Слуцьк

Це стаття про місто в Білорусі. З 1918 по 1944 таку ж назву носив місто Павловськ, що входить до складу Санкт-Петербурга

Слуцьк ( белор. Слуцьк, Слуцак ) - місто в Білорусі, адміністративний центр Слуцького району Мінської області. Розташований на річці Случ [3] в центральній частині Білорусі, в 105 км на південь від Мінська в межах Слуцької рівнини. Старе городище Слуцька знаходиться при впадінні річки Бичок в Случ.

Слуцьк - вузол залізничних (лінії на Барановичі, Солігорськ, Осиповичі) і автомобільних (на Мінськ, Брест, Солігорськ - Мікашевичі, Бобруйськ) доріг.


1. Історія

1.1. Перші згадки

Першою писемною згадкою традиційно вважається запис в Повісті временних літ : "У лѣто 6624. Приходь Володімер' на Глѣба; Глѣб' бо бѧше воевал' Дрѣговічі і Случеск' пожег' ..." [4]. Між тим, на думку білоруського історика А. Грицкевич, існують згадки Слуцька та раніше, - наприклад, 1116, не мають посилань на документи: за відомостями Києво-Печерського архімандрита Йосипа Тризни ( XVII століття), Володимир Святославич передав Турівській єпархії в 1005 році разом з іншими містами і Слуцьк [5]

В XII столітті Слуцьк стає столицею Слуцького князівства спадкоємців Туровського князя Юрія Ярославовича.


1.2. У складі Великого князівства Литовського. Отримання Магдебурзького права

У першій половині XIV століття Слуцьк входить до складу Великого князівства Литовського. З 1395 центр удільного князівства, що належить Володимира Ольгердовича та його нащадкам кнзьям Олелькович [6]. Представники роду Олельковичів з моменту отримання міста розглядали його як місце тимчасового притулку, так як вели боротьбу за великокнязівський трон. Коли великі політичні амбіції охололи, Олельковичі зайнялися розвитком Слутчіни, що дозволило місту стати одним з найбільших економічних і культурних центрів ВКЛ [7].

В 1441 місто отримує Магдебурзьке право на самоврядування. На місці дитинця літописного Случеска будується Верхній замок, дерев'яні стіни і вежі якого були захищені ровом і земляним валом. Старе місто (Старе Място), оперезаний колись валом - древня частина міста з замками на правому березі Случі. Між посадом і замком була торгова площа, в 1419 тут збудовано фарний костел. Нове місто забудовувався пізніше.

Останній по чоловічій лінії представник цього роду Юрій Олелькович власноруч переписав в 1582 євангеліє, яке відоме під ім'ям Слуцького Євангелія і є рукописним пам'ятником кінця XVI століття. Приблизно в цей же час була створена Слуцька літопис, пам'ятка білорусько-литовського літописання XVI століття, єдиний список третьою, скороченій редакції білорусько-литовському літописі 1446.


1.3. Набіги кримських татар. Успішна оборона міста на чолі з княгинею Анастасією Слуцької

З 1502 по 1521 роки місто неодноразово піддається набігам кримських татар, в 1506 оборону Слуцька очолювала княгиня Анастасія Слуцька. В 1508 Верхній замок двічі витримує облогу військ бунтівного князя Михайла Львовича Глинського. У цьому ж році біля Слуцька загін гетьмана Острозького розбиває кримських кіннотників. А в 1595 в місто вривається повстанський загін Северина Наливайка.


1.4. Поділ Слуцького князівства і об'єднання земель княжною Софією Слуцької

З 1507 в Новогрудське повіті. 1606 став роком заснування православного братства та братської школи у Слуцьку. В 1582 місто і князівство було розділено між трьома братами Олельковича на Старе місто, Нове місто і Острів, а знов з'єднала землі Слутчіни остання представниця цього роду - княжна Софія Юріївна, ревна охоронниця православ'я, пізніше зарахована до лику білоруських святих. В 1581 засновано друкарню, в 1586 братство при Преображенському монастирі, в XVII в. Успенське братство. Пам'ятник Святої княгині Софії Слуцької став обличчям сучасного Слуцька. Після її смерті в 1612 всі володіння перейшли до чоловіка Софії - Янушу Радзивиллу.


