Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

СтихПлан:


Введення


Стих ( др.-греч. ὁ στίχος - Ряд, лад), стіховедческій термін, що використовується в декількох значеннях:

 • художня мова, організована поділом на ритмічно сумірні відрізки; поезія у вузькому сенсі; зокрема, має на увазі властивості віршування тієї чи іншої традиції ("античний вірш", "вірш Ахматової" і т. п.);
 • рядок віршованого тексту, організована за певним ритмічному зразком ("так пам'ятав, хоч не без гріха, з Енеїди два вірші").

1. Стих в античному віршуванні

Термін сходить до античного метричному і силабо-метричному віршування. У цих системах, заснованих на опозиції довготи-стислості голосних, послідовність довгих і коротких складів сама по собі створювала ритмічний зразок. Такі повторювані зразки були структурними елементами тексту і ділили його на сегменти:

 1. задана послідовність складів (зазвичай від двох до п'яти) називалася стопою;
 2. задана послідовність стоп (зазвичай від чотирьох до одинадцяти) називалася віршем;
 3. задана послідовність віршів (зазвичай від двох до чотирьох) називалася строфою.

Вірш ділиться на метри - групи стоп, об'єднані іктом, ритмічним наголосом. У віршах, які складаються з трьох-і більше складних стоп, метром буває одна стопа (напр. дактилічний метр -UU ). У віршах, які складаються з двоскладовою стоп, метром буває група як з однієї, так з двох стоп (напр. ямбічний метр U-| U- ); При цьому ікт падає на сильну частку першого стопи.

Вірші розглядаються за складом метра і за кількістю метрів. Вірші прийнято ділити спочатку за складом метра (вірші з двостопний метром, вірші з одностопним метром), потім за кількістю метрів.


1.1. Вірші з двостопний метром

Вірші з двостопний метром, т. зв. диподії ( др.-греч. ἡ διποδία , Двустопіе):

 • монометра ( μονομετρος , Однорозмірних)
  напр. ямбічний метр, U-| U-
 • диметр ( ὁ δίμετρος , Двуразмерний)
  напр. ямбічний диметр, U-| U-| U-| U-
 • триметр ( τρίμετρος , Трехразмерний)
  напр. ямбічний триметр, U-| U-| U-| U-| U-| U-
 • тетраметр ( τετράμετρος , Четирехразмерний)
  напр. трохеіческій тетраметр -U |-U |-U |-U |-U |-U |-U |-U
 • пентаметр ( πεντάμετρος , Пятіразмерний)
  напр. трохеіческій пентаметр, -U |-U |-U |-U |-U |-U |-U |-U |-U |-U

1.2. Вірші з одностопним метром

 • тетраметр ( τετράμετρος , Четирехразмерний)
  напр. дактилічний каталектіческій тетраметр, -UU |-UU |-UU |-U
 • пентаметр ( πεντάμετρος , Пятіразмерний)
  напр. дактилічний пентаметр (т. зв. елегійний пентаметр), -UU |-UU | - |-UU |-UU | -
 • гекзаметр ( ἑξάμετρος , Шестіразмерний)
  напр. дактилічний каталектіческій гекзаметр, -UU |-UU |-UU |-UU |-UU |-U
 • гептаметр ( ἑπτάμετρος , Семіразмерний)
  напр. Архілоха гептаметр, -UU |-UU |-UU |-UU |-U |-U |-U
 • октонар ( ὀκτώμετρος , Восьміразмерний)
  напр. ямбічний октонар, U-| U-| U-| U-| U-| U-| U-| U-
 • декаметри ( δέκαμετρος , Десятіразмерний)
  напр. іонічний декаметри, UU - 10

Вірші з одностопним метром, тобто коли стопа одночасно є метром, можуть також називатися по кількості стоп:

 • моноподи ( ἡ μονοποδία , Одностопіе)
  напр. трохеіческая, -U
 • диподії ( ἡ διποδία , Двустопіе)
  напр. кретіческая, - U-| , Тобто кретіческій диметр
 • трипод ( ἡ τρίποδία , Трехстопіе)
  напр. хоріямбіческая, -UU-|-UU-|-UU- , Тобто хоріямбіческій триметр
 • тетрапод ( ἡ τετράποδία , Четирехстопіе)
  напр. бакхіческая, U - | U - | U - | U - , Тобто бакхіческій тетраметр
 • пентаподія ( ἡ πεντάποδία , Пятістопіе)
  напр. кретіческая, - U-| - U-| - U-| - U-| - U- , Тобто кретіческій пентаметр
 • гексапод ( ἡ ἑξάποδία , Шестістопіе)
  напр. анапестіческая, UU-| UU-| UU-| UU-| UU-| UU- , Тобто анапестіческій гекзаметр

1.3. Акаталектіка, каталектіка

Будь вірш може бути акаталектіческім і каталектіческім :

 • акаталектіческій - вірш, в якому всі стопи зберігаються без змін; напр. дактилічний акаталектіческій тетраметр, -UU |-UU |-UU |-UU ;
 • каталектіческій - вірш, в якому довжина останньої стопи зменшена; напр. дактилічний каталектіческій гекзаметр, -UU |-UU |-UU |-UU |-UU |-U ;

Крім того, вірш може бути гіперкаталектіческім, в якому довжина останньої стопи збільшена; напр. гіперкаталектіческій дактилічний диметр: -UU |-UU- . Однак поняття гіперкаталектікого вірша певною мірою умовно, так як гіперкаталектіческій вірш прийнято розглядати як каталектіческій більшого розміру, напр. гіперкаталектіческій дактилічний диметр як каталектіческій дактилічний триметр, -UU |-UU | - .


1.4. Логаедіческій вірш

Логаедіческій вірш (тж. логаеда; від др.-греч. λογᾰοιδικός - Прозаїчно-віршований), в силабо-метричному віршуванні - вірш, утворений поєднанням 3 - складних 4 - морни стоп ( дактиль, анапест і т. п.) з 2-складними 3-Морн ( ямб, хорей і т. п.); в тонічному - вірш, у якому наголосу розташовуються з нерівномірними складовими проміжками, що повторюються з вірша у вірш. Приклад силабо-метричних логаедов:

Силабо-метричні логаеда спочатку не розглядалися як складаються з будь-яких окремих стоп і вважалися неподільної ритмічною одиницею. Поділ на стопи виникло для зручності аналізу логаедов, особливо складних, напр. Великого сапфіческой, -U |-U |-UU | - |-UU |-U |-U .


2. Стих в новітньому віршуванні

Література

 • Munk E. Die Metrik Der Griechen Und Rmer. - Glogau, 1834.
 • Соболевський С. І. Давньогрецька мова. - М., 1948.
 • Гаспаров М. Л. Нарис історії європейського вірша. - М., 2003.
 • Цісик А. З., Шкурдюк І. А. Антична метрика. - Мінськ, 2004.Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас