радуница, Коляда, Иван Купала, проводы Зимы и др.). Начиная с конца 1980-х наблюдается рост числа людей, идентифицирующих себя как язычники [29]. Небольшое развитие получило родноверие, однако движение практически никак не организовано и является во многом стихийным. На сегодняшний день в Беларуси официально не зарегистрировано ни одной родноверческой общины.


8.3. Белорусская автокефальная православная церковь

Ныне существует несколько религиозных организаций, позиционирующих себя в качестве Белорусской автокефальной православной церкви (в изгнании), которые действуют за пределами страны [30].

9. Проблеми

9.1. Приговор Александру Сдвижкову

В 2008 білоруський журналіст Олександр Сдвижков отримав три роки колонії суворого режиму за передрук карикатур на пророка Мухаммеда в 2006 році. На закритому процесі він був засуджений за статтею 130 КК РБ "Розпалювання расової, національної чи релігійної ворожнечі або ворожнечі", п.1 "Умисні дії, спрямовані на збудження расової, національної, релігійної ворожнечі або ворожнечі, на приниження національної честі та гідності". Газета "Згода" ( рус. Згода ), В якій були розміщені карикатури, була закрита за рішенням Верховного Суду в тому ж 2006 року [31]

Позивач, голова релігійного об'єднання "Духовне управління мусульман Республіки Білорусь" муфтій Ісмаїл Воронович, назвав вирок занадто суворим [32].

Існує документально непідтверджена версія, згідно з якою такий суворий вирок міг бути викликаний бажанням білоруського керівництва продемонструвати свою дружбу і підтримку президенту Ісламської Республіки Іран Махмуду Ахмадінежаду [33], а сама справа інспіровано владою з метою закриття неугодної газети.


9.2. Церква "Нове життя"

Церква " Нове життя (Біл.) рос. "(Християни повного Євангелія) в мінському мікрорайоні Сухарева викупила у колгоспу ім. Калініна корівник, відремонтувала його та переобладнала в свій храм. Мінміськвиконком ж визнав використання нерухомості та землі громадою нецільовим і постановив позбавити церкву культового статусу і нерухомості. Громаді пропонувалося продати приміщення храму за ціною близько 22 тис. білоруських рублів (близько 8 USD) за один квадратний метр. У відповідь на це в жовтні 2006 прихожани церкви розпочали голодування [34], підсумком якої стало тривалий судовий розгляд. В даний час "Нове життя" продовжує тяжбу з Мінміськвиконкому [35], і сторони не можуть прийти до консенсусу [36].


9.3. "Свідки Єгови" та військовий обов'язок

Через відсутність ухваленого закону член громади " Свідків Єгови "не зміг реалізувати своє конституційне право на несення альтернативної цивільної служби, оскільки несення військової служби в традиційній формі суперечить його релігійним переконанням [37].

6 листопада 2009, Суд Центрального району міста Гомеля визнав Дмитра Смика винним у порушенні закону про військовий обов'язок і наклав на нього штраф. 20 лютого 2010 заступник Голови Верховного суду Республіки Білорусь приніс протест на вирок суду у справі Дмитра Смика. 15 березня 2010 Президія Гомельського обласного суду скасувала вирок Суду Центрального району міста Гомеля.

18 лютого 2010 президент Білорусі Олександр Лукашенко дав доручення розробити проект закону про альтернативну службу [38].


9.4. Дослідження християнської організації "Open Doors"

За підсумками дослідження міжнародної благодійної християнської організації " Open Doors "за 2012, Білорусія посідає 42 місце в списку країн, де найчастіше утискають права християн [39].

9.5. Щорічна доповідь Державного департаменту США

Державним департаментом США щорічно визнається несприятливою ситуація зі свободою совісті та віросповідання в Білорусі [40] [41] [42]. Це, в основному, виражається у відмовах у реєстрації релігійних громад чиновниками, пропаганді релігійної нетерпимості в школах та інших навчальних закладах, у відношенні конфесій визнаних "нетрадиційними" для Білорусі, створення перешкод для місіонерської діяльності релігійних меншин (штрафи, приводи в міліцію) і т . п. [40] [41] [42]

Рада Міністрів РБ прокоментував висновки Державного департаменту США за 2004, критично висловлювався про ситуацію зі свободою віросповідання в Білорусі, назвавши їх "тенденційними", "суперечливими" і "не знаходять підтвердження" [43].


9.6. Законодавство РБ у сфері релігії

На думку ряду вітчизняних і зарубіжних експертів, Закон РБ "Про свободу совісті та релігійні організації" (від 31 жовтня 2002 р. № 137-З) [4] ущемляє права віруючих на свободу совісті та віросповідання [44] [45] [46] [47] [48].

9.6.1. Дослідження правозахисної організації "Форум 18"

Міжнародна правозахисна організація " Форум 18 "назвала нині чинний Закон РБ" Про свободу совісті та релігійні організації "" самим репресивним в Європі " [45]. "Форуму 18" критикує обмежувальний характер білоруського Закону "Про свободу совісті та релігійні організації" від 2002 року, наводить факти арешту і висилки іноземних священиків з Білорусі, що пояснюється "питаннями національної безпеки" [49]. Як вважає представник "Форуму 18" Джеральдіна Фейган, "офіційний Мінськ має намір вислати з Білорусі всіх іноземних священиків, оскільки вони з різних причин можуть не задовольняти білоруська влада " [49].


9.6.2. Обговорення на міжнародній конференції

16 вересня 2010 в Мінську пройшла міжнародна конференція, присвячена "свободі думки, совісті і релігії". У конференції, ініційованої міжнародною організацією "Адвокати Європи", Центром правової трансформації (РБ) і центром "Екумени" (РБ), брали участь більше 60 експертів, юристів, правозахисників та вчених з Болгарії, Великобританії, Грузії, Норвегії, Росії, Словаччини, Фінляндії та Чехії, а також представники державних, громадських і релігійних структур Білорусі [47].

Президент міжнародної організації "Адвокати Європи" Лачезар Попов заявив, що "конституційні права білоруських громадян повинні знайти розвиток в національному законодавстві в галузі свободи релігії". Також він висловився, що "дуже важливим є питання про рівні права" традиційних "і" нетрадиційних "конфесій. Всі категорії населення, в тому числі іноземні громадяни та люди без громадянства, повинні мати такі ж права на своє віросповідання, як і корінні жителі. У цьому питанні не може бути ніякої дискримінації " [47].

Норвезький експерт Людмила Ульяшіна звернула увагу на відсутність у Білорусі національного механізму щодо зміни ситуації в конкретних справах, за якими Комітет з прав людини ООН в Женеві прийняла відповідні рішення [47].

Правозахисник Роджер Кишка висловив жаль, що "в Білорусі відбуваються постійні порушення права на свободу віросповідання, яке знаходить своє застосування в нереєстрації релігійних громад чиновниками та обмеженні права на свободу зібрань" [47].

На цій же конференції білоруський релігієзнавець Наталія Кутузова нагадала, що "в країні офіційно діє 25 конфесій, і навчальні класи є поліконфесійному. Тож педагоги і автори навчально-методичних матеріалів не повинні допускати дискримінацію за ознакою релігійної приналежності. Ми посилаємося на позитивний досвід країн ОБСЄ, де з 2007 року реалізуються т. н. Толедські принципи викладання релігії в школі, засновані на вихованні навичок терпимості " [47].


