Реліз (програмне забезпечення)

Реліз (жарг. від англ. release - Випуск) - випуск остаточної версії програми - готового для використання продукту. У релізі зазвичай збирають всі версії і оновлення, і випускають кінцевий продукт з усіма виправленнями, який не потрібно оновлювати, так як він є останньою версією ПО.


Управління релізами

Реліз - це набір нових та / або змінених конфігураційних одиниць, стосовно яких здійснено тестування і які рекомендовані для використання одночасно.

Мета процесу управління релізами є консолідація, структурування та оптимізація всіх змін або оновлень, а також зниження ризику при перекладі сервісу на новий якісний рівень. Для досягнення поставленої мети необхідно правильно розподілити наявні ресурси і розрахувати баланс між термінами, які відведені для впровадження всіх оновлень, і часом, необхідним для підготовки внесення даних змін.

Процес Управління релізами складається з трьох етапів:

 1. етап розробки: може, не завжди бути застосовний в тій чи іншій організації, але для деяких компаній, даний етап може бути одним з основоположних, до них можуть ставитися, наприклад, компанії по розробці програмних засобів або конструкторські бюро;
 2. етап тестування: на даному етапі необхідно визначити спочатку критерії, за якими буде проводитися тестування для кожного релізу, тобто визначити ступінь визначення готовності релізу до поширення і впровадження.
 3. етап поширення і впровадження.

На кожному підприємстві процес Управління релізами в тій чи іншій мірі виконується і частково функціонує. Тому основним завданням впровадження даного процесу стає консолідація, структурування і систематизація всіх наявних компонентів процесу, їх доповнення, а також опис процедур реалізації існуючих версій продуктів. Це дозволить в подальшому розробити ряд так званих корпоративних стандартів складу програмно-технічних засобів і процедур по їх установці, які в подальшому значно спростять виконання пов'язаних процесів і скоротять зайнятість висококваліфікованих фахівців.

Завдання впровадження даного процесу значно спроститься завдяки функціонуючому в організації процесу Управління конфігураціями, підсумком якого є актуальна База даних Облікових Елементів (CMDB), в яку включені і опису всіх використовуваних версій компонентів систем інформаційних технологій. Впровадження даного процесу дозволить надалі так само вести централізовану Бібліотеку версій програмного забезпечення (DSL); склад гарячої заміни устаткування (DHS); а в деяких випадках і спеціалізовану бібліотеку технічної документації.

У разі успішного і правильного впровадження процесу Управління релізами користувачі отримають:

 • Контроль над додатковими ліцензіями програмного забезпечення;
 • Навчання користувачів і фахівців роботі в вдосконалених системах, що якісно покращить взаємодію з клієнтами, і буде превентивним дією, що сприяє просуванню нових технологій;
 • Оптимально розподілені ресурси, необхідні для здійснення всіх впроваджень;
 • Зниження ступеня ризику при внесенні змін до складу систем інформаційних технологій, а значить і самих сервісів;
 • Оптимізацію повторюваних оновлень по часу і вартості допомогою їх синхронізації і автоматизації;
 • Максимальний ефект від планованих змін;
 • Планування видатків на здійснення тих чи інших оновлень.

Відмова від реалізації даного процесу призведе до:

 • Неузгодженості декількох внесених оновлень, які ефективніше можна було б впроваджувати спільно;
 • Невизначеності в відповідальності, хто насправді поширює і встановлює всі проведені зміни;
 • Необгрунтованості придбання додаткових ліцензій і компонентів інформаційних систем;
 • Ризику, при якому очікуваний ефект від внесених змін буде неоднозначний;
 • Ймовірності, що будуть задіяні невиправдані ресурси при реалізації тих чи інших оновлень, ефект від яких буде поглинений витратами.

Успішне побудова процесу Управління релізами багато в чому залежить від правильності реалізації процесу Управління змінами. Тому в деяких випадках рекомендується проводити комплексне впровадження цих двох процесів. Крім того, важливу роль відіграє і побудова такого процесу як Управління конфігураціями, який необхідний для своєчасної реєстрації всіх змін в Базі даних Облікових елементів