Розенберг, Геннадій Самуїлович

Геннадій Самуїлович Розенберг (нар. 30 травня 1949, Уфа) - російський учений, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії наук. Директор Інституту екології Волзького басейну РАН.


1. Біографія

Двічі закінчив Башкирський державний університет : фізико-математичний факультет (спеціаліст по теорії ймовірностей) та біологічний (спеціаліст з екології та ботаніки). Після закінчення два роки ( 1971 - 1973) проходив строкову службу в Радянській Армії, був командиром мотострілецького взводу у м. Комсомольськ-на-Амурі.

Кар'єру почав інженером, незабаром став завідувачем лабораторією геоботаніки при Інституті біології Башкирського філії академії наук.

В 1987 переїхав до Тольятті, де працював в Інституті екології Волзького басейну РАН головним науковим співробітником, очолив лабораторію. В 1990 - 1992 був членом директорату інституту, а з грудня 1991 став його директором.

Одружений, має доньку.


2. Наукова діяльність

Перша наукова робота авторства Геннадія Самуїловича з'явилася ще в студентські роки. В 1969 їм була опублікована робота по технічній кібернетиці: "Аналіз однієї процедури створення повідомлень". За роки служби в армії він також не залишав наукової діяльності, у цей період їм було опубліковано кілька наукових статей.

В 1977 в Московському державному університеті Розенберг захистив кандидатську дисертацію. В 1984 в Тартуському державному університеті - докторську дисертацію з біологічних наук. В 1996 присвоєно вчене звання професора.

26 травня 2000 року він обраний членом-кореспондентом РАН.

В інституті екології завідує лабораторією моделювання та управління екосистемами.

Г. С. Розенберг - фахівець в області загальної екології та фітоценології. У цій області він отримав ряд фундаментальних результатів, розробив нові методи аналізу структури та динаміки екосистем, експертна система для екологічного аналізу великих регіонів. Їм була запропонована нова процедура екологічного прогнозування ("модельний штурм"). Проведено комплексний екологічний аналіз Волзького басейну, Самарської області і м. Тольятті. Розробляються критерії стійкого розвитку територій різного масштабу.

Також Г. С. Розенберг є членом (а з 2006 - членом бюро) Наукової ради з проблем гідробіології та іхтіології Відділення біологічних наук РАН, членом Президії Самарського наукового центру РАН (з червня 2006 року), членом Ради РАН по роботі з вченими-співвітчизниками, що проживають за кордоном (з червня 2008 року) , регіонального наукової ради з біології Відділення біологічних наук АН Республіки Башкортостан.

Протягом декількох років Розенберг очолював розділи Державних науково-технічних програм "Екологічна безпеку Росії" і "Біологічне різноманіття",

Під час членства в екологічному експертній раді Держкомприроди СРСР він брав активну участь у доведенні екологічної необгрунтованості проектів Башкирського (на р. Білій) і Крапивинського (на р. Томі) водосховищ, брав участь в інших екологічних експертизах.

Також Розенберг був і є членом багатьох інших громадських, державних та міждержавних комісій, комітетів та рад.


2.1. Конференції

Під керівництвом Г. С. Розенберга були організовані і проведені кілька міжнародних наукових конференцій, в тому числі "Теоретичні проблеми екології і еволюції" (1990, 1995, 2000, 2005 рр..), "Екологічна оптимізація урбанізованої і рекреаційного середовища" (1991 р. ), "Екологічні проблеми басейнів великих річок" (1993, 1998, 2003, 2008 рр..), "Екологічна освіта в цілях сталого розвитку" (1996, 2007 рр..), "Природна спадщина Росії: вивчення, моніторинг, охорона" (2004 , 2008 рр..), IХ-й з'їзд Гідробіологічного суспільства при РАН (2006 р.) та інших.


3. Педагогічна діяльність

Крім наукової Геннадій Розенберг займається і викладацькою діяльністю: читає лекції в Самарському державному університеті, Самарському державному економіческм університеті і Тольяттинском державному університеті, завідує кафедрою інженерної екології та біотехнології у Волзькому університеті імені В. Н. Татіщева, керує аспірантурою і докторантурою.

Під його керівництвом і при його консультації захищено 5 докторських та 22 кандидатських дисертацій. Він також голова вченої ради з присудження ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю "03.00.16 - екологія" при ІЕВБ РАН, а також членом аналогічного ради при Нижегородському університеті.

З 2001 він також є членом експертної ради з біологічних наук ВАК.

Є запрошеним професором (visiting professor) в Нижневартовск державному педагогічному інституті, Мордовському державному університеті ім.Н. П. Огарьова і Астраханському державному педагогічному університеті.


4. Редакторська діяльність

Г. С. Розенберг є членом редколегій журналів:

а також членом громадської координаційної ради регіональної екологічної газети "Жива вода" (м. Самара).


5. Нагороди та премії

Геннадій Розенберг - лауреат Державної наукової стипендії Президента РФ за 1994 - 1996 і 1997 - 1999 роках.

