Структуралістський марксизм

Структуралістський марксизм ( англ. Structural Marxism ) - філософське течія в марксизмі, що грунтується на ідеях і концепціях структуралізму.

Зародилося і отримало широке поширення у Франції в 1960-х - 1970-х рр.., після чого поширилося і за її межами. Основними представниками даного напрямку в марксизмі були філософ Луї Альтюсер, соціолог Нікос Пуланзас і антрополог Моріс Годелів. Багато хто зі студентів Луї Альтюсер ( Е. Балібар, Ж. Рансьер, Д. Лекур, П. Реймон), дотримувалися структуралістського марксизму, пізніше відійшли від нього. Сучасним представником структуралістського марксизму є словенська соціолог Растко Мочнік.


Примітки