Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Сільське господарствоПлан:


Введення

Динаміка індексу обсягу продукції сільського господарства в Росії в 1990-2008 роках, у відсотках від рівня 1990 року

Сільське господарство - галузь господарства, спрямована на забезпечення населення продовольством ( їжею, їжею) та отримання сировини для ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представленою практично у всіх країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 1,1 млрд економічно активного населення (ЕАН).

З проблемами сільського господарства прямо або побічно пов'язані такі науки, як агрономія, тваринництво, меліорація, рослинництво, лісівництво та ін


1. Роль сільського господарства в економіці

Обробка ріллі трактором (Швеція)
Обробка ріллі за допомогою худоби (Індонезія)

Роль сільського господарства в економіці країни або регіону показує її структуру і рівень розвитку. Як показники ролі сільського господарства застосовують частку зайнятих у сільському господарстві серед економічно активного населення, а також питома вага сільського господарства у структурі ВВП. Ці показники досить високі в більшості країн, що розвиваються, де в сільському господарстві зайнято більше половини ЕАН. Сільське господарство там йде по екстенсивному шляху розвитку, тобто збільшення продукції досягається розширенням посівних площ, збільшенням поголів'я худоби, збільшення числа зайнятих у сільському господарстві. У таких країнах, економіки яких відносяться до типу аграрних, низькі показники механізації, хімізації, меліорації і ін

Найбільш високого рівня досягло сільське господарство розвинених країн Європи та Північної Америки, що вступили в постіндустріальну стадію. У сільському господарстві зайнято там 2-6% ЕАН. У цих країнах " зелена революція "відбулася ще в середині XX століття, сільське господарство характеризується науково-обгрунтованої організацією, підвищенням продуктивності, застосуванням нових технологій, систем сільськогосподарських машин, пестицидів і мінеральних добрив, використанням генної інженерії і біотехнології, робототехніки та електроніки, тобто розвивається по інтенсивному шляху .

Подібні прогресивні зміни відбуваються і в країнах, що відносяться до типу індустріальних, проте рівень інтенсифікації в них ще значно нижче, а частка зайнятих у сільському господарстві вище, ніж в постіндустріальних.

При цьому в розвинених країнах спостерігається криза перевиробництва продовольства, а в аграрних навпаки, однією з найгостріших проблем є продовольча проблема (проблема недоїдання і голоду).


2. Галузеві та регіональні особливості

Як галузь господарства сільське господарство має такі основні особливості:

 1. Економічний процес відтворення переплітається з природним процесом росту і розвитку живих організмів, що розвиваються на основі біологічних законів.
 2. Циклічний процес природного зростання і розвитку рослин і тварин зумовив сезонність сільськогосподарської праці.
 3. На відміну від промисловості технологічний процес в сільському господарстві тісно пов'язаний з природою, де земля виступає в ролі головного засобу виробництва.

Фахівці ФАО відзначають, що 78% земної поверхні мають серйозні природні обмеження для розвитку землеробства, 13% площ відрізняються низькою продуктивністю, 6% середньої і 3% високою. В даний час розорано близько 11% всієї суші, ще 24% використовується під пасовища. Особливості агроресурсного ситуації і спеціалізації сільського господарства значно розрізняються по регіонах. Виділяється кілька термічних поясів, кожен з яких характеризується своєрідним набором галузей рослинництва і тваринництва:

 1. Холодний пояс займає обширні простори на півночі Євразії та Північної Америки. Землеробство тут обмежене недоліком тепла і багаторічною мерзлотою. Рослинництво тут можливо тільки в умовах закритого грунту, а на низькопродуктивних пасовищах розвивається оленярство.
 2. Прохолодний пояс охоплює обширні території Євразії і Північної Америки, а також вузьку смугу на півдні Анд в Південній Америці. Незначні ресурси тепла обмежують набір культур, які тут можна вирощувати (скоростиглі культури - сірі хліби, овочі, деякі коренеплоди, рання картопля). Землеробство носить вогнищевий характер.
 3. Помірний пояс в південній півкулі представлений в Патагонії, на узбережжі Чилі, островах Тасманія і Нова Зеландія, а в північному займає майже всю Європу (крім південних півостровів), південь Сибіру і Далекого Сходу, Монголію, Тибет, північний схід Китаю, південь Канади, північно-східні штати США. Це пояс масового землеробства. Ріллею зайняті практично всі придатні по рельєфу території, її питома площа доходить до 60-70%. Тут широкий набір вирощуваних культур: пшениця, ячмінь, жито, овес, льон, картопля, овочі, коренеплоди, кормові трави. У південній частині поясу виростає кукурудза, соняшник, рис, виноград, фруктові і плодові дерева. Пасовища за площею обмежені, вони домінують в горах і аридних зонах, де розвинене отгонное тваринництво і верблюдоводство.
 4. Плантації чаю на острові Ява
  Теплий пояс відповідає субтропічному географічному поясу і представлений на всіх материках, крім Антарктиди: він охоплює Середземномор'я, велику частину території США, Мексики, Аргентини, Чилі, південь Африки і Австралії, Південний Китай. Тут вирощують два урожаї на рік: взимку - культури помірного поясу (зернові, овочі), влітку - тропічні однорічники (бавовник) або багаторічники (оливкове дерево, цитрусові, чай, волоський горіх, інжир та ін.) Тут панують низькопродуктивні, сильно деградуючі від неконтрольованого випасу пасовища.
 5. Жаркий пояс займає обширні простори Африки, Південної Америки, північну і центральну Австралію, Малайський архіпелаг, Аравійський півострів, Південну Азію. Вирощується кавове і шоколадне дерева, фінікова пальма, батат, маніок та ін У субарідних зонах знаходяться величезні за площею пасовища з бідною рослинністю.

