Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

СільрадаПлан:


Введення

Сільрада, сільська рада, с / с ( укр. сільська рада, сільрада, с / р , белор. сельскі Савета, cельсавет, з / с ) - орган влади або одиниця адміністративно-територіального поділу в деяких країнах колишнього СРСР, а в минулому в самому СРСР. Аналогом сільради в міській місцевості країн СНД є міська рада.


1. Сільради в Білорусії

Сільради в Білорусії - низові адміністративно-територіальні одиниці. Сільради входять до складу районів, об'єднуючи на своїй території декілька сільських населених пунктів. Адміністративний центр сільради розміщується в агромістечок, а при його відсутності - в іншому населеному пункті на території сільради. Органом влади на території сільради є сільська Рада народних депутатів.

На 1 лютого 2008 в країні налічувалося 1465 сільрад.

Приклад: Гершонскій сільрада в Брестському районі.


2. Сільради в Росії

У Росії в різних регіонах поняття сільради різному. Наприклад, в Нижегородської області сільрада - один з видів адміністративно-територіальних утворень [1], який об'єднує, як правило, декілька сільських населених пунктів. У Нижньогородській області сільські поселення територіально збігаються з сільрадами, тому в їх назви включено слово "сільрада". Приклад: Новинський сільрада в Богородському районі - адміністративно-територіальне утворення, Сільське поселення "Новінський сільрада" - муніципальне.

Аналогічна ситуація в Астраханської і Волгоградській областях. [2] [3]3. Сільради в СРСР

В СРСР сільрада - первинний орган радянської влади, нижнє ланка системи Рад народних депутатів.

На підставі постанови Раднаркому від 24 грудня 1917 "Про органи місцевого самоврядування" почалася ліквідація нижчих адміністративних і земських всесословних органів самоврядування Тимчасового уряду - волосних виконкомів і волосних земських управ, - успадкували адміністративні, фінансові та господарські функції скасованих волосних сходів, правлінь, судів і старшин. Ці органи практично так і не приступали до роботи, а після Жовтня 1917 року були замінені волвиконкомів (виконавчими органами волосних з'їздів) і сільрадами. [4]

Система сільських Рад була закріплена Конституцією РРФСР 1918 року. Порядок утворення, діяльності та завдання сільських Рад були визначені Конституцією і наступними законодавчими актами, а саме:

 • Положення ВЦВК "Про сільських Радах" від 15 лютого 1920 (опубліковано в "Известиях" ВЦВК № 34).
 • "Положення про сільські Радах", затверджене ВЦВК 26 січня 1922.
 • "Положення про сільські Радах" від 16 жовтня 1924 та іншими.

3.1. Структура та порядок роботи сільської ради

Сільська рада обирається на певний термін. Поточна робота ведеться виконавчим комітетом на чолі з головою. Рада регулярно скликається виконкомом.

За Конституцією сільська рада утворюється за нормою 1 депутат на 100 чоловік населення, але так, щоб загальна кількість депутатів було не менше 3 і не більше 50. Рада має тримісячний термін повноважень. Виконком складається з голови і 3 - 5 членів. Засідання ради скликаються не рідше 2 разів на тиждень.

Положення 1920 року упорядкував структуру сільрад і уточнило порядок їх утворення:

 • Поради створюються в селах, що мають населення не менше 300 чоловік. У селищах, що нараховують менше 300 жителів, діє передбачене Конституцією загальні збори виборців; в цьому випадку збори обирає голову, виконуючого ті ж функції, що і голова сільради, або ці селища об'єднуються з іншими в один сільраду.
 • Виконкоми утворюються сільрадами, що об'єднують понад 10 000 населення, в селищах з числом жителів менш 10 000 виконкоми не обираються, а виконавчу владу здійснює голова сільради.
 • Число засідань сільради скорочено до 2 разів на місяць.

За положенням 1922 року

 • Поради стали утворюватися в населених пунктах, які налічують не менше 400 жителів, за нормою 1 депутат на 200 осіб (загальне число депутатів не більше 25). Це надавало складу Рад більше стабільності і скоротило їх загальне число.
 • Склад виконкому зменшений до голови і 2 членів.
 • Термін повноважень сільської Ради продовжено до 1 року.

Становище 1924 року ввів норму вибору 1 депутат на 100 чоловік і підвищило граничне число членів Ради (не менше 3 і не більше 100 чоловік), забезпечуючи цим приплив нових кадрів до сільрад.

