Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Середні століттяПлан:


Введення

Середні століття (Середньовіччя) - історичний період, наступний після Античності і попередній Нового часу.

Російська і світова медієвістика вважають початком Середньовіччя крах Західної Римської імперії в кінці V століття (вважається, що імперія припинила своє існування 4 вересня 476 року, коли Ромул Август зрікся престолу). Щодо кінця Середньовіччя в істориків немає єдиної думки. [1] Пропонувалося вважати таким: падіння Константинополя ( 1453), винахід друкарства (середина XV століття), відкриття Америки ( 1492), початок Реформації ( 1517), Битва при Павії ( 1525), початок Англійської революції ( 1640), кінець Тридцятилітньої війни, Вестфальський мир і зрівняння в правах католиків і протестантів за принципом: чия земля, того і віра в 1648, 1660-і роки, рубіж 1670-х-1680-х років, рубіж 1680-х-1690-х років і деякі інші періоди. Прихильники так званого Довгого Середньовіччя, грунтуючись на даних про розвиток не правлячої еліти, а простого народу, вважають закінченням Середньовіччя, що спричинило за собою зміни в усіх шарах європейського суспільства, Велику французьку революцію. В останні роки вітчизняна медієвістика відносить закінчення періоду Середньовіччя до середини або кінця XV - початку XVI століть. [2] Найбільш вірним є розгляд Середньовіччя одночасно і як всесвітнього процесу, і як явища, що мав у кожній країні свої особливості і свій період. Наприклад, якщо італійські історики вважають початком Нового часу XIV століття, то в Росії початок Нової історії прийнято відносити до кінця XVII і перших десятиліть XVIII століття. Дуже важко систематизувати в рамках європейського Середньовіччя, наприклад, історію держав Азії, Африки, доколумбової Америки. Розбіжності в хронології епохи і неможливість застосування терміну Середньовіччя до всіх держав світу підтверджує його умовний характер.


1. Історіографія

Відомий російський медієвіст Тимофій Грановський.

1.1. Термінологія

Термін "середні віки" ( лат. medium vum - Середній вік) був вперше введений італійським гуманістом Флавіо Бьондо в роботі "Декади історії, починаючи від занепаду Римської імперії" ( 1483). До Бьондо домінуючим терміном для позначення періоду з часу падіння Західної Римської імперії до Відродження було введене Петраркою поняття " Темні століття ", яке в сучасній історіографії означає більш вузький відрізок часу ( VI - VIII століття).

В XV - XVI століттях цей період історії носив такі назви: media tempestas ( лат. середній час ; З 1469 р.), media antiquitas ( лат. середня античність ; З 1494 р.), medium tempus ( лат. середній час ; З 1531 р.), saeculum medium ( лат. середній вік ; З 1596 р.) [3].

Гуманісти мали намір позначити таким чином прикордонну епоху між античністю, яка їх надихала, і сучасним їм часом. Так як гуманісти насамперед оцінювали стан мови, писемності, літератури і мистецтва, то цей "серединний" період здавався їм втіленням здичавіння античного світу, варварства і "кухонної" латини.

В XVII столітті термін "середні віки" ввів в обіг професор Галльського університету Христофор Целлариуса (Келлер), поклавши початок так званої гуманістичної трихотомії. Він розділив всесвітню історію на Античність, Середньовіччя і Новий час. Келлер вважав, що Середньовіччя тривало з 395 року (остаточне розділення Римської імперії на Східну і Західну) і аж до 1453 (падіння Константинополя) [4].

У вузькому сенсі слова термін "Середньовіччя" застосовується тільки по відношенню до західноєвропейського Середньовіччя. У цьому випадку даний термін передбачає ряд специфічних особливостей релігійної, економічного і політичного життя: феодальна система землекористування (феодали-землевласники і напівзалежні селяни), система васалітету (зв'язують феодалів відносини сеньйора і васала), безумовне домінування Церкви в релігійному житті, політична влада Церкви ( інквізиція, церковні суди, існування єпископів -феодалів), ідеали чернецтва і лицарства (поєднання духовної практики аскетичного самовдосконалення і альтруїстичного служіння суспільству), розквіт середньовічної архітектури - готики. У більш широкому сенсі цей термін може застосовуватися до будь-якій культурі, але в цьому випадку він позначає або переважно хронологічну приналежність і не вказує на наявність перерахованих вище особливостей західноєвропейського Середньовіччя (наприклад - "Середньовічний Китай"), або, навпаки, вказує на історичний період, має ознаки Європейського Середньовіччя (в основному, феодалізм), але не збігається за хронологією зі Середніми століттями Європи (наприклад, японське Середньовіччя).