9.6.3. Інші думки

Білоруський правозахисник Наталія Василевич виділила кілька сценаріїв обмеження свободи нормативними законодавчими актами, віднісши Закон РБ "Про свободу совісті та релігійні організації" (від 31 жовтня 2002 р. № 137-З) до одного з видів. Зокрема вона зазначає, що в РБ "репресивний закон, в якому передбачені різні обмеження релігійної діяльності і сповідання релігії, але тільки за окремі порушення репресивних норм слід небудь покарання, але в принципі створюється така ситуація, що будь-який суб'єкт може стати порушником. Щоб урізноманітнити картину, потрібно додати, що для різних конфесій чи релігійних організацій можуть застосовуватися різні стратегії, тобто застосовуватися принцип виборчої дискримінації " [44].


Примітки

 1. Конституція Республіки Білорусь - www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=V19402875
 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кількість релігійних громад в Республіці Білорусь (за станом на 1 січня 2012 р.) - www.belarus21.by/dfiles/000379_521010_Prilozhenie_2_religioznye_obschiny_2012.xls
 3. 1 2 3 4 Інформаційно-аналітичний центр при Адміністрації Президента Республіки Білорусь. Республіка Білорусь в дзеркалі соціології. Збірник матеріалів соціологічних досліджень за 2011 рік. Мінськ "Бізнесофсет" 2012 - iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf стр. 44
 4. 1 2 Закон Республіки Білорусь від 31 жовтня 2002 р. № 137-З "Про свободу совісті та релігійні організації" - pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1339.htm
 5. What Alabamians and Iranians Have in Common - www.gallup.com/poll/114211/Alabamians-Iranians-Common.aspx
 6. 1 2 http://www.newsru.com/religy/09jul2001/verobel.html - www.newsru.com/religy/09jul2001/verobel.html Майже половина населення Білорусії - віруючі
 7. Журнал "Соціологічні дослідження" - www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/213796.html
 8. 1 2 Державний департамент США. Доповідь про свободу релігії 2011. - www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid=192787 (Англ.)
 9. 1 2 3 4 5 NationMaster database: Belarusian religion stats - www.nationmaster.com / country / bo-belarus / rel-religion (Англ.)
 10. 1 2 Статистичні дані про Католицької церкви в Білорусії на порталі Catholic.by - www.catholic.by/2/belarus/dioceses.html
 11. У Менському адкриўся Грека-каталіцкі центар - Наша Ніва: Перший беларуская газета - nn.by / index.php? c = ar & i = 18050
 12. Церква Християн Адвентистів Сьомого Дня у Республіці Білорусь - belarussda.narod.ru / churches.htm
 13. "Штогоднік Сведкаў Іегови" за 2012 - www.watchtower.org / e / statistics / worldwide_report.htm
 14. Національний статистичний комітет Республіки Білорусь. Перепис населення 1999 року. Національний склад населення. - belstat.gov.by/homep/ru/perepic/p5.php
 15. 1 2 Національний статистичний комітет Республіки Білорусь. Перепис населення 2009 року. Національний склад населення. - belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/publications/national_structure_rb.rar
 16. У Білорусі збільшується число дотримують пост мусульман | У Росії та СНД | Новини | Іслам і мусульмани в Росії і в світі - www.islamnews.ru/news-14102.html
 17. Відомості про кількісному зростанні релігійних громад в Республіці Білорусь (1988-1.01.2012 рр..) - www.belarus21.by/dfiles/000379_43038_Prilozhenie_5_rost_obschin_na_1012012.doc
 18. 1 2 3 4 Гістория Беларусі (ў шасці тамах). Білорусь у годинник Речи Паспалітай (XVII-XVIII стст.). Т. 3. - Мінск: "Екаперспектива", 2004. С. 302-303
