Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Середній класПлан:


Введення

Середній клас - сукупність соціальних верств населення, що займають в стратифікаційних системі суспільства проміжне положення між нижчим класом (бідними) та елітою (багатими). У країнах, що вважаються розвиненими, середній клас становить найчисленнішу групу населення.

Функціями середнього класу вважаються привнесення інновацій та відтворення кваліфікованих кадрів, а також підтримання стабільності в суспільстві.


1. Історія та еволюція терміна

Вперше поняття "середні шари" стосовно до суспільства використовував ще Аристотель, який стверджував, що чим більше буде ця середня частина суспільства, тим стабільніше буде і саме суспільство.

В марксизмі поняття "середній клас" при капіталізмі застосовується до всіх, крім пролетаріату і буржуазії. Таким чином, в нього включаються селяни, ремісники, інтелігенція. Частка цих груп у виробництві постійно зменшується, звідси по Марксу середній клас поступово зникає з розвитком капіталізму.

На початку XX століття до середнього класу відносили дрібних підприємців. Але потім у розвинених країнах відбулося підвищення життєвого рівня кваліфікованих працівників найманої праці, яких також стали відносити до середнього класу.

Немає єдиних критеріїв виділення середнього класу. Зазвичай в якості основних об'єктивних критеріїв називають рівень освіти і доходів, стандарти споживання, володіння матеріальної чи інтелектуальної власністю, а також здатність до висококваліфікованої праці. Крім цих об'єктивних критеріїв велику роль грає суб'єктивне сприйняття людиною свого становища як представника "соціальної середини".


2. Структура середнього класу

Відповідно до сучасного британського соціологу Ентоні Гидденсу, усередині середнього класу можна виділити дві основні категорії - "старий середній клас" і "новий середній клас". "Старий середній клас" складають дрібні підприємці, а "новий середній клас" складається з високооплачуваних і середньооплачуваних найманих працівників, як правило, зайнятих інтелектуальною працею. Вищий шар "нового середнього" класу включає менеджерів і висококваліфікованих фахівців. До нижчого прошарку відносяться вчителі, лікарі, офісні службовці і т. д. Це дуже різнорідна соціальна група, за багатьма параметрами схожа з робітничим класом.

Чисельність "старого середнього класу" (класу власників) скорочується і зростає частка "нового середнього класу". Зараз більшість середнього класу становлять люди, джерелом доходу яких є їх праця і професійні навички, а не володіння власністю.


3. Середній клас в різних країнах

3.1. Росія

Тривають наукові та громадські дискусії про кількісні і якісні показники, що дозволяють віднести людини до російського середнього класу. [1] У Росії середній клас становив 10-12% населення напередодні економічної кризи 2008-2009 років [джерело не вказано 326 днів]. За деякими оцінками в 2008 до середнього класу можна було віднести 25% росіян. [джерело не вказано 326 днів] Ці дані виходили з середньомісячної зарплати на людину 500-3000 доларів США, однак за розрахунками Світового банку середньомісячний дохід представника середнього класу починається з 3500 доларів [2].


3.2. Білорусія

Білоруський середній клас

Результати моніторингу підтверджують і факт, що люди, що зараховують себе до середнього достатку, і належать до середнього класу, - це дві різні групи. І, якщо виходити з того, що пропуск в середній клас забезпечує дохід в 1 000 доларів на людину, то середнього класу як такого в Білорусі поки немає. Зрозуміло, в країні є сім'ї, щомісячний дохід яких досягає 1 000 доларів на людину. Але через свою малу чисельність вони навряд чи утворюють клас. Для порівняння, середній клас в західноєвропейських країнах становить 55% від усього населення, тому він і називається класом [3].

Відсутність середнього класу в Білорусі очевидно й тому, що середня зарплата в країні дорівнює, приблизно, 350 доларів США. Однак 75,7% громадян Білорусі оцінюють свій достаток як середній [3].


3.3. США

Згідно з недавніми економічних досліджень, в США існує безліч рівнів достатку і утворення всередині статистичного середнього класу (тобто середній клас теж стратифіковані), тобто тих, хто заробляє від 25 до 95 тис. доларів на рік. На нижчому рівні середнього класу можна знайти людей, які закінчили коледж і мають рівень доходу 30-40 тис. доларів. Навпаки, у верхніх шарах середнього класу можна виявити високоосвічених професіоналів: лікарів, юристів, архітекторів, інженерів, у яких є науковий ступінь, звання та професійні ступені, і чиї домогосподарства заробляють набагато більше 100 тис. доларів на рік.