1.2. Періодизація

Періоди Середньовіччя
Раннє Середньовіччя
Високе Середньовіччя
Пізніше Середньовіччя

Середньовіччя умовно ділиться на три основних періоди [5] :

Представники французької школи Анналів висунули ідею "Довгого Середньовіччя". Нею період середньовіччя закінчується в кінці XVIII століття .

 • Європа в 1328

 • Європа в 1430 -ті

 • Європа в 1470 -ті


2. Джерела

Джерела з періоду Середньовіччя умовно поділяються на п'ять типів:

 1. природно-географічні;
 2. етнографічні;
 3. речові джерела;
 4. художньо-образотворчі (архітектура, живопис, скульптура, прикладне мистецтво);
 5. письмові.

Письмові джерела в свою чергу поділяються на:

 1. наративні, тобто історичні оповідання ( аннали, хроніки, біографії, генеалогії, історії і т. п.), агіографічні твори, епістолярні пам'ятки, проповіді і повчання, наукова і художня література;
 2. документальні;
 3. законодавчі.

3. Витоки: захід Римської імперії

IX століття. Зображення Карла Великого з татами Геласій I і Григорієм I

3.1. Падіння Західної Римської імперії

Починаючи з II ст могутність Римської імперії пішло на спад - поступово прийшли в занепад морська торгівля і розвиток міст, скоротився приріст населення. Західну імперію постійно турбували набіги варварів, що призвело до її занепаду. В 410 році вестготами був узятий Рим, а 4 вересня 476 року вождь германців Одоакр змусив останнього західного римського імператора, 16-річного Ромула Августула відректися від престолу. За згодою Зенона Одоакр визнав імператором Заходу попередника Ромула Августула імператора Юлія на прізвисько Непот. [6] Таким чином завершилося 12-вікове панування Риму.


4. Раннє Середньовіччя

Весілля Юстиніана I і Феодори. VI століття. Мозаїка в базиліці Сан-Вітале в Равенні.

Період європейської історії, що почалася незабаром після розпаду Римської імперії. Тривав близько п'яти століть, приблизно з 500 по 1000 рр.. В епоху раннього Середньовіччя відбулося Велике переселення народів, з'явилися вікінги, виникли королівства остготів в Італії та вестготів в Аквітанії і на Піренейському півострові і утворилося Франкська держава, в період свого розквіту займало велику частину Європи. Північна Африка і Іспанія увійшли до складу арабського Халіфату, на Британських островах існувало безліч невеликих держав англів, саксів і кельтів, з'явилися держави в Скандинавії, а також у центральній та східній Європі: Велика Моравія і Київська Русь.


4.1. Велике переселення народів

Карта Європи і шляхи міграції народів.

Умовна назва сукупності етнічних переміщень в Європі в IV - VII століттях, головним чином з периферії Римської імперії на її територію. Велике переселення можна розглядати в якості складової частини глобальних міграційних процесів охоплюють сім-вісім століть. Характерною особливістю переселення був той факт, що ядро Західної Римської імперії (включаючи в першу чергу Італію, Галію, Іспанію і почасти Дакію), куди попрямувала в кінцевому рахунку маса німецьких переселенців, до початку V століття нашої ери вже була достатньо щільно заселена самими римлянами і романізованими кельтськими народами. Тому велике переселення народів супроводжувалося культурними, мовними, а потім і релігійними конфліктами між німецьким і романізованим населення. Великі переселення заклали основу протистояння між німецькими і романськими народами в якомусь сенсі дійшов і до наших днів. У переселенні брали активну участь слов'янські народи, тюрки, іранці ( алани) і фінно-угорські племена.


4.2. Реконкіста

Реконкіста і підстави Португалії та Іспанії 790-1300 м.

Реконкіста почалася в районі Ковадонга сьогоднішньої Астурії, яка єдина не була завойована маврами. Її ініціював князь Пелайо в 722 році. Реконкіста йшла з перемінним успіхом, пов'язаним з тим, що феодальні чвари змушували християнських государів боротися один з одним і зі своїми васалами. Траплялися й явні невдачі, наприклад битва при Аларкоса. Закінчилася Реконкіста в 1492, коли Фердинанд II Арагонський і Ізабелла Кастильська I вигнали останнього мавританського володаря з Іберійського півострова. Вони об'єднали більшу частину Испании под своей властью (Наварра была включена в состав Испании в 1512 году).


4.3. Візантійська імперія

Название Восточной Римской империи в западной исторической науке. Название "Византийская империя" (по городу Виза́нтий, на месте которого римский император Константин I Великий в начале IV века заложил Константинополь) государство получило в трудах западноевропейских историков уже после своего падения. Сами византийцы называли себя римлянами - по-гречески "ромеями", а свою державу - "римской", " ромейской ".


4.4. Франкское государство

Расширение Франкского государства c 481 года по 870.

Условное название государства в Западной и Центральной Европе c V по IX век, которое образовалось на территории Западной Римской империи одновременно с другими варварскими королевствами.


4.5. Меровинги

Первая династия франкских королей в истории Франции. Короли этой династии правили с конца V до середини VIII века на территории современных Франции и Бельгии. Они происходили из салических франков, которые в V веке обосновались в Камбре (Хлодион Длинноволосый) и в Турне (Хильдерик I).


5. Высокое Средневековье

Запечатлённая на знаменитом гобелене из Байе битва при Гастингсе - судьбоносное для истории Англии сражение, в котором норманны одержали победу над англо-саксами

Период европейской истории, продлившийся приблизительно с 1000 по 1300 гг. Эпоха высокого Средневековья сменила раннее Средневековье и предшествовала позднему Средневековью. Основной характеризующей тенденцией этого периода стало быстрое увеличение численности населения Европы, что привело в свою очередь к резким изменениям в социальной, политической и других сферах жизни.

В Высокое Средневековье начинает активно процветать Европа. Приход в Скандинавию християнства. Распад Каролингской империи на два отдельных государства, на территориях которых позднее сформировались современные Германия и Франція. Организация христианами Крестовых походов с целью отвоевания у сельджуков Палестины. Расцвет торговли и коммерции. Очень активно развивается культура. Появляются новые стили и направления в архитектуре и музыке.

В Восточной Европе эпоха Высокого Средневековья ознаменована расцветом Киевской Руси и появлением на исторической сцене Польши и Великого Княжества Литовского. Нашествие монголов в XIII веке нанесло непоправимый ущерб развитию Восточной Европы. Многие государства этого региона были разграблены и порабощены.


5.1. Феодалізм

В результате объединения частично разрушенной западноримской социально-экономической структуры и германской протомилитомагнарной системы производственных отношений возник совершенно новый общественно-экономический уклад и соответственно способ производства, который принято называть феодальным. Сам факт слияния порядков коренного населения Западной Римской империи с германскими давно уже замечен историками, которые назвали это явление романо-германским синтезом. [7]

Данте, фреска Доменико ди Микелино, 1465 г.

5.2. Крестовые походы

Одной из определяющих черт эпохи Высокого Средневековья были крестовые походы, организованные христианами с целью отвоевания у сельджуков Палестины. Крестовые походы оказывали мощнейшее влияние на все слои средневекового общества - от возглавлявших эти походы королей и императоров до простых крестьян, чьи хозяева проводили долгие годы в сражениях на Востоке. Расцвет идеи крестовых походов пришёлся на XII век, когда после Первого крестового похода на отвоёванных территориях образовалось христианское государство - Иерусалимское королевство. В XIII веке и позже христиане предпринимали несколько крестовых походов против своих же братьев-христиан, а также против язычников, исповедовавших другие, немусульманские религии.


5.3. Церква

Схизма 1054 года привела к образованию двух основных ветвей христианской церкви - Римско-католической церкви в Западной Европе и Православной церкви в Восточной. Раскол произошёл в результате конфликта между римским легатом кардиналом Гумбертом и патриархом Константинопольским Михаилом Кируларием, во время которого церковники предали друг друга анафеме.