За Конституцією РРФСР 1918 року при сільрадах, для виконання покладених на них завдань утворюються відповідні відділи. Практично відділи створювалися лише в рідкісних випадках, потреби в них не відчувалося. Тому вже інструкція ВЦВК "Про порядок перевиборів волосних і сільських Рад" від 2 грудня 1918 вказала, що відділи сільськими Радами не утворюються.

Положення 1920 передбачала організацію при сільрадах осередків сприяння робітничо-селянської інспекції та комісій по окремих галузях роботи з метою залучення селянства до вирішення найважливіших питань життя села.

За положенням 1924 року за сільських Радах обиралися ревізійні комісії, що здійснювали функції громадського контролю над роботою Ради. Положення надало сільським Радам право освіти комісій (секцій) як форми участі активу сільської громадськості в управлінні. Велика роль відводилася сільським сходам - загальним зборам громадян села як важливого засобу залучення населення в будівництво нового життя.

Положенням "Про постійні комісії (секціях) при районних і волосних виконавчих комітетах і сільських Радах" від 21 березня 1927 було визначено склад комісій (секцій): сільськогосподарська, культурно-просвітницька, охорони здоров'я, фінансово-податкова, місцевого господарства та благоустрою, торгово-кооперативна.


3.2. Функції сільських Рад

У завдання сільрад і їх голів входили:

 • адміністративне управління: боротьба зі злочинами, особливо з таємним винокурінням, охорона революційного порядку, виявлення нетрудових елементів, позбавлення і відновлення у виборчих правах, вжиття заходів до стягнення податків і різних платежів, у тому числі і опис майна.
 • У галузі сільського господарства: сприяння розвитку сільськогосподарських комун, артілей тощо, поліпшення способів ведення сільського господарства, охорона лісів, облік земель, посівів, насіння, мертвого і живого інвентаря.
 • В області господарської: Поради повинні були стежити за справним станом, ремонтом мостів, грунтових і шосейних доріг, організувати протипожежний справа в селі, забезпечити охорону громадських будівель і т. п.
 • В області продовольчої: Поради повинні були організовувати облік врожаю і посівів, заготівлю продуктів, що підлягають здачі в порядку продрозкладки і твердих завдань "куркульсько-заможної частини населення", вести боротьбу зі спекуляцією, приховуванням і незаконним продажем і вивозом підлягають здачі продуктів.
 • В галузі трудової повинності: сільради були зобов'язані вести облік робочої сили за спеціальностями, розподіляти і використовувати залучаються до роботи людей в порядку трудової повинності. Сільські Ради мали право залучення до судової відповідальності осіб, що ухилялися від трудової повинності, як трудових дезертирів.
 • У галузі військової: вести облік військовозобов'язаних громадян, облік коней, возів і упряжі, спостерігати за виконанням військовозобов'язаними повірочних та навчальних зборів і т. п.
 • У галузі народної освіти: Поради повинні були створювати в селищах хати-читальні і при них пункти по ліквідації неписьменності для дорослих і підлітків, піклуватися про установи дошкільної, шкільної та позашкільної освіти (ремонт, освітлення, опалення та ін.).
 • В області народного охорони здоров'я: на Ради покладалося спостереження за санітарним станом сіл, сприяння медичному персоналу в боротьбі з епідемічними захворюваннями.
 • У галузі соціального забезпечення: Поради зобов'язувалися вести облік потребуючих і надавати їм допомогу місцевими засобами (допомогти їм в обробці полів, посівів і т. п.), організувати допомогу червоноармійським сім'ям, а також пораненим і хворим червоноармійцям та інвалідам.

Сільрада як орган влади на своїй території залишився стійкою формою незалежно від адміністративно - територіальних змін.


Література

 • Нариси з історії органів радянської державної влади. - М ., 1949. - С. 40, 47, 74, 79 - 82, 137-138, 151-152.
 • Органи Радянської державної влади на території Нижегородської губернії (1917-1929): Короткий довідник. - Горький: Волго-Вятское кн. вид-во, 1982. - С. 67 - 68.
 • Коржіхіна Т. П. Історія державних установ СРСР. - М ., 1986. - С. 157.

Примітки

 1. Закон Нижегородської області від 30.12.2005 № 219-З "Статут Нижегородської області" - www.zsno.ru/?id=1336
 2. Статут Астраханській області - www.humanities.edu.ru/db/msg/62084 # 9
 3. ЗАКОН Волгоградської області - emsu.ru/ml/lawrf/34/z-97-139.htm
 4. Путівник по фондах державного архіву Горьковської області та його філії в Арзамасі. - Волго-Вятское книжкове видавництво, 1967. - С. 189.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Толстопальцевскій сільрада
Новинки (Новинський сільрада, Богородський район Нижегородської області)
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru