Сапожников, Ігор Вікторович

Сапожников Ігор Вікторович, доктор історичних наук (кандидатську роботу захистив в 1987 р.), старший науковий співробітник за спеціальністю археологія ( 2001 р.), провідний науковий працівник відділу Північно-Західного Причорномор'я Інституту археології Національної академії наук України ( Одеса, з 2006 р.). Член Міжнародного мамонтового комітету ( Санкт-Петербург) і член-представник від України в комісії "Верхній палеоліт" Міжнародного союзу до-і протоісторіков (UISPP, Лондон).


1. Біографія

Народився 21 липня 1954 ( 19540721 ) в м. Кронштадт Ленінградської області Російської федерації.

Закінчив історичний факультет Одеського університету (1977 р.).

Закінчив заочну аспірантуру Ленінградського відділення Інституту археології АН СРСР під керівництвом провідного фахівця з первісної історії, проф. П. І. Борисковский ( 1987 р.).

Трудову діяльність розпочав робітником Іллічівського морського торгового порту ( 1970 р.), пізніше працював учителем історії та суспільствознавства СШ № 1 м. Іллічівська, служив у лавах Радянської армії ( 1977 - 1979), був лаборантом новобудовних експедицій Одеського археологічного товариства, Інституту археології УРСР і Молдавської АН (1979-1981), а також науковим співробітником Іллічівського музею художньої порцеляни (1982-1983 рр..)

З 1983 працює у відділі Північно-Західного Причорномор'я Інституту археології НАНУ. У 1999-2002 роках за сумісництвом виконував обов'язки доцента Іллічівського навчально-наукового центру Одеського університету ім. І. І. Мечникова, де читав лекції з історії України, економічної історії, релігієзнавства тощо, а також розробив авторську програму курсу "Історії України" (1999 р.).


2. Наукова діяльність

Автор близько 300 наукових праць, з яких 20 монографій і розділів у колективних монографіях, а також більше 50 науково-популярних статей і брошур. Був відповідальним і науковим редактором цілого ряду опублікованих книг, збірників статей і матеріалів та колективних монографій, а також є членом науково-методічноі Ради Одеського державного обласного архіву.

Основні наукові інтереси пов'язані з археологією, в першу чергу з дослідженнями пізнього палеоліту, мезоліту та неоліту степів Північного Причорномор'я та Криму. З 1968 року відкрив близько 70 нових пам'яток тих часів. Провів розкопки стоянок Чобручі (1979 р.) і Велика Акаржа (1988-93 рр.), досліджував стоянки Зелений Хутір I і II, Кам'янка, Роксолани, Карпово, поселення Майнове Балку та ін, брав участь у розкопках стоянок Івашків VI, Анетовка II, Миру, Заскельна VI і IX, Мирне, Добрянка, Плютовіще, поселення Усатове, городищ Картал, Ніконій та ін У січні 2006 р. захистив докторську дисертацію "Пізній палеоліт степів південного заходу України". З окремих напрямків воліє хронології пам'яток, палеоекології, палеоекономіці, культурно-історичної періодизації. Брав участь в ряді міжнародних проектів та програм, зокрема, з хронології пам'яток Півдня України (ІА НАНУ і університет Сорбонна-2), а також кам'яної сировинної бази (Еконет, 2005-2006). Був учасником більше 50 наукових конференцій, симпозіумів та конгресів різного рівня в різних країнах.

Протягом шести років був начальником Буго-Дністровської новобудовних експедиції ІА НАНУ (1988-1993 рр.), яка проводила розвідки в зонах будівництва зрошувальних систем, водо-і газопроводів, доріг і залізниць, а також за програмою створення "Зводу пам'яток історії та культури України ". В ході цих робіт експедиція виявила в Одеській області понад 500 нових пам'ятників (стоянок, поселень, курганів та ін.) Крім того, експедиція лрсліділа поселення доби пізньої бронзи Старий Бугово (1992 р.). У складі інших новобудовних експедицій як начальник загону чи заступник начальника експедиції самостійно розкопав більше 50 курганів на території України та Молдови.


3. Монографії

  • Палеоліт степів Нижнього Придністров'я. - Ч. І: Пам'ятники нижнього і раннього етапу пізнього палеоліту. - Одеса, 1994. - 78 с.
  • Господарство і культура населення Південного Побужжя в пізньому палеоліті і мезоліті. - Одеса - СПб., 1995. - 199 с. - Співавт. Г.В. Сапожникова (1) і Г.Ф. Коробкова (2).
  • Намогильні пам'ятники населення степів Нижнього Придністров'я (кінець XVIII - перша половина XIX ст.). - О., 1997. - 160 с.
  • Запорізькі і чорноморські козаки в Хаджі-бее та Одесі (1770-1820-ті роки). - О., 1998. - 272 співавтор Сапожникова Г. В..
  • Греки під Одесою: Нариси історії селища Олександрівка з найдавніших часів до початку XX століття. - Одеса - Іллічівськ: Елтон 2 - Гратек, 1999. - 264 с. - Співавт. Л.Г. Белоусова (2).
  • Сапожников І. В. Кам'яні хрести передмість Одеси (кінець XVIII - XIX ст.) / І. В. Сапожников. - Іллічівськ: "Елтон-2" - "Гратек", 1999. - 100 с.
  • Велика Аккаржа: господарство і культура пізнього палеоліту Степової України. - К.: "Шлях", 2003. - 304 с. - (Сер. "Кам'яна доба України. - Вип. 3).
  • "Минувшина Багряного степів: нариси з Історії Овідіопольського району (2007 р., Співавтор С. С. Аргатюк).