5.4. Схоластика

Образ школы в XIV веке.

Систематическая средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского (католического) богословия и логики Аристотеля.


5.5. Торговля и коммерция

В XII веке в Северной Европе был основан Ганзейский союз во главе с городом Любек. В состав союза вошли многие северные города Священной Римской империи - Амстердам, Кёльн, Бремен, Ганновер и Берлин - и других регионов - например Брюгге и Гданьск. Союз осуществлял посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой, состоял в торговых отношениях со многими другими городами, в числе которых были Берген и Новгород.

В конце XIII века венецианский путешественник Марко Поло одним из первых в Европе отправился по Великому шёлковому пути в Китай, а по возвращении тщательно описал увиденное во время путешествия, открыв западному человеку мир Азии и Востока. Вслед за ним на Восток отправились многочисленные миссионеры - Гильом де Рубрук, Джованни Плано Карпини, Андре де Лонжюмо, Одорик Порденоне, Джованни де Маригнолли, Джованни ди Монте Корвино - и путешественники, такие как Никколо Конти.


6. Развитие науки и технологий

Оксфордский, Кембриджский и многие другие университеты были основаны в это время.

Начиная с XII-XIII веков в Европе произошёл резкий подъём развития технологий и увеличилось число нововведений в средствах производства, что способствовало экономическому росту региона. Менее чем за столетие было сделано больше изобретений, чем за предыдущую тысячу лет.

Были изобретены пушки, очки, артезианские скважины и кросс-культурные внедрения: порох, шёлк, компас и астролябия пришли с Востока. Были также большие успехи в судостроении и в часах. В то же время огромное количество греческих и арабских работ по медицине и науке были переведены и распространены по всей Европе.


7. Позднее Средневековье

Жанна д'Арк, миниатюра второй половины XV в.

Позднему Средневековью предшествовало Высокое Средневековье, а последующий период называется Новое время. Историки резко расходятся в определении верхней границы Позднего Средневековья. Если в российской исторической науке принято определять его окончание английской гражданской войной, то в западноевропейской науке конец Средневековья обычно связывают с началом церковной реформации или эпохи Великих географических открытий. Позднее Средневековье называют также эпохой Возрождения.

Около 1300 года, период роста и процветания Европы закончился целой серией бедствий, таких как Великий голод 1315-1317 гг., который случился из-за необыкновенно холодных и дождливых лет, погубивший урожай. За голодом и болезнями последовала Чёрная смерть, эпидемия чумы, которая уничтожила более половины европейского населения. Разрушение социального строя привело к массовым волнениям, именно в это время бушевали известные крестьянские войны в Англии и Франции, такие как Жакерия. Депопуляция европейского населения была довершена опустошениями, произведёнными монголо-татарским нашествием и Столетней войной. Для России позднее Средневековье начинается монголо-татарским игом, с окончанием которого на политическую арену выходит Московское царство, а древнерусский народ Высокого Средневековья распадается на русский, украинский, белорусский народы.


7.1. Столітня війна

Битва при Креси

Серия военных конфликтов между Англией и её союзниками с одной стороны и Францией и её союзниками с другой, длившихся примерно с 1337 по 1453 годы. Поводом к этим конфликтам были притязания на французский престол английской королевской династии Плантагенетов, стремящейся вернуть территории на континенте, ранее принадлежавшие английским королям. Плантагенеты также были связаны узами родства с французской династией Капетингов. Франция в свою очередь стремилась вытеснить англичан из Гиени, которая была закреплена за ними Парижским договором 1259 года. Несмотря на начальные успехи, Англия так и не добилась своей цели в войне, а в результате войны на континенте у неё остался только порт Кале, который она удерживала до 1558 года.