Указом Президента РФ від 21 червня 2000 р. Г. С. Розенбергу присвоєно почесне звання " Заслужений діяч науки Російської Федерації ".

За цикл робіт з екологічної освіти він був відзначений Самарської губернської премією в галузі науки і техніки за 2004 р.

В 2005 Міністерством природних ресурсів РФ нагороджений почесною медаллю "За досягнення з охорони навколишнього середовища"

В 2006 Г. С. Розенберг був обраний Почесним професором Самарського державного університету.

В 2007 він був удостоєний премії ім. І. І. Спригіна, що присуджується Жигулівське державним природним заповідником в номінації "Охорона біологічного різноманіття".

У 2008 році він став лауреатом Конкурсу на кращу наукову книгу 2007 р. серед викладачів вищих навчальних закладів та наукових співробітників науково-дослідних установ у номінації "Екологія довкілля та людини" (м. Сочі)

У 2009 році Геннадій Самуїлович став лауреатом Премії Губернатора Самарської області за видатні результати у вирішенні медико-біологічних проблем.

Премія Уряду Російської Федерації в галузі науки і техніки ( 2010). [1]


6. Бібліографія

Геннадієм Розенбергом написано більше 750 наукових робіт (у тому числі більше 39 монографій і 14 навчальних та методичних посібників), а також 126 науково-популярних праць і книг, що вийшли під його редакцією. Його співавторами є більше 350 чоловік. Окремим напрямком наукової діяльності Розенберг вважає написання критичних рецензій на наукові роботи та статті, таких рецензій за його авторством вийшло 105. У свою чергу на 56 робіт Геннадій Самуїловича були опубліковані рецензії в різних наукових і науково-популярних виданнях.
Вибрана бібліографія:

 • Розенберг Г.С., Рудерман С.Ю. Аналіз однієї процедури створення повідомлень / / Тези II Всесоюзній конференції з технічної кібернетики. - Мінськ: АН СРСР, 1969. - С. 11-12.
 • Розенберг Г.С. Аналіз структури і динаміки складних систем на ЕОМ (з прикладами з фітоценології). - Уфа: БФАН СРСР, 1985. - 81 с.
 • Розенберг Г.С., Гальперін І.Д. Борг людини: Діалоги про екологію. - Уфа: Башкирська книжкове видавництво, 1988. - 98 с.
 • Розенберг Г.С. Моделі в фітоценології. - М .: Наука, 1984. - 265 с.
 • Б. М. Міркін, Г. С. Розенберг Тлумачний словник сучасної фітоценології. - М .: Наука, 1983. - 134 с.
 • Б. М. Міркін, Г. С. Розенберг фітоценології: Принципи і методи. - М .: Наука, 1978. - 211 с.
 • Г. С. Розенберг, Г. П. Краснощеков, Г. К. Сульдіміров Екологічні проблеми міста Тольятті: (Террітор. комплекс. Схема охорони навколишнього середовища). - Тольятті: ІЕВБ РАН, 1995. - 222 с.
 • Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П., Крилов Ю.М. та ін Сталий розвиток: міфи і реальність. - Тольятті: ІЕВБ РАН, 1998. - 191 с.
 • Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П. Волзький басейн: екологічна ситуація і шляхи раціонального природокористування. - Тольятті: ІЕВБ РАН, 1996. - 249 с.
 • Розенберг Г.С., Шитиков В.К., Брусилівський П.М. Екологічне прогнозування (функціональні предиктори часових рядів). - Тольятті: ІЕВБ РАН, 1994. - 228 с.
 • Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П., Гелашвілі Д.Б. Досвід досягнення сталого розвитку на території Волзького басейну / / Сталий розвиток. Наука і Практика: журнал. - 2003. - № 1.
 • Краснощеков Г.П., Розенберг Г.С. Природно-історичні аспекти формування території Волзького басейну / / Известия Самарського наукового центру РАН : журнал. - Самара, 1999. - № 1. - С. 108-117.
 • Брусилівський П.М., Розенберг Г.С. Модельний штурм при дослідженні екологічних систем / / Загальна біологія: журнал. - 1983. - Т. 44. - № 2. - С. 254-262.
 • Розенберг Г.С. Екологічна економіка та економічна екологія: стан та перспективи (з прикладами по екології Волзького басейну) / / Екологія. - 1994. - № 2. - С. 3-13.
 • Розенберг Г.С., Гелашвілі Д.Б., Краснощеков Г.П. Круті сходинки переходу до сталого розвитку / / Вісник РАН. - 1996. - Т. 66. - № 6. - С. 436-440.
 • Розенберг Г.С., Ігліно В. Б., Краснощеков Г.П. Сталий розвиток, ноосферний каркас міст і "екологічні столиці" басейнів річок / / Регіональна екологія. - 1997. - № 1-2. - С. 50-60.
 • Розенберг Р. С. Лики екології. - Тольятті: Самарський науковий центр РАН, 2004. - 224 с. - 300 прим. - ISBN 5-93424-108-7

Примітки

Література