Спецвідділ КДБ

Спецвідділ, Спеціальний відділ ЦК - перша криптоаналітичної служба Радянського Союзу. Утворений 5 травня 1921 постановою Радянського уряду. Незважаючи на те, що цей підрозділ входило в структуру ВЧК, фактично воно було автономним і підпорядковувалося ЦК партії [1]. 25 серпня 1921 наказом по ЦК РКП (б) наказувалося всім підрозділам направляти в Спецотдел всі виявлені шифри, ключі та шифровки, в тому числі знайдені випадково або через агентуру. У 1930-х роках був найбільшим і технічно оснащеним органом радіорозвідки у світі.

Співробітниками секретних відділів могли бути лише члени РКП (б) або віддані радянської влади безпартійні, за яких поручилися не менше двох відповідальних членів партії. З 1926 року підбір осіб, провідних секретне діловодство, вело ОГПУ. Так само спецвідділ ГПУ відповідав за інструктування з питань шіфрработи. Вся секретне листування партійних і державних органів повинна була вирушати тільки через фельд'єгерською корпус ОГПУ-НКВД.

Робота Спецвідділу почалася з вивчення архівів криптоаналітичних служб дореволюційній Росії, в тому числі шифрів Болгарії, Німеччині, Китаю, США і Японії. Були організовані піврічні курси за допомогою криптографів зі стажем роботи. До труднощів перших років варто віднести нечисленність, низьку професійну підготовку, а також нестача і низька якість матеріалу для дешифрування.

До успіхів служби варто віднести читання листування повноважного представника німецького уряду в Москві з червня 1921, турецьких дипломатичних телеграм з серпня 1921 року й польських шифрів з 1924, японських - з 1927 і американських - з 1930.

Партійні органи користувалися своєю, спеціально для них розробленої Спеціальним відділом ВЧК-ОГПУ, системою захисту інформації технічними засобами в цілому і, зокрема, своїми шифрами і кодами. Приміром, у партійних документах кінця 1920-х згадуються шифри для партійних комітетів під назвою "Уран" і "Зоря". З кінця травня 1927 року шифрування і розшифровка секретних повідомлень проходили шляхом застосування одноразових шифроблокнота.


Примітки

  1. Куренков, Г.А. Організація захисту інформації в структурах РКП (б)-ВКП (б). 1918-1941 рр.. : Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / Г.А. Куренков; [Місце захисту: Рос. держ. гуманітарна. ун-т (РДГУ)]. - М., 2010. - С. 19.

Література

  • Анін Б. Ю. Наші. Початок. Спецвідділ. / / Радіоелектронний шпигунство. - М .: ЗАТ Изд-во Центрполиграф, 2000. - С. 24-32. - (Секретна папка). - 10 000 прим. - ISBN 5-227-00659-8