Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Сербська моваПлан:


Введення

Сербська мова - одна з слов'янських мов. Разом з болгарським, македонським, словенським, чорногорським, хорватським і боснійським відноситься до південнослов'янської підгрупи. Останні дві мови часто об'єднують з сербським в один ( сербохорватська мова); в цьому випадку окремі сербська, хорватська і боснійська мови вважають регіональними варіантами сербохорватської. Перелік відзнак сербської мови від хорватського і боснійського - на сторінці сербохорватська мова.


1. Соціолінгвістичні дані

На сербській мові говорять в Сербії і Чорногорії (до 2006 р. складали загальне конфедеративний держава), в окремих східних районах Хорватії, а також у боснійському регіоні Республіка Сербська. Число говорять - близько 11 млн. чоловік. Більшість мовців - серби, які сповідують православ'я.


2. Писемність

Сербська мова використовує як писемності два алфавіту : заснований на кирилиці (" вуковіца ") і заснований на латиниці (" гаевіца "). Кирилиця вважається офіційною, однак поза офіційним вжитку латиниця використовується також часто. У кожному по 30 літер; існує однозначна відповідність між буквами одного алфавіту та іншого (але просте автоматичне перетворення тексту можливе тільки в одну сторону, так як латинські диграфи зрідка відповідають парам роздільних кириличних літер: до нј ункціја, по дж упан).

Деякі сербські курсивні та рукописні букви (рядкові г, д, п, т, прописні Б, Д, Н, див. статтю "Громадянське лист") зазвичай мають інше накреслення, ніж у більшості інших нинішніх алфавітів на основі кирилиці. Проте ця різниця часто не підтримується поширеними комп'ютерними видавничими системами, де курсив кирилиці відтворюється тільки в "російській" накресленні.


2.1. Сербська алфавіт (букви впорядковані за кириличному варіанту)

Кіріл-
особи
Лати-
ница
Зразкове
читання
Аа Aa [A]
Бб Bb [Б]
Вв Vv [В]
Гг Gg [Г]
Дд Dd [Д]
Ђђ Đđ м'яке [джь]
Її Ee [Е]
Жж [Ж]
Зз Zz [З]
Ії Ii [І]
Кіріл-
особи
Лати-
ница
Зразкове
читання
Jj Jj [Й]
Кк Kk [К]
Лл Ll [Л]
Љљ Lj lj [Ль]
Мм Mm [М]
Нн Nn [Н]
Њњ Nj nj [Нь]
Оо Oo [О]
Пп Pp [П]
Рр Rr [Р]
Кіріл-
особи
Лати-
ница
Зразкове
читання
Сс Ss [С]
Тт Tt [Т]
Ћћ Ćć (М'яке) [ч] *
Уу Uu [У]
ФФ Ff [Ф]
Хх Hh [Х]
Цц Cc [Ц]
Чч Čč (Тверде) [ч] *
Џџ D d тверде [дж]
Шш [Ш]

* У багатьох діалектах різниця в звучанні букв ћ і ч відсутня.


2.2. Небуквені орфографічні знаки

Сербська мова (2006)

З небуквені орфографічних знаків у сербській писемності (як в кирилиці, так і в латиниці) використовуються:

 • дефіс;
 • апостроф : на додаток до тих функцій, що він має на російській, сербський апостроф часто, особливо в поезії і в передачі особливостей діалектного вимови, зазначає місце випали у вимові звуків і цілих складів (међ 'њіма = међу њіма "між ними", св 'јетлі = свіјетлі,' љеб = хљеб, не мо'ш = не можеш);
 • надрядкові діакритичні знаки (п'ять знаків, з яких один має два значення), висхідні до церковнослов'янської писемності, регулярно використовуються в словниках, а в звичайному тексті зустрічаються рідко, здебільшого для розрізнення омографів (на кшталт пура "ніс корабля" - пура "мамалига" - пу̏ра "індичка"):
  • знак наголосу має чотири різновиди:
   • довгий спадний наголос (серб. дугосілазні акценат ) Позначається кришечкою або шапочкою: лук "лук (зброя); дуга; звід, арка" - лу̏к "лук (овоч)"; прст "прах, порох, земля" - пр̏ст "палець, перст";
   • довгий висхідний наголос (серб. дугоузлазні акценат ) Позначається штрихом: місн "м'ясної" - ме̏сні "місцевий";
   • стисле спадний наголос (серб. краткосілазні акценат ) Позначається двома штрихами (приклади див вище і нижче); зараз для цього переважно використовують подвійний зворотний штрих ("double grave"), але раніше зустрічалися і звичайний подвійний штрих ("double acute"), і надрядкові двокрапка;
   • стисле висхідний наголос (серб. краткоузлазні акценат ) Позначається зворотним штрихом: мула "мулла" - му̏ла "мул";
  • у ненаголошених складів може відзначатися довгота: роман "ромашка" - рома̄н "роман", або, наприклад, слово до̏брі з коротким [і] відповідає російському короткому прикметника ("добрі молодці"), а до̏брӣ з довгим [і:] - повного ( "добрі");
  • форми рід. відмінка множини, що збігаються з формами єдиного, відзначаються також кришечкою або шапочкою над останньою ненаголошеній голосної (серб. генітивні знак ): Дана і ноћі "дня і ночі" (нар. пад. Од. Ч.) - дана і ноћі "днів і ночей" (нар. пад. Множ. Ч.); в цьому випадку у вимові знак вказує на довготу відповідного ненаголошеного складу.

3. Морфологія

3.1. Іменник

Сербське іменник має граматичні категорії роду, числа і відмінка. Існує три роди (чоловічий, жіночий, середній), два числа (однина і множина) і сім відмінків (називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний).

Кожне іменник можна віднести до одного з трьох відмін, подібно тому, як це відбувається в російській:

 • Іменники першої відміни в ім.п. ед.ч. закінчуються на-е,-о або мають нульове закінчення, а в род.п. ед.ч. закінчуються на-а. До першого склонению відносяться більшість іменників чоловічого роду і всі іменники середнього роду.
 • Іменники другої відміни в ім. п. од. ч. закінчуються на-а, а в рід. п. од. ч. - на-е. До другого склонению відносяться більшість іменників жіночого роду і деяка кількість - чоловічого.
 • Іменники третьої відміни в ім. п. од. ч. мають нульове закінчення, а в рід. п. од. ч. закінчуються на-и. До третього склонению відносяться багатьох іменників жіночого роду.

Нижче наводяться основні парадигми відмінювання іменників.


3.1.1. Перше відмінювання

Чоловічий рід, нульове закінчення

Прозоров - вікно

Падіж Од. ч. Мн. ч.
називний Прозор Прозор та
родовий Прозор а Прозор а
давальний Прозор у Прозор има
знахідний Прозор Прозор е
орудний Прозор му Прозор има
місцевий Прозор у Прозор има
кличний Прозор е Прозор та

Середній рід, закінчення-о або-е.

срце - серце

Падіж Од. ч. Мн. ч.
називний СРЦ е СРЦ а
родовий СРЦ а СРЦ а
давальний СРЦ у СРЦ има
знахідний СРЦ е СРЦ а
орудний СРЦ ем СРЦ има
місцевий СРЦ у СРЦ има
кличний СРЦ е СРЦ а

3.1.2. Друге відмінювання

Жіночий або чоловічий рід, закінчення-а.

дружина - жінка, дружина

Падіж Од. ч. Мн. ч.
називний жен а жен е
родовий жен е жен а
давальний дружин і жен ама
знахідний дружин у жен е
орудний жен му жен ама
місцевий дружин і жен ама
кличний жен про жен е

3.1.3. Третє відмінювання

Жіночого роду, нульове закінчення.

кост - кістка

Падіж Од. ч. Мн. ч.
називний кост кост і
родовий кост і кост і, кост іју
давальний кост і кост има
знахідний кост кост і
орудний кост і,
кошћ у
кост има
місцевий кост і кост има
кличний кост і кост і

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Сербська
Параскева Сербська
Республіка Сербська
Сербська революція
Сербська література
Сербська деспотія
Ангеліна Сербська
Міліца Сербська
Сербська кухня
© Усі права захищені
написати до нас