Соціальна форма - тимчасова або постійна форма існування соціальних видів.


1. Соціальні форми

Групи представників одного виду при певних умов можуть переходити з хаотичного в стан упорядкованості (зміна кількості представників групи на одиницю об'єму простору, тобто їх концентрації), сінхронізованності, ієрархічності або можуть відразу в ньому перебувати. [1]

Соціалізація є необхідною параметром в функції збільшення виживання виду.

Потреби виду:

  • Харчування. Приклади: індивідуальна полювання (сам за себе) акул еволюціонує в колективну у більш високоорганізованих водних тварин - дельфінів.
  • Захист. Приклади: характерно для стадних тварин.

1.1. Колоніальний організм

1.2. Громадські комахи

1.2.1. Термітник

Терміти

1.2.2. Мурашник

Мурахи

1.2.3. Рой

Бджоли

1.3. Косяк

Деякі риби

1.4. Зграя

1.5. Прайд

1.6. Стадо

Жуйні

1.7. Людство

1.7.1. Соціум

1.7.1.1. Клан
1.7.1.2. Група
1.7.1.3. Угрупування
1.7.1.4. Натовп
1.7.1.5. Спільнота
1.7.1.6. Колектив
1.7.1.7. Однодумці
1.7.1.8. Асоціація
1.7.1.9. Консорціум
1.7.1.10. Організація
1.7.1.11. Ансамбль
1.7.1.12. Нація
1.7.1.13. Народ
1.7.1.14. Соціальний клас
1.7.1.15. Суспільство

1.7.2. Цивілізація

Примітки