Спостереження (процедура банкрутства)

Метою процедури спостереження є забезпечення збереження майна боржника та проведення аналізу фінансового стану боржника. Тим самим боржнику надається можливість працювати без боргів, що сприяє вивченню істинної картини можливості відновлення платоспроможності та продовження діяльності боржника, встановлення реального терміну такого відновлення. На цей період призначається тимчасовий керуючий.


Тимчасовий керуючий

Не менш важливе завдання спостереження - прийняття ефективних заходів по збереженню майна боржника.
В період спостереження виявляється розмір вимог кредиторів, визначаються конкурсні кредитори і кількість голосів, що належать кожному кредитору на зборах кредиторів. Спостереження закінчується в момент винесення відповідного рішення (ухвали) арбітражного суду по суті розглянутого справи або про припинення провадження у справі у випадках, передбачених законом. Робота, проведена в період спостереження, є необхідною основою для проведення інших призначуваних арбітражним судом процедур банкрутства.
Аналіз фінансового стану боржника - одна з найважливіших обов'язків тимчасового керуючого, що визначають основний зміст процедури спостереження. Аналіз фінансового стану боржника проводиться з метою визначення достатності належного боржнику майна для покриття судових витрат, витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим, а також можливості або неможливості відновлення платоспроможності боржника, і для визначення наявності ознак фіктивного та умисного банкрутства. Проведення такого аналізу дає можливість запропонувати конкретні заходи щодо відновлення платоспроможності боржника або зробити однозначний висновок про неможливість її відновлення.


Процедура

Спостереження вводиться з дати прийняття арбітражного суду заяви кредиторів до виробництва або за результатом розгляду арбітражним судом обгрунтованості вимог заявника. Основний зміст спостереження:

 • забезпечення збереження майна
 • складання реєстру вимоги кредиторів
 • проведення перших зборів кредиторів

Також призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень; забороняється виділ частки одного з пайовиків юридичної особи; призначається тимчасовий керуючий; забороняється прийняття органами юридичної особи рішення про банкрутство юридичної особи і т.д.

У ст. 71 Закону про банкрутство 2002 року передбачено, що для цілей участі в перших зборах кредиторів кредитори вправі пред'явити свої вимоги до боржника протягом 30 днів з дня опублікування повідомлення про введення процедури спостереження. Якщо кредитори пред'явили вимоги до боржника після закінчення 30 днів з дня опублікування повідомлення про введення процедури спостереження, то ці вимоги підлягають розгляду арбітражним судів після введення процедури банкрутства, наступної за процедурою спостереження. [1] У свою чергу боржник має право подати свої заперечення протягом 15 днів з дня закінчення строку для пред'явлення вимог за вимогами кредиторів.

Розглянувши пред'явлені кредиторами вимоги, арбітражний суд встановлює підстави для включення даних вимог до реєстру кредиторів і виносить ухвалу про включення або про відмову у включенні вимог до реєстру вимог кредиторів. У відповідності зі ст.72 Закону про банкрутство тимчасовий керуючий призначає дату проведення зборів кредиторів та повідомляє про це всіх виявлених конкурсних кредиторів, уповноважені органи, представників працівників боржника, а також інших осіб, які мають право брати участь у зборах кредиторів. Слід враховувати, що перші збори кредиторів має відбутися не пізніше ніж за 10 днів до дати закінчення процедури спостереження. [2]

На перших зборах кредиторів вирішуються такі питання:

 • прийняття рішення про введення фінансового оздоровлення та про звернення до арбітражного суду з відповідним клопотанням;
 • прийняття рішення про введення зовнішнього управління та про звернення до арбітражного суду з відповідним клопотанням;
 • прийняття рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва;
 • утворення комітету кредиторів, визначення кількісного складу та повноважень комітету кредиторів, обрання членів комітету кредиторів;
 • визначення додаткових вимог до кандидатур адміністративного керуючого, розпорядника майна, конкурсного керуючого;
 • визначення кандидатури арбітражного керуючого або саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений арбітражний керуючий;
 • вибір реєстроутримувача з числа реестродержателей, акредитованих саморегулюючої організацією;
 • вирішення інших питань, передбачених Законом про неспроможність.

Закінчення процедури

Спостереження закінчується з дати початку фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, визнанням арбітражним судом юридичної особи банкрутом і відкриття конкурсного виробництва або прийняття мирової угоди. При цьому встановлений певний термін, в який закінчується спостереження - 7 місяців з дати надходження заяви про визнання банкрутом.

Перегляд цього шаблону Неспроможність (банкрутство)
Основні поняття
Процедури банкрутства

Спостереження Фінансове оздоровлення Зовнішнє управління Конкурсне виробництво Мирова угода

Арбітражний керуючий Тимчасовий керуючий Адміністративний керуючий Зовнішній керуючий Конкурсний керуючий