3. Структура сільського господарства

Bundesarchiv Bild 183-08968-0001, Bauer beim Melken auf der Weide.jpg
Доїння корів вручну на пасовищі при їх річному утриманні на відкритому повітрі. НДР.
Світлина 1950 з Федерального архіву Німеччини
Bundesarchiv Bild 183-19204-2288, Versuchsgut Paulinenaue.jpg
На експериментальній свинофермі. НДР.
Світлина 1950 з Федерального архіву Німеччини

Сільське господарство входить до складу агропромислового комплексу і включає в себе наступні основні галузі:


4. Екологічні проблеми сільського господарства

Сільське господарство виробляє більший вплив на природне середовище, ніж будь-яка інша галузь народного господарства. Причина цього в тому, що сільське господарство вимагає величезних площ. В результаті змінюються ландшафти цілих континентів. На Великій Китайській рівнині ріс субтропічний ліс, переходячи на півночі в уссурійських тайгу, а на півдні в джунглі Індокитаю. У Європі агроландшафту витіснив широколистяні ліси, на Україну поля замінили степи.

Сільськогосподарські ландшафти виявились нестійкими, що призвело до ряду локальних і регіональних екологічних катастроф. Так неправильна меліорація стала причиною засолення грунтів і втрати більшої частини оброблюваних земель Межиріччя, глибока оранка призвела до курним бурям в Казахстані і Америці, перевипасання худоби і землеробство до опустелювання в зоні Сахель в Африці.

Найсильніше на природне середовище впливає землеробство. Його фактори впливу такі:

 • зведення природної рослинності на сільгоспугіддях, розорювання земель;
 • обробка (розпушування) грунту, особливо із застосуванням відвального плуга;
 • застосування мінеральних добрив і отрутохімікатів;
 • меліорація земель.

І найсильніше вплив на самі грунти:

 • руйнування грунтових екосистем;
 • втрата гумусу;
 • руйнування структури і ущільнення грунту;
 • водна та вітрова ерозія грунтів;

Існують певні способи і технології ведення сільського господарства, які пом'якшують або повністю усувають негативні чинники, наприклад, технології точного землеробства.

Тваринництво впливає на природу менше. Його фактори впливу такі:

 • перевипасання, тобто випас худоби в кількостях, що перевищують здібності пасовищ до відновлення;
 • неперероблені відходи тваринницьких комплексів.

До загальних порушень, що викликаються сільськогосподарської діяльністю можна віднести:

 • забруднення поверхневих вод (річок, озер, морів) і деградація водних екосистем при евтрофікації; забруднення грунтових вод;
 • зведення лісів і деградація лісових екосистем ( збезлісенням);
 • порушення водного режиму на значних територіях (при осушенні або зрошуванні);
 • опустелювання внаслідок комплексного порушення грунтів і рослинного покриву;
 • знищення природних місць проживання багатьох видів живих організмів і як наслідок вимирання і зникнення рідкісних і інших видів.

У другій половині XX століття стала актуальною ще одна проблема: зменшення в продукції рослинництва вмісту вітамінів і мікроелементів і накопичення в продукції як рослинництва, так і тваринництва, шкідливих речовин (нітратів, пестицидів, гормонів, антибіотиків тощо). Причина - деградація грунтів, що веде до зниження рівня мікроелементів та інтенсифікація виробництва, особливо у тваринництві.

Згідно з результатами оприлюдненого Рахунковою палатою Російської Федерації "Аудиту ефективності охорони навколишнього середовища в Російській Федерації в 2005-2007 роках", приблизно одна шоста частина території країни, де проживає більше 60 млн осіб, є екологічно неблагополучною.

АПК Росії


4.1. Шляхи вирішення екологічних проблем сільського господарства


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Сільське господарство Білорусі
Сільське господарство СРСР
Екстенсивне сільське господарство
Поле (сільське господарство)
Пара (сільське господарство)
Сільське господарство Росії
Сільське господарство Польщі
Три сестри (сільське господарство)
© Усі права захищені
написати до нас