1.5. Город во владении Радзивиллов. Создание дворцовых комплексов, театра, гимназии, аптеки, типографии

Кальвинский сбор и Слуцкая гимназия

В ноябре 1595 года город был захвачен повстанческим войском С. Наливайко.

Владевшие городом Радзивиллы построили здесь первоклассную крепость и превратили Верхний и Нижний замки в дворцовые комплексы. В 1630 - 1640 -е гг. Слуцк превратился в город-крепость, укрепленный земляными валами и рвами, бастионами и равелинами. З 1617 года действовала кальвинистская гимназия. В 1593 году в Слуцке 1100 дворов и около 7 тыс. жителей. В 1650 в городе 930 "дымов", в 1667 году - 1086 "дымов" [6]. В XVI в. здесь сложилась прямоугольная сеть улиц с деревянными строениями. Обе части города соединялись меж собой мостом. Остров был предместьем Слуцка, за городскими укреплениями. Вниз по течению Случи было предместье Тройчаны - поселение вокруг Тройчанского (Троицкого) монастыря. Основанный в 1751 году магнатами театр в Слуцке просуществовал 9 лет. В XVII в. Радзивиллами была открыта первая на территории современной Беларуси аптека [8].

В делах просвещения большое значение имела Слуцкая типография. Появилась она в 1672 году по инициативе князя Богуслава Радзивилла (1620 - 1669). Но действительным основателем и опекуном её стал назначенный князем губернатор Слуцкого и Копыльского княжеств Казимир Клокоцкий (1625 - 1684), который являлся и переводчиком произведения П.Рико "Монархия Турецкая" с французского языка на польский. Написанная английским посланником в Турции, книга рассказывает про незнакомую в то время европейцам страну. Книга была издана в Слуцкой радзивилловской типографии в 1678 году. Это было богато иллюстрированное подарочное издание, иллюстрации для неё делал в Могилёве Максим Ващенко (2-я пол.XVIIв.-1708), белорусский художник-график, магистр наук, основатель могилёвской школы гравюры. Из типографии вышли книги по военным вопросам, художественные произведения, переводы с французского и немецкого языков, мемуары, календари, заметки путешественников. Самый большой тираж был тогда у "Букваря" - 3 389 экземпляров. Видимо, это было пособие по белорусскому языку, который являлся государственным языком Великого Княжества Литовского [9].

Радзивиллы владели городом в 1612 - 1695 и 1744 - 1832 гг.


1.6. Виробництво слуцких поясов. Слуцк - центр текстильной промышленности

Костёл святого Антония

В 1695 - 1744 Слуцк принадлежал принцессам Нейбургским, в 1832 - 1846 кн. Л. П. Витгенштейну. Возможно, Слуцк имел несколько гербов. Известный герб XVIII в. - крылатый конь - изображён вверху. В 1661, 1684, 1699, 1700, 1705 и 1744 годах в городе происходили волнения жителей. Під час Северной войны в Слуцке трижды бывал Петр I.

Производство знаменитых слуцких поясов на промышленной основе начато в 1736 году, когда в городе была основана мануфактура (создатель - Радзивилл, Михаил Казимир, великий гетман литовский), просуществовавшая до 1844 года. В XVIII веке Слуцк известен как центр текстильной промышленности.

У березні 1767 года организована Слуцкая конфедерация, поставившая своей целью уравнение прав некатоликов с католиками. З 1791 года княжество как административная единица ликвидировано, и Слуцк становится центром Случерецкого повета Новогрудского воеводства.


1.7. В составе Російської імперії

Коммерческое училище

З 1793 - в составе Российской империи город является центром уезда Минской губернии.

В годы Отечественной войны город был оккупирован войсками Наполеона.

В 1897 году насчитывает 14,3 тыс. жителей.

Уже в XIX в. архитектурно-планировочная структура города коренным образом меняется. Связано это с рядом обстоятельств. Во-первых, застройка центральной части, созданная при Радзивилле (дворец и сопутствующие ему здания, мануфактурные корпуса и др.) обветшала и была в основном разобрана. Во-вторых, территориальный рост города предопределял его выход за пределы кольцевой системы былых укреплений: рвы были засыпаны, валы и бастионы в большинстве случаев срыты. В-третьих, трасса новой дороги от Москвы до Варшавы была проложена через центральный район города. Все это, естественно, в корне нарушило сложившуюся в XVII - XVIII вв. планировку Слуцка.

Новая квартальная застройка была подчинена трассе дороги и носит строго регулярный характер. Сохранились лишь отдельные капитальные постройки.

З 1909 по 1915 год в Слуцке работало предприятие по перевозке пассажиров на автобусах. Слуцкий автобус стал одной из первых успешных автобусных систем на территории Беларуси [10] [11]. В 1915 к Слуцку проложена железная дорога из Осипович.

Слуцкий автобус начала XX в.

В 1915 году здесь размещался штаб 2-й армии Западного фронта во время Первой мировой войны.


2. Слуцк после 1917 года

Нападение польских улан на Слуцк в 1919 году. Картина Л. Винтеровского. 1926

У березні 1917 года в городе создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Советская власть установлена в конце 1917 года. В феврале 1918 года занят легионерами И. Добвор-Мусницкого, позже немцами. В декабре 1918 года занят Красной армией. С августа 1919 по июль 1920 и с октября по декабрь 1920 занят польскими войсками.

Бегство польских войск летом 1920 года сопровождалось тотальным грабежом и вывозом имущества, угоном скота. Уход польских частей завершался поджогами кварталов городов, окрестных местечек, уничтожением того, что нельзя было вывезти. В результате пожара город лишился зданий вокзала, коммерческих училищ, гимназий, двух домов бывшего земства, синагоги, церкви, общественной бани и двух мостов через реку Случь.

В ноябре-декабре 1920 года белорусские эсеры возглавили Слуцкое восстание под лозунгами восстановления БНР.

После Советско-польской войны остался в БССР. З 1924 года - центр Слуцкого района. В 1939 году 22 тыс. жителей.

С июня 1941 по июнь 1944 года, во время Второй мировой войны был оккупирован немецко-фашистскими войсками. За время войны был фактически разрушен, поэтому сегодня в городской архитектуре преобладает послевоенная застройка. До войны в Слуцке проживало в основном еврейское население, которое почти полностью было уничтожено в слуцком гетто. В целом, в городе и районе, за время оккупации погибло около 30 000 человек.

12 жовтня 1967 года в Слуцке произошли массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам.

Для выполнения государственных программ, в 1989 году, на базе 29-й танковой дивизии (окружной учебный центр (ОУЦ) Белорусского военного округа) была сформирована 307-я отдельная учебная дорожная бригада (307оудбр - Войсковая часть № 32213) ЦДСУ МО СССР, в 1992 году она была переформирована в Школу подготовки младших специалистов ЖДВ, Транспортные войска ВС Белоруссии.


3. Економіка

Согласно Энциклопедическому словарю (Москва, 1953), на то время в городе работали литейно-механический, моторемонтный, лесопильный, масло-сыроваренный и другие заводы.

В настоящее время в Слуцке работает около 20 промышленных предприятий. Ведущей отраслью является пищевая и перерабатывающая промышленность, которая представлена сахарорафинадным комбинатом("Лучший сахарный завод Таможенного союза 2011 года " [12]), мясокомбинатом, льнозаводом, хлебозаводом, комбинатом хлебопродуктов, консервным заводом, кроме этого на территории города действуют ОАО "Слуцкий завод подъёмно-транспортного оборудования", ОАО "Слуцкий завод эмальпосуды" [13] и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" [14].

В городе также работает завод художественных промыслов " Слуцкие пояса ", cлуцкое кузовное ателье ООО "ТехноЦентр" [15], винно-водочный завод "Колос" УП "ДорОРС" [16], ЧУП "Ямполь-Слуцк" [17], ООО "Формэль", специализирующееся на трикотаже [18], мебельная фабрика [19], а также новая швейная фабрика ООО "Гранд Партнёр", специализирующаяся на разработке и пошиве верхних и бельевых трикотажных изделий [20].


4. Друк

С 25 марта 1919 года выходит газета "Слуцкі край", первоначально выходившая под названием "Молат і плуг", после - "Плуг і молат", "Вясковы будаўнік", "Ленінскі шлях", "Праўда на рубяжы", "За сацыялістычную Радзіму", "Народны мсцівец", "Шлях Ільіча", под нынешним названием издаётся с 1992. Учредителями газеты являются Слуцкий районный исполнительный комитет и Слуцкий районный Совет депутатов [21]. Газета выходит дважды в неделю.

С 12 ноября 1997 года выходит газета "Капитал" тиражом около 3000 экземпляров. Распространяется в Солигорске, Слуцке, Любани, Копыле, Старых Дорогах. Периодичность - 1 раз в неделю, по четвергам, формат А3, 24 страницы [22].

З 2001 года выходит еженедельник "Інфа-Кур'ер" тиражом около 7000 экземпляров, учредителем и главным редактором газеты является Сергей Станкевич [23].


5. Пам'ятки

Свято-Михайловская церковь
Костёл святого Антония и монастырь святого Франциска
Здание Дворянского собрания (в настоящее время - Краеведческий музей)
Корпус бернардинского монастыря

От старого Слуцка, известного по картографическим и литературным источникам как город-крепость, созданного по единому градостроительному замыслу, сегодня фактически ничего не сохранилось.

З історико-культурної спадщини Слуцька заслуговує на увагу ділянку колишніх валів в міському парку, а також пам'ятник архітектури, розташований за межами історичної зони - Михайлівська церква ( XVIII в.), Варваринська каплиця, пам'ятник Софії Слуцької, будинок дворянського зібрання (нині - історичний музей) і декілька будівель, побудованих в XIX столітті. Представляють інтерес костел св. Антонія і монастир св. Франциска.

Однією з головних збережених пам'яток міста є Слуцька гімназія, найстаріший навчальний заклад Білорусі, засноване в 1617 князем Янушем Радзивіллом. Будівля є пам'ятником архітектури класицизму, в даний час в ньому знаходиться один з корпусів гімназії.

Заслуговує уваги і будівля Слуцького духовного училища, пам'ятник архітектури XIX в, що представляє епоху пізнього класицизму. Також однією з визначних пам'яток міста є корпус монастиря бернардинів, пам'ятник архітектури XVIII століття, в будівлі якого на даний момент знаходиться маслосирбаза.

На території міського підприємства - "СПМК-97" розташований пам'ятник Сталіну, встановлений у 1998 [24].

Деякі історичні пам'ятки міста представлені на сайті "Архітектурних та інших пам'яток Білорусі" [1].


5.1. Втрачене спадщина

Свято-Троїцька церква при Троїцькому монастирі, малюнок Н.Орди
Католицька каплиця

Згідно архіву Слуцького Свято-Троїцького (Тройчанского) монастиря, в Слуцьку знаходилися також несохранившиеся церкви:

 • Замкова церква Успіння Божої Матері
 • Преображенська церква
 • Троїцька церква при Троїцькому монастирі
 • Церква св. мученика Стефана
 • Церква пророка св. Геліаша
 • Церква Преображення Господнього
 • Свято-Микільська церква
 • Юріївська церква
 • Слуцька Різдвяна церква

Також в Слуцьку, в той чи інший час, знаходилися [25] :

 • Спасо-Успенський жіночий православний монастир, заснований Олельковича
 • Монастир маріавіток жіночий
 • Преображенський православний чоловічий монастир, заснований Слуцьким церковним братством у 1600
 • Бернардинський чоловічий, заснований Радзивілл
 • Монастир єзуїтів, заснований Радзивілл

6. Відомі уродженці

6.1. Діячі культури


6.2. Вчені


6.3. Політики

 • Єрмошина, Лідія Михайлівна (нар. 1959) - білоруський державний діяч, голова Центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів Республіки Білорусь. Заслужений юрист Республіки Білорусь (2003).
 • Статкевич, Микола Вікторович (нар. 12 серпня 1956) - лідер Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада), колишній кандидат в президенти Білорусії. Один з творців громадського об'єднання "Білоруське об'єднання військових".

