Систематизація

Систематизація - процедура об'єднання, відомості груп однорідних за деякими ознаками одиниць ( параметрам, критеріям) до певного іерархіезірованному єдності в функціональних цілях на основі існуючих між ними зв'язків і / або взаємодоповнюючих зв'язків із зовнішнім світом.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ (від грец. Syst: ema - ціле, що складається з частин), розумова діяльність, в процесі якої досліджувані об'єкти організовуються в певну систему на основі вибраного принципу. Найважливіший вид С. - класифікація, тобто розподіл об'єктів за групами на основі встановлення подібності та відмінності між ними (наприклад, класифікація тварин, рослин, хімічних елементів). До С. призводить також встановлення причинно-наслідкових відносин між досліджуваними фактами (наприклад, в курсі історії), виділення осн. одиниць матеріалу, що дозволяє розглядати конкретний об'єкт як частина цілої системи. С. передує аналіз, синтез, узагальнення, порівняння.

Систематизація враховує параметри системи, зазначені в формулою S = [W, M, P, R, α, Str (Org), ier, Е, G, В, I, С]. Найбільш істотною ознакою системи / S / є її цілісність (W). Це означає, що досліджуваний об'єкт володіє інтегральними властивостями, не зводиться до сумі властивостей складових його частин.

У розряд складових частин входять:

 • елементи (М), множинність членування яких розкриває аспекти системи;
 • властивості (Р) елементів, підсистем;
 • відносини (R) усередині системи і з іншими системами;
 • зв'язку (α) з іншими системами;
 • структура (організація) Str (Org) системи;
 • (Ier) ієрархічну будову;
 • взаємодії зі сферою (Е);
 • мети (G) системи та її елементів;
 • поведінку (В), включаючи і її розвиток;
 • інформаційний аспект (I);
 • управління (С) системою

У техніці систематизація є основою уніфікації та стандартизації.


Примітки

Література

 • Садовський В. Н. Проблеми філософського обгрунтування системних досліджень / / Системні дослідження: Методологічні проблеми. - М.: Наука, 1984. - С. 32-51.