Словотворчий тип

Словотворчий тип - одне з центральних понять словотворення; сукупність похідних слів, що об'єднуються тотожністю частини мови, до якої вони належать, і частини мови їх виробляють, єдністю словотвірного засоби ( форманта) і словотвірного значення.


Література

  • Моїсеєв А.І. Основні питання словотворення в сучасній російській мові. Навчальний посібник. - Л.: Видавництво Ленінградського університету. - 208 с.
  • Улуханов І.С. Словотворча семантика в російській мові і принципи її опису. Вид. 4-е. - М.: Видавництво ЛКИ, 2007. - 256 с.
  • Земська Е.А. Сучасна російська мова. Словотвір. - М.: Просвещение, 1973. - 304 с.