 19. Алесь Жлутка. Пункціри вялікага шляху - media.catholic.by/nv/n14/art10.htm (Біл.)
 20. ООН в Білорусі - Населення - un.by / aboutbelarus / population /
 21. Мечеті Білорусі - muslimby.info /? p = 549
 22. Будівництво Мінської мечеті -
 23. Храм Свідомості Крішни - www.websmi.by/2010/10/xape_krishn/
 24. Гурко А. В. "Рух вайшнавів (Харе Крішна) і його послідовники в Білорусі" Мінськ, 1999
 25. Офіційний сайт релігійної громади багаї - www.bahai.by / minsk_ru.html
 26. Бахаї в Мінську - relig.info / article / bakhai-v-belarusi
 27. Буддизм Тхеравада - theravada.inbel.org /
 28. Буддизм Карма-Каг'ю - minsk.buddhism.ru /
 29. Ізвестія_Ру - Вночі напередодні Івана Купали і багаття не страшний - www.izvestia.ru/lpage/article3129962/
 30. - Білоруська автокефальна православна церква - minds.by/article/129.html
 31. Бі-бі-сі | У світі | У Мінську винесено вирок за данські карикатури - news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7196000/7196043.stm
 32. Данська редактор: за наші карикатури дали три роки? Це жахливо | БІЛОРУСЬКІ НОВИНИ - naviny.by/rubrics/society/2008/01/18/ic_articles_116_155063 /
 33. CHARTER97.ORG - www.charter97.org/ru/news/2008/1/21/3131/
 34. 142 людини беруть участь у голодуванні на захист церкви "Нове життя" | БІЛОРУСЬКІ НОВИНИ - naviny.by/rubrics/society/2006/10/21/ic_news_116_260824 /
 35. Церква "Нове життя" оскаржила рішення Вищого господарського суду | БІЛОРУСЬКІ НОВИНИ - naviny.by/rubrics/society/2009/02/10/ic_news_116_306118 /
 36. Пастора "Нового життя" знову попередили про недопущення порушення законодавства - naviny.by/rubrics/society/2009/08/07/ic_news_116_315811 /
 37. europeanbelarus.org: Віруючій загрожує в'язниця за вимогу дотримуватися Конституції - europeanbelarus.org/be/news/2009/11/5/976 /
 38. Верховний суд з повагою поставився до позиції молодого білоруса. Прес-реліз 26 березня 2010 - www.jw-media.org/blr/translations/20100326_u.htm
 39. Open Doors Weltverfolgungsindex 2012 - www.opendoors-de.org/verfolgung/wvi/platzierung/ (Нім.)
 40. 1 2 International Religious Freedom Report 2003 - www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24345.htm
 41. 1 2 Релігійні свободи в Білорусі очима американських аналітиків - www.forreligiousfreedom.com/bulletin/19/faith-law-and-we.htm
 42. 1 2 Огляд щорічної доповіді Комісії США зі свободи віросповідання в країнах світу за 2010 рік - www.osce.org/ru/home/71884
 43. Етноконфесійних СИТУАЦІЯ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ - www.sovrep.gov.by/index.php/.531.2869...0.0.0.html
 44. 1 2 Проблеми зі свободою совісті в Білорусі: короткий аналіз - churchby.info/rus/682 /
 45. 1 2 BELARUS: Religious freedom survey, June 2009 - www.forum18.org/Archive.php?article_id=1311
 46. Доповідь: Свобода релігії та переконань в Білорусі - www.libertyoffaith.org/?p=156&lang=ru
 47. 1 2 3 4 5 6 У Мінську пройшла міжнародна конференція, присвячена "свободі думки, совісті і релігії" - jesuschurch.by/cjc1019.html
 48. International Religious Freedom Report 2007 - www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90165.htm
 49. 1 2 "ФОРУМ 18" Критика релігійних ОБМЕЖЕННЯ В БІЛОРУСІ - www.newlife.by/monitoring_full.php?id=258

Література

 • "Духовне і культурне Відродження XIV століття і долі Східної Європи". Іоанн Мейєндорф. Православ'я і сучасний світ. Мінськ: "Промені Софії", 1995
 • Старостенко, В. В. Релігія і свобода совісті в Білорусі: нариси історії. - Могильов: УО "МДУ ім А.Кулешова, 2011-272 с.