6.4. Військові

6.5. Релігійні діячі

6.6. Спортсмени


6.7. Почесні громадяни

7. Галерея зображень


8. Міста-побратими


Примітки

 1. Демографічний ракурс на 23 жовтня 2012 - www.slutsk.minsk-region.by/ru/news/region/?id=8620
 2. Національний склад - www.slutsk.minsk-region.by/ru/region/geo
 3. poseidon.by - poseidon.by / content / reka-sluch
 4. Електронна бібліотека ИРЛИ РАН> Зборів текстів> Бібліотека літератури Давньої Русі> Том 1> Повість временних літ - www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869 # _ednref598
 5. ^ ABC Грицкевич А. П. Стародавнє місто на Случі. - Мн.: Полум'я, 1985. С. 3-6
 6. 1 2 Грицкевич А. П. Стародавнє місто на Случі. - Мн, 1985
 7. Алелькавічи и Случчина / Історія та люди / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" - kurjer.info/2012/05/24/alelkavichy-i-sluchchyna / # comments
 8. ^ Упершиню Слуцкі краязнаўчи музей за 50-гадів гісторию паказвае сваю археалагічную калекцию. Телеканал "ЛАД".
 9. Культура і освіта - slutsk-gorod.by/o-slutske/istoriya-slutska/item/kultura-i-obrazovanie.
 10. Портал Білорусь Сьогодні | У пошуках втраченого - У пошуках втраченого - sb.by/post/poiskah_utrachennogo10 /
 11. Першими власниками авто в Білорусі були Радзивілли / / KP.RU - kp.by/daily/24592/760881 /
 12. Слуцький цукрорафінадний комбінат став кращим в Митному союзі / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" - kurjer.info/2012/05/23/sluckij-saxarorafinadnyj-kombinat-stal-luchshim-v-tamozhennom -soyuze /
 13. Голова Нацбанку зустрілася з трудовим колективом Слуцького заводу емальпосуди / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" -
 14. Сиркомбінат: курс на модернізацію / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" - kurjer.info/2012/04/13/syrkombinat-kurs-na-modernizaciyu /
 15. Ділові горизонти "Техноцентр" / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" - kurjer.info/2012/06/14/delovye-gorizonty-texnocentra /
 16. Завод "Колос" готується до випуску виноградних вин / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" - kurjer.info/2012/02/11/zavod-kolos-gotovitsya-k-vypusku-vinogradnyx- vin /
 17. На підприємстві "Ямпіль" введені в експлуатацію нові виробничі потужності / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" -
 18. "Формель" починає працювати в Слуцьку / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" - kurjer.info/2011/08/24/v-sluck-prishyol-formel /
 19. Меблеву фабрику переорієнтують на випуск масової меблів / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" - kurjer.info/2011/07/28/mebelnuyu-fabriku-pereorientiruyut-na-vypusk-massovoj-mebeli /
 20. У Слуцьку відкрилося нове підприємство. В кінці квітня почало роботу ТОВ "Гранд Партнер" / Життя регіону / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" -
 21. Газета | Документи | Слуцький край / Газета / Новини Слуцька / Слуцьк - sk.by / ru / static / gazeta
 22. http://capital-market.by/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=105 - capital-market.by/index.php? option = com_zoo & view = item & layout = item & Itemid = 105
 23. Про газету / Газета "Інфа-кур'єр" / "Інфо-Кур'єр" - kurjer.info / about /
 24. Флюгер, Сталін та інші символи епох - все там же, на СМПК-97 - kurjer.info/2008/10/14/flyuger-stalin-i-drugie-simvoly-epox---vsyo-tam-zhe-na-smpk -97 / / / kurjer.info
 25. Слюнькова І. Н. Храми та монастирі Білорусі XIX століття у складі Російської імперії. - М., Прогрес-Традиція, 2010
 26. Почесні громадяни Слуцька - nasledie-sluck.by/ru/people/1952 /
 27. Офіційний сайт Слуцького районного виконавчого комітету - www.slutsk.minsk-region.by/ru/econom/vnesh

Література

 • Слуцьк / / Республіка Білорусь. Вобласці и раени: енцикл. даведнiк. - Мн.: 2004. С. 518-521.
 • Слуцьк / / Бел. енцикл. у 18 т. - Мінск, 2002. Т.15. С. 25-27.
 • Слуцьк / / Енцикл. гісториі Беларусі у 6 т. - Мн.: 2001. Т.6., Кн. 1. С. 345-347.
 • Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Слуцкага р-на і м. Слуцька: у 2 кн. / Уклад. В. С. Відлога; редкал.: Г. К. Кісялеў (гал. Ред.) I інш.; Маст. Е. Е. Жакевіч. - Мн.: БЕЛТА, 2000-2001.
 • Ткачов М. А. Укріплення середньовічного Слуцька / / Ткачов М. А. Замки Білорусі / М. А. Ткачов. - Мн.: Білорусь, 2002. ISBN 985-07-0418-7. - Cc. 156-162.