7.2. Завоевания Османской империи

Расширение и падение Османской империи (1300-1923)

На протяжении 6-ти веков, с XI по XVI, Османская империя завоёвывала всё новые и новые территории. В 1453 году турки взяли Константинополь, тем самым захватив всю Византийскую империю. В 1459 была завоёвана вся Сербия (кроме Белграда, взятого в 1521 году) и обращена в османский пашалык. В 1460 году завоёвано Афинское герцогство и вслед за ним почти вся Греция, за исключением некоторых приморских городов, оставшихся во власти Венеции. В 1462 завоёван остров Лесбос и Валахия, в 1463 - Босния. В 1483 Турция покорила Герцеговину. Балканский полуостров полностью оказался в руках султана. В 1517 году турки взяли Каир. В конце XV века турки захватили Крым, полностью овладев Чёрным морем и торговыми путями через него, Валахию и Молдавию. Под их властью оказались Закавказье, Передняя Азия и Северная Африка. Алжир заняли турки-пираты. В 1534 году был завоёван Багдад. В конце XVI века завоевания прекратились. Армия стала распадаться, так как воины превратили свои участки в наследственное владение и уклонялись от службы. Начался упадок Османской империи.


7.3. Реформация

Массовое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе в XVI веке, направленное на реформирование церкви в соответствии с её первоначальными канонами. Помимо религиозных Реформация также включала в себя политические, экономические и культурные аспекты.

7.4. Направления в западном искусстве

В Средние века очень активно стали появляться и развиваться новые стили и направления в архитектуре.

7.4.1. Романский стиль

Бамбергский собор, восточный фасад с двумя башнями и полигональными хорами

Это стиль в западноевропейском искусстве X - XII століть. Наиболее полно он выразился в архитектуре. Романский стиль, художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в X-XII вв. (в ряде мест - и в XIII в.), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Термин "Р. с." был введён в начале XIX в.


7.4.2. Готика

Готический собор в Кутансе, Франція

Период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области материальной культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его. Хотя термин "готический стиль" чаще всего применяется к архитектурным сооружениям, готика охватывала также скульптуру, живопись, книжную миниатюру, костюм, орнамент и т. д. Понятие "русской готики" фактически неверно, но при Николае II было полностью утверждено в Британской Империи, Герцогстве Дармштацком, Российской Империи, а также в ряду исламских государств.


7.4.3. Ренесанс

Эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи - XIII - XVI века.

Отличительная черта эпохи возрождения - светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её "возрождение" - так и появился термин.


7.5. Азия, Африка, Океания и Америка в Средние века

Азиатские государства Индия и Китай очень активно стали развиваться, благодаря торговле. Стал очень активно использоваться Великий шёлковый путь, лежавший через страны Южной Европы, Центральної і Средней Азии. Шёлковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов Передней Азии, Средней Азии и Китая, он, например, служил проводником в диффузии различных инноваций, в том числе в искусстве (танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура), религии (христианство, буддизм, ислам, манихейство), технологии (само производство шёлка, а также пороха, бумаги и т. п.).


7.5.1. Вторжение монголов в Индию и Китай

В 1206 году монгольским правителем стал Чингисхан, создавший прекрасное войско. В 1211 монголы обрушились на Китай и в 1215 взяли Пекин.

Завоевание Китая продолжилось до 1279 года. Но в конце XIII века держава распалась на улусы с Чингизидами во главе.

В середине XIV века произошло восстание красных повязок. Его основу составили крестьяне, их поддержали жители городов. Восставшие заняли столицу и начали теснить завоевателей к границам. В 1386 году последний монгольский император бежал на север. В Китае установилась династия Мин и в стране начался экономический и культурный подъем.

В 1389 году в Индию вторглись войска Тимура. Разграбив страну, монголы заняли Дели. 100 000 пленников были казнены. В Самарканд Тимур отправил несметные сокровища, а Индия на долгие годы пришла в запустение.

В 1526 году в Индию вторгся Бабур. Его войско из узбеков и афганцев было хорошо вооружено. Он разгромил последнего Делийского султана, овладел Дели и образовал империю Великих Моголов.

Преемники Бабура захватили весь Индостан. Под их властью междоусобицы на время прекратились.


7.5.2. Америка. Доколумбовы цивилизации

Цивилизации, существовавшие на континентах Северной и Южной Америки и исчезнувшие до появления там европейских колонистов в XV веке.

