Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Спосіб життяДля терміну "Образ" см. інші значення.

Спосіб життя - (лат. modus vivendi) усталені, типові для історично-конкретних соціальних відносин форми індивідуальної, групової життя і діяльності людей, що характеризують особливості їх спілкування, поведінки і складу мислення в різних сферах. Спосіб життя - це усталена форма буття людини в світі, що знаходить своє вираження в його діяльності, інтересах, переконаннях. Спосіб життя - спосіб, форми та умови індивідуальної і колективної життєдіяльності людини, типові для конкретно-історичних соціально-економічних відносин [1]

Основними параметрами способу життя є праця (навчання для підростаючого покоління), побут, суспільно-політична і культурна діяльність людей, а також різні поведінкові звички й прояви.

Спосіб життя людини - головний фактор, що визначає його здоров'я.

Ю. П. Лісіцин, опираючись на класифікації способу життя І. В. Бестужева-Лади та ін, виділяє в способі життя чотири категорії: "... економічну -" рівень життя ", соціологічну -" якість життя ", соціально-психологічну -" стиль життя "і соціально-економічну -" уклад життя " [2].

Уклад життя - спосіб життя людей, який визначається [1] :

Стиль життя - сукупність зразків поведінки індивіда або групи, орієнтованих переважно на повсякденне життя [1].

Виробляється стиль життя людьми відповідно до їх біологічними, громадськими та емоційними потребами [1].

Про стиль життя судять по зовнішніх формах буття, в які входить [1] :


Література

  • Єфімов, Н. І. Радянський спосіб життя. - М.: Изд-во агентства друку "Новини", 1982.
  • Соціологія способу життя / Сарат. держ. ун-т ім. Н. Г. Чернишевського, Каф. социол.; [Сост. В. І. Бегінін и др.]. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-ту, 1993 (1994).
  • Возьмітель, А. А. Спосіб життя: Концепція, сутність, динаміка: Автореф. дис. ... Д-ра соціол. наук: 22.00.04 / Ін-т соціології Рос. акад. наук. - М.: 2000.
  • Світосприйняття та спосіб життя: [Монографія] / Ріс. акад. освіти. Ін-т освіти дорослих; [Під ред. Ю. Н. Кулюткіна, С. В. Тарасова]. - СПб. : Освіта-Культура, 1999.
  • Загальне та особливе у способі життя соціальних груп радянського суспільства / [І. Т. Левикін, Б. А. Бабин, Я. В. Рейзема та ін]; Відп. ред. І. Т. Левикін; АН СРСР, Ін-т соціол. дослідні. - М.: Наука, 1987.
  • Клямкін, І. М. Тіньовий спосіб життя: Социол. автопортр. пострадянському. о-ви / Ігор Клямкін, Лев Тимофєєв; Рос. держ. гуманітарних. ун-т. Центр з вивчення екон. деят-сті. - М.: РДГУ, 2000.
  • Крилов А. Н. Еволюція ідентичностей: криза індустріального суспільства і нове самопізнання індивіда. Гол. 4.4. Ідентичність за стилем життя. -М: Видавництво НІБ, 2010, с.163-181.
  • Спосіб життя городян в об'єктивних і суб'єктивних показниках / Ріс. акад. наук. Ін-т соціології; [Відп. ред.: Т. М. Караханова]. - М.: Изд-во Ін-ту соціології РАН, 2002.)

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Наказовий спосіб
Умовний спосіб
Спосіб виробництва
Плавання (спосіб пересування)
Голозойним спосіб харчування
Азіатський спосіб виробництва
Спосіб виробництва матеріальних благ
Презентація (спосіб подання інформації)
Життя
© Усі права захищені
написати до нас