Розкриття інформації

Розкриття інформації ( англ. Information disclosure ) (На ринку цінних паперів) - система здійснюваних емітентами заходів, спрямованих на інформування акціонерів, державних органів та інших учасників ринку цінних паперів про свій фінансово-економічний стан, що вживаються діях та інших відомостях, передбачених законодавством Російської Федерації і нормативними актами про акціонерні товариства, ринку цінних паперів та емісії цінних паперів.1. Економічний сенс

Акціонерні товариства за своєю економічною природою є учасниками ринку цінних паперів, статутний капітал яких формується вже на етапі установи суспільства шляхом оплати розташовуваних ними цінних паперів - акцій. І хоча акції далеко не всіх акціонерних товариств є вільно обертаються на публічному ринку цінних паперів ( біржі), сама їх правова природа, порядок відчуження, надавані ними права такі, що необхідною умовою нормальної діяльності емітентів та побудови ними нормальних взаємин з іншими учасниками ринку цінних паперів є їх (емітентів) інформаційна прозорість і відкритість. З цією метою в законодавчому порядку (і поверх того, в договірному і добровільному порядку) на емітентів покладається обов'язок регулярно і повно інформувати про свою діяльність; при цьому порядок та обсяг інформації, що повідомляється тим вище, чим активніше залучений емітент в діяльність на фондовому ринку. Найбільше навантаження щодо розкриття інформації лежить на акціонерні товариства, які здійснили розміщення додаткового випуску цінних паперів на публічному ринку капіталу шляхом проведення відкритої підписки та включених до котирувальні списки бірж.


2. Способи розкриття

Розкриття інформації може здійснюватися шляхом:

  • Публікації відомостей в стрічці новин, мережі Інтернет, засобах масової інформації
  • Напрямки інформації до відповідних органів державної влади
  • Напрямки інформації на адресу акціонерів емітента, учасників ринку цінних паперів
  • Надання доступу до відомостей, що зберігаються за місцем знаходження емітента або іншою адресою

3. Форми розкриття

Розкриття інформації здійснюється у формі:


4. Обов'язок по розкриттю

З точки зору обов'язки емітента розкриття інформації здійснюється ним:

  • Добровільно за ініціативою емітента з метою поліпшення свого іміджу, підвищення довіри акціонерів, інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів і под.
  • Добровільно за запитом певного кола осіб
  • Обов'язково при здійсненні певних корпоративних дій, настанні певних обставин
  • Обов'язково на регулярній (періодичної) основі
  • Обов'язково за запитом акціонерів, державних органів, аудитора товариства, та ін

Джерела