Найбільш загальною видається така стратифікація середнього класу (необхідно зауважити, однак, що не існує чітких параметрів для виділення підкатегорій середнього класу, так що їх межі дуже розмиті):

Верхній середній клас (професійний середній клас) - професійні працівники (" білі комірці ") з дипломом про вищу освіту, науковий ступінь, або професійним званням, що займають добре оплачувані посади та нечутливі до економічних спадів і інших несприятливих економічних факторів, що загрожують статистичному середньому класу (наприклад, скорочення розміру). Останні розробки свідчать про те, що ті, хто живуть в стилі середнього класу знаходяться у відносно привілейованому меншості. Цей підклас власне і став тим, що називається "середній клас" у канонічному сенсі і йому притаманний той рівень безпеки та заможності, зазвичай приписується середньому класу в розумінні американців. Однак, ця група іноді розділяється на професійний ( англ. professional ) І управлінський ( англ. managerial ) Підкласи відповідно до їх перевагами: перший більш ліберальний і міський, останній більш консервативний і заміський.

Середній середній клас становить статистичний середній клас американського суспільства, але згідно з останніми дослідженнями не може дозволити собі жити в стилі середнього класу, зокрема, через брак економічної захищеності. Багато його представники мають потребу у двох джерелах доходу, щоб звести кінці з кінцями, і живуть "від платежу до платежу". Незважаючи на те, що більшість працівників цього класу - білі комірці, часто мають престижні посади, у них набагато менше автономності, ніж у вищого середнього класу.

Нижчий середній клас (робітничий клас) - люди з відносно низьким освітнім рівнем, наприклад, закінчили тільки коледж. Зазвичай, такі люди займають менш престижні позиції і дуже чутливі до економічних проблем країни. Наприклад, до цього класу належать робітники, т. зв. " блакитні комірці ", сторожа і доглядачі, менеджери продажів початкового рівня, а також менш успішні власники власного (в основній масі - малого) бізнесу.


3.3.1. Стратифікація Вільяма Томпсона і Джозефа Хікі

У своїй книзі "Суспільство в фокусі" [4] соціологи Вільям Томпсон і Джозеф Хікі представили модель сучасного американського суспільства, що включає 5 класів, в якій середній клас розділений на два підкласи.

Вищий клас (близько 1-5%) - люди, які мають значний вплив на національну економіку і політичні інститути; володіють непропорційно великою часткою національних ресурсів. Верхівка (1%) має річний дохід перевищує 250 000 доларів, решта 4% - 140 000 доларів. Група відрізняється високим ступенем солідарності. Відомі державні діячі, генеральні директори корпорацій, успішні бізнесмени становлять вищий клас.

Вищий середній клас (близько 15%) - професійні працівники ("білі комірці") з вищою освітою ( англ. advanced post-secondary education ), Такі як лікарі, професори, юристи, керівний склад підприємств. Зазвичай домогосподарство цих людей заробляє суму, що перевищує 100 000 доларів на рік, іноді менше. Високий рівень освіти - відмітна ознака підкласу, хоча багато підприємців і власники бізнесу не мають вищої освіти.

Нижчий середній клас (близько 33%) - випускники коледжів, зазвичай мають ступінь бакалавра або яке-небудь спеціальну освіту. Шкільні вчителі, працівники торгівлі, менеджери нижчої і середньої ланки становлять більшість підкласу. Річний дохід домогосподарства цього рівня - від 30 000 до 75 000 доларів. В основному, нижчий середній клас представляють "білі комірці", які мають меншу ступінь автономності ніж представники вищого середнього класу. Представники цього підкласу найчастіше намагаються наслідувати стилю життя двох вищих класів, що призводить до великих боргах.

Робочий клас (близько 30%) - люди на посадах "блакитних комірців" і "сірих комірців". До цієї групи належать також "рожеві комірці" - це, в основному, жіночі офісні позиції. Соціальна захищеність працівників цієї групи низька. Безробіття за відсутності страхування здоров'я стає потенційною загрозою для національної економіки. Домогосподарства заробляють від 16 000 до 30 000 доларів на рік.

Нижчий клас (близько 7-11%) включає людей, часто виявляються безробітними, або зайнятих на декількох позиціях неповного робочого дня. Багато сімей час від часу знаходяться за межею бідності.


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Середній отит
Середній Схід
Середній палеоліт
Середній платонізм
Середній Петергоф
Середній Захід
Середній Урал
Середній формат
Середній жуз
© Усі права захищені
написати до нас