 • Майя - майя использовали двенадцатеричную систему счета, первыми придумали " 0 ". Города Майя создавались из огромных каменных глыб. В центре города возводились пирамиды-храмы наподобие египетских. Улицы перпендикулярные друг другу были вымощены каменными плитами.
 • Ацтеки - численность армии достигала 150 тысяч. Простолюдины за подвиги могли стать знатью. Ацтеки славились ювелирными ремеслами. В городах работали школы, где обучали счёту, чтению, письму истории, ораторскому искусству. Огромное внимание уделялось развитию поэзии.
Крепость Саксайуаман.
 • Инки - в Андах, на западе Южной Америки находилось государство инков, возглавляемое Великим Инкой. Он был сыном Солнца, с народом разговаривал через вельмож, и не одевал дважды одну и ту же одежду. Власть Инка передавал сыновьям по выбору. Покорёнными народами правила местная знать. Всё государство было военизированно.

Армия делилась на десятки, сотни и т. д. Малейшее нарушение дисциплины каралось смертью. Вся земля была поделена на 3 части - инков, жрецов и общинные. В общине мужчинам доставался надел, а женщинам полнадела. Все жители участвовали в государственных работах. В это время их семьи содержала община.

Все жители были обязаны вступать в брак. Никому нельзя было иметь имущества больше предписанного. Контроллеры следили чтобы население не страдало от голода. Через страну проходили 2 главные дороги, было налажено почтовое сообщение. Дети "сынов Солнца" учились в школах.


7.6. Африка

Народы Африки развивались неравномерно. В центре континента жили пигмеи и бушмены, занимавшиеся охотой и собирательством. Жители Сахары разводили скот, а в оазисах обрабатывали землю, выращивали просо, рис, хлопок, кокосовые пальмы, сахарный тростник и занимались ремеслом.

В междуречье Нигера и Судана возникли города - Тимбукту, Гао, Дженне. Население занималось земледелием и добычей золота. Через Судан проходили торговые пути от Средиземного моря к Гвинейскому заливу. Суданцы взимали с караванов пошлины, а затем сами занялись торговлей.


7.7. Средневековая Океания

Этот регион был неведом европейцам, которые не знали о существовании этих островов, однако здесь приблизительно в 1200 году закончился процесс колонизации региона местными туземцами, (заселение Новой Зеландии происходило в XI - XIV веках, заселение Самоа и Тонга, как полагают некоторые ученые, произошло в V веке, по иным данным - намного раньше, были заселены в Средние века и острова Уоллис и Футуна). В основном здесь был первобытнообщинный строй, но были и очаги разложения этого строя (Микронезия, где классическим памятником этой эпохи есть знаменитый комплекс Нан-Мадол) и формирования первой государственности, то есть начала формирования раннеклассового общества. На некоторых островах были свои правители - вожди.


8. Основные государства и образования

8.1. Исторические государства Италии

Италия около 1000 года

Италия на протяжении всего Средневековья и большей части Нового времени до XIX века представляла собой конгломерат различных (по размеру и политическому устройству) государственных образований. И хотя германские императоры практически постоянно претендовали на сюзеренитет над Италией, но все попытки их заканчивались ничем или эфемерной и эпизодической властью.


8.2. Священна Римська імперія

Территория Священной Римской империи в 962-1806 гг.

Государственное образование, существовавшее с 962 года по 1806 год и объединявшее территории Центральной Европы. В период наивысшего расцвета в состав империи входили Германия, являвшаяся её ядром, северная и средняя Италия, Швейцарія, Бургундское королевство, Нідерланди, Бельгія, Чехия, Силезия, Эльзас и Лотарингия. Формально состояло из трёх королевств : Германии, Италии и Бургундии.

Империя была основана в 962 году восточнофранкским королём Оттоном I и рассматривалась как прямое продолжение античной Римской империи и франкской империи Карла Великого. Процессы становления единого государства в империи за всю историю её существования так и не были завершены, и она оставалась децентрализованным образованием со сложной феодальной иерархической структурой, объединявшей несколько сотен территориально-государственных образований. Во главе империи стоял император. Императорский титул не был наследственным, а присваивался по итогам избрания коллегией курфюрстов. Власть императора никогда не была абсолютной и ограничивалась высшей аристократией Германии, а с конца XV века - рейхстагом, представлявшим интересы основных сословий империи.


9. Искусство

9.1. Мініатюра

Миниатюра на первой странице Остромирова евангелия (1057)

Выдающиеся произведения миниатюрной живописи и графики развивались в комплексе средневековой книжной культуры христианских и исламских стран. Развитие книгопечатания вызвало к жизни множество форм миниатюрной тиражной графики, от иллюстративной до экслибриса.


10. Иконография

Найбільш популярними іконами в Середньовіччі були зображення Богоматері і зображення Христа. [8] У Росії в цей час писав ікони Андрій Рубльов.

11. Скульптура

12. Живопис

В епоху Середньовіччя живопис став одним з найголовніших видів мистецтв. Зміни в житті суспільства і нові технічні прийоми дали художникам можливість створювати реалістичні, пронизані глибоким гуманізмом твори, яким було призначено зробити справжню революцію в західноєвропейському мистецтві.

13. Одяг

Одяг в Середні століття.

13.1. Раннє Середньовіччя

У стилі одягу періоду раннього Середньовіччя лежить стиль, що залишився європейцям від періоду великого переселення народів. Це хутряні та шкіряні плащі, шкіряні та кістяні елементи захисного одягу, примітивна взуття та обмотки для штанів. Довгі й короткі туніки, що надягають одна на одну, плащі - від шкур до зшитих шматків тканини, сколених, пов'язаних, прошнурованих, з обробкою і без. Штани: короткі, до колін, довгі, прикріплені обмотками до литок і заправлені в шкіряні панчохи або взуття - постоли.


13.2. Пізніше Середньовіччя

Період панування церкви визначив спосіб життя середньовічної людини, соціальні межі суспільства й естетичне кредо. Хрестові походи (1095-1270) супроводжували впливу східної моди на європейську. Уніфікація, продиктована бідністю і примітивністю виробництва, заповнюється гонитвою за обсягом і розміром. Лицарські турніри і вся супроводжувала їх екіпірування - лати, штандарти і герби, бліо, попони коней - у своїй строкатості і асиметрії малюнків породили костюми так і називалися - "гербовими".


14. Посуд

15. Прикраси

16. Підсумки

Йоганн Гутенберг. Винахідник книгодрукування.

В області техніки спостерігався великий прогрес: з'явилася більш досконала кінна упряж і вози з поворотною віссю, стремена у вершників, вітряні млини, шарнірний кермо на кораблях, доменні печі і чавун, вогнепальна зброя, книгодрукування. У Середні століття з'явилося організоване професійне навчання у вигляді університетів, проте в цілому наука перебувала в глибокому занепаді. У XII столітті на всю Європу доводилося не більше 10 вчених, в XIII - не більше 15, в XIV - менше 25 (для порівняння: сьогодні їх сотні тисяч) [9].

Також в цей час з'явилися виборно-представницькі органи у формі парламенту ( генеральних штатів, кортесів і т. д.). Епоха Відродження, початок якої припав на пізнє Середньовіччя, стала періодом розквіту мистецтва - особливо образотворчого - після тривалого застою.


Література


Примітки

 1. Період цього середньовіччя - www.castle-france.ru/history/history1.htm
 2. Історія середніх віків. М., 2003. С. 24-25.
 3. Гені Б. Історія та історична культура середньовічного Заходу. М., 2002. С. 11.
 4. Історія середніх віків. М., 2003. С. 8.
 5. Історія середніх віків. М., 2003. С. 26-27.
 6. ("Племінник", так як слабкий Непот правил Заходом як ставленик візантійського імператора, свого родича; в наш час непотизмом називають зайняття посад завдяки родинним зв'язкам, кумівство)
 7. 4. Епоха Середніх віків (VI-XV ст.) / / Юрій Семенов - scepsis.ru/library/id_1944.html
 8. Культура середньовіччя "Іконографія - platej.org /? cat = 7
 9. James E. McClellan III, Harold Dorn. Science and Technology in World History. Second Edition. Johns Hopkins university press, 2006. p.193

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Середні хвилі
Пріорат (середні віки)
Біг на середні дистанції
Середні торгові ряди
Середні гірські породи
IV століття до н. е..
XV століття до н. е..
I століття до н. е..
II століття до н. е..
© Усі права захищені
написати до нас