Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

СуверенітетПлан:


Введення

Суверенітет ( фр. souverainet [1] - верховна влада, верховенство [2]) - вільну, незалежну від будь-яких зовнішніх сил верховенство [3]. Поняття суверенітету висловлює загальну властивість будь-якої держави. Також в російській науковій термінології існують поняття національного і народного суверенітету [4]. У сучасній політології, крім цього, використовується такий термін як суверенітет особи чи громадянина [5].


1. Державний суверенітет

1.1. Поняття

Державний суверенітет - це невідчужуване юридична якість незалежної держави, що символізує її політико-правову самостійність, вищу відповідальність і цінність як первинного суб'єкта міжнародного права; необхідне для виключного верховенства державної влади і передбачає непокору владі іншої держави; виникає або зникає в силу добровільного зміни статусу незалежної держави як цілісного соціального організму; обумовлене правовим рівністю незалежних держав і що лежить в основі сучасного міжнародного права. [6]


1.2. Історія

Поняття державного суверенітету було введено французьким політиком і вченим XVI до. Жаном Боденом і спочатку зберігало зв'язок з європейським феодально-ленним правом, позначаючи насамперед необмеженість влади верховного сюзерена на противагу влади васальних правителів. Згідно з визначенням Бодена суверенітет - це необмежена і безстрокова верховна влада монарха в державі, що належить йому в силу його природного права [7]. Однак у той час регулює міждержавні відносини в Західній Європі канонічне право визнавало верховну владу тільки за римським папою. І тільки в 1648 в документах Вестфальського миру був зроблений перший крок у бік визнання світських суверенних прав за всіма європейськими державами (включаючи васалів Священної Римської імперії) [8], таким чином поклавши початок сучасній системі, в якій суверенітет передбачається необхідним атрибутом будь-якої держави.


2. Національний суверенітет

У сучасному міжнародному праві, крім державного суверенітету, сформувалося поняття національного суверенітету, що розуміється як право кожної нації на самовизначення [9]. Змістом національного суверенітету є повновладдя нації і її політична свобода вибирати свою державно-правову організацію і форму взаємин з іншими націями. Забезпечується суверенітет нації соціально-економічним і політичним устроєм суспільства, тобто він не є спочатку будь-якої нації властивим. За своєю суттю національний суверенітет є демократичним принципом, реалізація якого залежить від усвідомлення нацією своїх життєвих інтересів, об'єктивно випливають з умов її існування та розвитку [10].
Однак принцип національного суверенітету не абсолютизує націю, а лише надає державному суверенітету нову якість. Право на державний суверенітет на певному історичному етапі стає правом нації, яке може реалізовуватися нацією як у формі створення власного держави, так і шляхом входження до складу більш великого державного утворення [11].


3. Народний суверенітет

Доктрина народного суверенітету була розроблена в XVIII в. французьким мислителем Руссо, що називав суверена ні чим іншим, як колективним істотою, утвореним з приватних осіб, в сукупності отримали ім'я народу [12].
Суть народного суверенітету полягає у верховенстві народу в державі. При цьому народ розглядається як єдиний законний і правомірний носій верховної влади [13] або як джерело державного суверенітету [14]. Народний суверенітет є антагоністом суверенітету монарха, при якому монарх розглядається не як член народу, а як індивідуальна особистість - носій суверенної (абсолютистської, самодержавної) державної влади. Поняття народного суверенітету та державного суверенітету також різні, але не протиставлені один одному, оскільки в першому випадку розкривається питання про вищу владу в державі, а в другому - питання про верховної влади самої держави [15].
В даний час доктрина народного суверенітету визнано світовим співтовариством, що знайшло, зокрема, своє відображення в ст. 21 Загальної декларації прав людини, згідно з якою воля народу повинна бути основою влади уряду і знаходити своє вираження в періодичних і нефальсифікованих виборах при загальному і рівному виборче право та вільний голосуванні. Також доктрина народного суверенітету знайшла своє вираження у праві народів на невід'ємний суверенітет над їх природними багатствами [16] та в інших формах.


4. Суверенітет і сучасна політика

У сучасній політології термін (державний) суверенітет вживається майже як синонім слова " незалежність " . При цьому поширена думка, що у федеративній державі суб'єкти федерації можуть мати обмежений суверенітет, який у сукупності з суверенітетом федеральної влади (він також обмежений) утворює повний суверенітет. Обмеження суверенітету федеральної влади і влади суб'єкта федерації відбувається завдяки розмежуванню сфер, в яких відповідні органи влади мають виняткові повноваження на прийняття рішень. [17] Так, у конституціях суб'єктів федерації, наприклад Татарстану, вказується, що державне утворення має суверенітет, який полягає у володінні всю повноту державної влади поза межами повноважень центральної влади федерації. [18]

Синонімом незалежності є саме повний, а не обмежений суверенітет держави.


5. Суверенітет в сучасному світі

Наприкінці XX і початку XXI ст. в області суверенітету з'явилися нові аспекти, особливо в контексті обговорення проблем глобалізації і нового світового порядку. Все активніше стала обговорюватися тема зміни, "розмивання", "зникнення" суверенітету. Останнім часом все голосніше говориться про посилення взаємних зв'язків і взаємозалежності між державами, що веде, з одного боку, до посилення ролі наднаціональних органів, яким держави частково делегують свої суверенні права (приклад - Європейський союз), з іншого - до визнання ряду проблем (наприклад, права людини) виходять за рамки виняткового ведення окремих держав і підлягають міжнародного регулювання (принцип "порушення прав людини не є внутрішньою справою"). У політичній науці в певній мірі усвідомлюється, що необхідні "комплексне переосмислення і переоцінка поняття" суверенітет "як у зв'язку з виникненням світового політичного співтовариства, так і у зв'язку з уточненням меж приватних суверенітетів, принципів їх поєднання один з одним і побудови їх ієрархії" [ 19]. Глобалізація в цілому сприяє зміні та скорочення суверенних повноважень держав, і при цьому процес є двостороннім: з одного боку, посилюються чинники, об'єктивно зменшують суверенітет країн, а з іншого - більшість держав добровільно і свідомо йде на його обмеження [20].


6. Публікації з проблеми суверенітету

Примітки

 1. Суверенітет державний / / Велика радянська енциклопедія - bse.sci-lib.com/article107296.html / Гол. редактор А. М. Прохоров - 3-е видання. - М .: Видавництво "Радянська енциклопедія", 1976. - Т. 25. - С. 26.
 2. souverainet / / Великий французько-російський словник ABBYY Lingvo / Головний редактор М. Н. Сизих - М .: АБІ Пресс, 2010. - ISBN 978-5-391-00028-0.
 3. Політологія: Енциклопедичний словник / За заг. ред. Ю. І. Авер'янова - М.,: Изд-во Моск. комерц. ун-ту, 1993. - С. 367.
 4. Ушаков Н. А. Суверенітет і його втілення у внутрішньодержавному і міжнародному праві / / Московський журнал міжнародного права. - 1994. - № 2. - С. 3-4.
 5. Політологія: Енциклопедичний словник / За заг. ред. Ю. І. Авер'янова - М.,: Изд-во Моск. комерц. ун-ту, 1993. - С. 369.
 6. Моісеєв А. А. Суверенітет держави в сучасному світі. Міжнародно-правові аспекти. - М., "Наукова книга", 2006. 246 с.
 7. Bodin, Jean Book 1 / / Six Books of the Commonwealth - www.constitution.org/bodin/bodin_1.htm = Les six livres de la Rpublique / Abridged and translated by M. J. Tooley - Oxford: Basil Blackwell Oxford, 1955.
 8. Вестфальський мир: міжкафедральний "круглий стіл" в МДІМВ (У) МЗС Росії 27 лютого 2008 - vestnik.mgimo.ru/fileserver/01/vestnik_01-10.pdf / / Вісник МДІМВ-Університету: Журнал. - 2008. - № 1. - С. 79.
 9. Ушаков Н. А. Суверенітет в сучасному міжнародному праві - М .: Вид. ІМО, 1963. - С. 192.
 10. Шевцов В. С. Національний суверенітет (проблеми теорії та методології) - М.,: Юрид. лит., 1978. - С. 3-4, 18-19.
 11. Ушаков Н. А. Суверенітет в сучасному міжнародному праві - М .: Вид. ІМО, 1963. - С. 35-37.
 12. Руссо Ж.-Ж. Про суспільний договір, або Принципи політичного права - lib.ru / FILOSOF / RUSSO / prawo.txt / Переклад з франц. А. Д. Хаютина і В. С. Алексєєва-Попова = Du contrat social ou Principes du droit politique / / Про суспільний договір. Трактати. - М.,: "КАНОН-прес", "Кучкова поле", 1998. Книга 1, глава VI і далі. - ISBN 5-87533-113-5.
 13. Левін І. Д. Суверенітет - Спб.,: Юридичний центр Пресс, 2003. - С. 18. - ISBN 5-94201-195-8.
 14. Черниченко С. В. Держава як особистість, суб'єкт міжнародного права і носій суверенітету / / Російський щорічник міжнародного права - СПб.,: Видавничий дім СПбГУ, 1995. - С. 23-24.
 15. Еллінек Г. Загальне навчання про державу = Allgemeine Staatslehre / Переклад під ред. В. М. Гессена і Л. В. Шалланда - Спб.,: Юридичний центр Пресс, 2004. - С. 442-443. - ISBN 5-94201-310-1.
 16. Резолюція - terralegis.org/terra/act/b361.html Генеральної Асамблеї ООН 1803 (XVII) від 14 грудня 1962 Terra Legis. архіві - www.webcitation.org/61CGt520h з першоджерела 25 серпня 2011.
 17. Суверенітет у федеративній державі - zakon.rin.ru / cgi-bin / view.pl? id = 647
 18. Конституція Республіки Татарстан - www.tatar.ru / constitution.html
 19. Політологія. Енциклопедичний словник. М., 1993: Изд-во Моск. Комерц. ун-ту
 20. Гринін Л. Є. Глобалізація і національний суверенітет. Історія і сучасність. № 1-2005. С. 6-31.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Територіальний суверенітет
Декларація про державний суверенітет РРФСР
Декларація про державний суверенітет Республіки Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас