Суд честі

Суд честі - зазвичай неформальний орган, який розглядає проступки членів людської спільноти або організації.

Суди честі зазвичай вирішують питання пов'язані з етичними порушеннями членів спільноти або порушення корпоративних правил. Можуть виносити різні стягнення - від морального осуду до виключення зі спільноти. Звичай тісно пов'язаний з поняттям честі - форми самоповаги особистості, що залежить від відповідності соціальним нормам [1].

Суд честі відомий з часів появи лицарства, Високий лицарський суд (англ.) був варіантом суду честі [2].

Надалі суди честі стали звичаєм серед дворян і військових. Військовий суд честі як спеціальний виборний орган створювався для охорони корпоративної честі офіцерства і гідності офіцерського звання. У Російської імперії такий суд називався Суд суспільства офіцерів.

Суди честі діють до сьогоднішнього у збройних силах деяких держав. Крім цього суди честі існують і в різних цивільних організаціях, наприклад суд честі литовських суддів [3].


Примітки

  1. Анцупов А. Я., Шипілов А. І. Словник конфліктолога, 2009 р. - vocabulary.ru/dictionary/887/word/chest
  2. court of chivalry - www.merriam-webster.com/dictionary/court of chivalry, Merriam-Webster Dictionary
  3. About the Judicial Court of Honour - www.teismai.lt/en/the-judicial-court-of-honour/about-court/