Субстрат (біохімія)

Субстрат в біохімії - вихідний продукт, перетворюваний ферментом в результаті специфічного фермент-субстратного взаємодії в один або декілька кінцевих продуктів. Після закінчення каталізу, і вивільнення продукту реакції, активний центр ферменту знову стає вакантним і може зв'язувати інші молекули субстрату.

Загальне рівняння біохімічної реакції, що каталізується ферментом, можна записати в наступному вигляді: E + S ⇌ ES → EP ⇌ E + P, де Е - фермент, S - субстрат, ES, EP - комплекс ферменту і субстрату, ферменту і продукту реакції, відповідно , P - продукт реакції


Література

  • Маррі Р., Греннер Д., Мейес П., Родуелл В. Біохімія людини: в двох томах. - Москва: Мир, 2004. - Т. 1. - 381 с. - 2000 прим. - ISBN 5030036008